Chính thức bỏ quy định sở hữu nhà chung cư có thời hạn

Chính phủ bổ sung quy định về thời hạn sử dụng chung cư, trường hợp phá dỡ và trách nhiệm chủ thể khi phá dỡ, cải tạo, xây dựng lại.

Tờ trình của Chính phủ không còn quy định thời hạn sở hữu chung cư, nhưng bổ sung chính sách về thời hạn sử dụng, trách nhiệm các bên phá dỡ, cải tạo chung cư cũ. Nội dung này được nêu tại tờ trình dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) được Chính phủ trình Quốc hội, ngày 14/4.

Tiếp thu ý kiến Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ đã bỏ quy định sở hữu nhà chung cư có thời hạn. Tuy nhiên, Chính phủ bổ sung quy định về thời hạn sử dụng chung cư, trường hợp phá dỡ và trách nhiệm các chủ thể khi phá dỡ, cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư. Việc này để có cơ sở pháp lý, giải quyết tháo gỡ vướng mắc trong cải tạo chung cư cũ tại nhiều địa phương.

Chính thức bỏ quy định sở hữu nhà chung cư có thời hạn

Trước đó, khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về nội dung này đã đề nghị không quy định việc sở hữu nhà chung cư có thời hạn vào trong luật nhưng cần bổ sung quy định cụ thể, chặt chẽ có tính khả thi về thẩm quyền, trình tự, thủ tục di dời người dân, phá dỡ, cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư không còn an toàn cho việc sử dụng để bảo vệ tính mạng, tài sản cho người dân.

Về quyền sử dụng đất gắn với nhà ở do cá nhân nước ngoài sở hữu tại Việt Nam, Chính phủ cho biết Luật Nhà ở 2014 quy định cho phép cá nhân nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam được mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam (bao gồm cả nhà ở riêng lẻ và căn hộ chung cư) tại các khu vực được phép. Hiện nay trên cả nước đã có khoảng 3.035 cá nhân, tố chức nước ngoài mua và được cấp Giấy chứng nhận đối với căn hộ nhà chung cư. Do đó, Chính phủ tiếp tục giữ nguyên quy định như dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) về việc cá nhân nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam được mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam (bao gồm cả nhà ở riêng lẻ và căn hộ chung cư).

Chính phủ đồng thời tiếp thu ý kiến của Ủy ban Pháp luật về việc bỏ quy định tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn với quyền sử dụng đất thuê.

Chính phủ đã sửa các quy định theo hướng kế thừa luật hiện hành với trường hợp có quyền sử dụng đất ở hoặc có quyền sử dụng đất ở và đất khác với hình thức sử dụng đất để phát triển nhà ở thương mại. Đồng thời, bổ sung trường hợp có quyền sử dụng đất phi nông nghiệp không phải là đất ở đã nộp tiền sử dụng đất hoặc nộp tiền thuê đất trả tiền một lần cho thời gian thuê, và trường hợp nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở, đất khác, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở.

Chính phủ đã tiếp thu, rà soát, chỉnh sửa lại các nội dung trong dự thảo Luật liên quan đến đất để xây dựng nhà ở xã hội; chủ đầu tư xây dựng nhà ở xã hội và ưu đãi chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội..., bảo đảm tính thống nhất.

Chính phủ đã rà soát, chỉnh sửa, bổ sung các quy định tại Điều 196 của dự thảo Luật, trong đó có bổ sung một số quy định về nhà ở xã hội sẽ có hiệu lực thi hành ngay sau khi Luật Nhà ở (sửa đổi) được công bố để áp dụng được ngay trong thực tiễn.

Chính sách này nhằm thúc đẩy nhanh việc thực hiện xây dựng 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội, góp phần tăng nguồn cung về nhà ở xã hội.

Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) gồm 13 chương, 196 điều, tăng 13 điều so với Luật Nhà ở 2014. Dự thảo luật này sẽ được Quốc hội xem xét, thảo luận tại kỳ họp thứ 5, dự kiến khai mạc vào tháng 5 tới.

Thanh Mai

G7 nhất trí đẩy nhanh tiến trình việc loại bỏ nhiên liệu hóa thạch

G7 nhất trí đẩy nhanh tiến trình việc loại bỏ nhiên liệu hóa thạch

Các nước G7 đã cam kết đẩy nhanh việc loại bỏ dần dần nhiên liệu hóa thạch và chuyển sang năng lượng tái tạo, khi Nhật Bản phải đối mặt với sự cản trở đáng kể đối với các phần trọng tâm trong chiến lược khí hậu của mình.