Các quy định yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, tạm trú sẽ bị bãi bỏ

Người dân chỉ cần xuất trình một trong các loại giấy tờ: thẻ căn cước công dân gắn chip, giấy tờ xác nhận thông tin về cư trú....

Bộ Công an vừa hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.

Dự thảo quy định rõ, khi giải quyết thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công các cơ quan, tổ chức, cá nhân phải khai thác, sử dụng thông tin về cư trú của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để giải quyết thủ tục, cung cấp dịch vụ; không được yêu cầu công dân phải nộp, xuất trình giấy tờ để chứng minh thông tin về cư trú.

Các quy định yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, tạm trú sẽ bị bãi bỏ

Cơ quan có thẩm quyền, cán bộ, công chức, viên chức, cá nhân được giao trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công chỉ được phép yêu cầu công dân nộp, xuất trình giấy tờ chứng minh thông tin về cư trú khi không khai thác được thông tin về cư trú hoặc thông tin đó chưa được cập nhật trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Dự thảo dự kiến sẽ sửa đổi các quy định trong 20 nghị định hiện có về nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, tạm trú hoặc yêu cầu xuất trình giấy tờ, tài liệu về cư trú, chủ yếu thuộc các lĩnh vực giáo dục; y tế; đất đai, thuế, điện lực, thông tin truyền thông, và an sinh xã hội… theo hướng bỏ các quy định này.

Thay vào đó, khi thực hiện các thủ tục nói trên, người dân chỉ cần xuất trình một trong các loại giấy tờ: thẻ căn cước công dân gắn chip, giấy tờ xác nhận thông tin về cư trú, giấy thông báo số định danh cá nhân và thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Nếu được ký ban hành nghị định mới sẽ có hiệu lực từ 1.1.2023.

Thanh Mai

Trung Quốc điều chỉnh cách kiểm soát dịch Covid

Trung Quốc điều chỉnh cách kiểm soát dịch Covid

Quan chức cấp cao phụ trách ứng phó với dịch Covid của Trung Quốc vào hôm thứ Tư (30/11) nói rằng nước này đang bước vào một "giai đoạn và nhiệm vụ mới" trong việc kiểm soát đại dịch, Tân Hoa Xã đưa tin.