Chính phủ quy định hạn chế sử dụng hình ảnh rượu bia trong điện ảnh, sâu khấu và truyền hình

Nghị định mới quy định về việc hạn chế sử dụng hình ảnh rượu bia trong điện ảnh, sâu khấu và truyền hình, có hiệu lực từ 24/2/2020.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 24/2020 quy định một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia. Nghị định mới quy định về việc hạn chế sử dụng hình ảnh rượu bia trong điện ảnh, sâu khấu và truyền hình một số địa điểm không được uống rượu, bia. Nghị định này có hiệu lực từ 24/2/2020.

Như vậy các diễn viên trong tác phẩm điện ảnh, sân khấu, truyền hình không thể hiện các hành vi bị nghiêm cấm, uống rượu bia và bán rượu bia ở các điểm có trong Nghị định này. Nếu sử dụng hình ảnh diễn viên uống rượu bia cần phải đảm bảo yêu cầu riêng.

Chính phủ quy định hạn chế sử dụng hình ảnh rượu bia trong điện ảnh, sâu khấu và truyền hình

Nghị định còn không được có hành vi uống rượu, bia trong tác phẩm sân khấu, điện ảnh, truyền hình dành cho người dưới 18 tuổi, trừ các trường hợp, nội dung phê phán, lên án hành vi này.

Không ca ngợi các tổ chức, cá nhân thành công từ sản xuất, kinh doanh rượu, bia.

Các trường hợp khắc họa nhân vật lịch sử, tái hiện giai đoạn lịch sử nhất định và phê phán hành vi uống rượu mới được phép sử dụng hình ảnh uống rượu bia.

Việc sử dụng hình ảnh uống rượu bia nhằm mục đích nghệ thuật ngoài các trường hợp trên phải được phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền trên cơ sở đề nghị của Hội đồng thẩm định phim theo quy định của Luật Điện ảnh hoặc được cơ quan có thẩm quyền cấp phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật chấp thuận theo quy định.

Các địa điểm không được uống rượu bia được quy định bao gồm: Công viên (trừ trường hợp nhà hàng trong phạm vi khuôn viên của công viên đã được cấp phép kinh doanh rượu, bia trước 24/2/2020) và nhà chờ xe buýt. 

Đối với các địa điểm khác như rạp chiếu phim, nhà hát, cơ sở văn hóa, thể thao trong thời gian tổ chức các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ và công năng sử dụng chính của các địa điểm này cũng không  được uống rượu, trừ trường hợp tổ chức các lễ hội ẩm thực, văn hóa có sử dụng rượu, bia.

Thanh Mai

Lo bị đo nồng độ cồn, nhiều người tìm mua các loại thuốc giải rượu

Lo bị đo nồng độ cồn, nhiều người tìm mua các loại thuốc giải rượu

Người mua các loại thuốc giải rượu hy vọng thoát tội nếu bị cảnh sát đo nồng độ cồn.