Cập nhật đáp án đề thi môn Lịch sử kỳ thi THPT Quốc gia 2020

Sáng nay, các thí sinh đăng ký môn Lịch sử kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2020 sẽ tiến hành làm bài.

Với môn Lịch sử thời gian làm bài của thí sinh là 50 phút. Sẽ có 24 mã đề cho thí sinh trong phòng thi và 50 câu hỏi. Thời gian phát đề từ 7h30 và thời gian làm bài là 7h35.

Lịch thi các môn.
Lịch thi các môn.
Cập nhật đáp án đề thi môn Lịch sử kỳ thi THPT Quốc gia 2020
Cập nhật đáp án đề thi môn Lịch sử kỳ thi THPT Quốc gia 2020
Cập nhật đáp án đề thi môn Lịch sử kỳ thi THPT Quốc gia 2020
Cập nhật đáp án đề thi môn Lịch sử kỳ thi THPT Quốc gia 2020

Đáp án:

Cập nhật đáp án đề thi môn Lịch sử kỳ thi THPT Quốc gia 2020
Cập nhật đáp án đề thi môn Lịch sử kỳ thi THPT Quốc gia 2020
Cập nhật đáp án đề thi môn Lịch sử kỳ thi THPT Quốc gia 2020
Cập nhật đáp án đề thi môn Lịch sử kỳ thi THPT Quốc gia 2020
Cập nhật đáp án đề thi môn Lịch sử kỳ thi THPT Quốc gia 2020
Cập nhật đáp án đề thi môn Lịch sử kỳ thi THPT Quốc gia 2020
Cập nhật đáp án đề thi môn Lịch sử kỳ thi THPT Quốc gia 2020

 

MINH TUẤN