Đà Nẵng thưởng Tết cao nhất 127 triệu đồng

Tại TP.Đà Nẵng, doanh nghiệp FDI có mức thưởng cao nhất là 127 triệu đồng, thấp nhất là 358.000 đồng.

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP. Đà Nẵng cho biết vừa có báo cáo về tiền lương năm 2020, thưởng Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 của các doanh nghiệp trên địa bàn.

Tiền lương bình quân năm 2020 của người lao động thuộc loại hình công ty TNHH một thành viên do Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ là 11,61 triệu đồng/tháng, doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của Nhà nước là 6,9 triệu đồng/tháng, doanh nghiệp dân doanh là 6,9 triệu đồng/tháng và doanh nghiệp FDI 7,2 triệu đồng/tháng.

Về thưởng Tết Dương lịch, đối với các công ty TNHH Một thành viên do Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ, tiền thưởng cao nhất là 27 triệu đồng, thấp nhất là 300.000 đồng, bình quân người quản lý là 2,6 triệu đồng và bình quân người lao động là 2,5 triệu đồng.

Đà Nẵng thưởng Tết cao nhất 127 triệu đồng

Đối với các doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của Nhà nước, tiền thưởng cao nhất là 26,6 triệu đồng, thấp nhất là 200.000 đồng, bình quân người quản lý là 6,6 triệu đồng và bình quân người lao động là 4 triệu đồng.

Đối với các doanh nghiệp dân doanh, tiền thưởng cao nhất là 30 triệu đồng, thấp nhất là 100.000 đồng, bình quân người quản lý là 1,9 triệu đồng và bình quân người lao động là 1,3 triệu đồng.

Đối với các doanh nghiệp FDI, tiền thưởng cao nhất là 83,43 triệu đồng, thấp nhất là 200.000 đồng, bình quân người quản lý là 21,88 triệu đồng và bình quân người lao động là 10,28 triệu đồng.

Thưởng Tết Nguyên đán cao nhất là 127 triệu đồng cũng thuộc nhóm các doanh nghiệp FDI. Nhóm này có mức thưởng thấp nhất là 358.000 đồng.

Trong khi đó, mức thưởng thấp nhất là 100.000 đồng thuộc nhóm doanh nghiệp dân doanh. Nhóm này thưởng cao nhất là 75 triệu đồng.

Đối với các công ty TNHH một thành viên do Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ, tiền thưởng cao nhất 42 triệu đồng và thấp nhất 500.000 đồng.

Các doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của Nhà nước ghi nhận mức thưởng cao nhất là 63,50 triệu đồng, thấp nhất 1 triệu đồng.

Do đại dịch COVID-19 tác động đến nền kinh tế nên mức thưởng Tết Dương lịch và Nguyên đán năm nay có sự thay đổi rõ rệt so với năm ngoái.

(Tổng hợp).

PHƯỢNG LÊ