Eximbank lại tiếp tục ra Hà Nội tổ chức Đại hội đồng cổ đông

Đại hội cổ đông thường niên 2020 dự kiến tổ chức tại Hà Nội vào tháng 12 tới sau nhiều lần hoãn, trong đó có 2 lần phải dừng vì dịch COVID-19.

HĐQT Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam ( Eximbank ) vừa thông báo sẽ tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2020 tại Hà Nội ngày 15/12 tới. 

Từ trước đến nay, Đại hội đồng cổ đông thường niên của Eximbank đều tổ chức tại TP.HCM. Việc tổ chức đại hội tại Hà Nội gây lo ngại cho cổ đông, nhất là cổ đông lớn tuổi vì bất tiện trong sinh hoạt, di chuyển. 

Vào tháng 8/2020, nhà băng này cũng từng mời cổ đông ra Hà Nội tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 nhưng phải hoãn, do thực hiện việc chống dịch COVID-19.

Eximbank là ngân hàng duy nhất giữ kỷ lục 2 năm chưa thể tổ chức được Đại hội đồng cổ đông thường niên với liên tục những cuộc triệu tập đại hội thất bại. Ảnh: N.Phương
Eximbank là ngân hàng duy nhất giữ kỷ lục 2 năm chưa thể tổ chức được Đại hội đồng cổ đông thường niên với liên tục những cuộc triệu tập đại hội thất bại. Ảnh: N.Phương

Tính từ năm 2019 đến nay, Eximbank đã có 7 lần mời Đại hội đồng cổ đông, và chưa đoán được khả năng lần đại hội này có tổ chức thành công hay không. Năm 2019, Eximbank có 2 lần tổ chức đại hội bất thành cùng 1 lần hoãn vào phút chót. Đến Đại hội thường niên 2020, ngân hàng này tiếp tục 2 lần tổ chức và thất bại trong các ngày 30/6 và 29/7/2020. Cả đại hội bất thường 2020 cũng bất thành. 

Nguyên nhân do mâu thuẫn của cổ đông không được giải quyết, dẫn đến rất nhiều lần số cổ đông đến dự đại hội không đại diện đủ số cổ phần có quyền biểu quyết theo điều lệ ngân hàng.

Bên cạnh đó, Đại hội đồng cổ đông của Eximbank bất thành còn do cổ đông tham dự không đồng ý thông qua quy chế đại hội.

Tại đại hội tổ chức tháng 12/2020 này,  theo điều lệ của Eximbank, đại hội sẽ được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông tham dự, và có quyền quyết định tất cả vấn đề mà đại hội lần một có thể phê chuẩn. Tuy nhiên, kịch bản như năm 2019 có thể lặp lại với câu chuyện cổ đông của ngân hàng không thông qua quy chế làm việc, chương trình họp hay các tờ trình của HĐQT... 

Vào tháng 8/2020, Ngân hàng Nhà nước cho biết đã phạt 6 thành viên HĐQT Eximbank, gồm các ông Cao Xuân Ninh, Lê Văn Quyết, Ngô Thanh Tùng, Nguyễn Quang Thông, Lê Minh Quốc và Yasuhiro Saitoh, do “tổ chức hoặc tổ chức Đại hội đồng cổ đông” không đúng quy định.

Rối ren từ chiếc ghế Chủ tịch và những mâu thuẫn khiến nội bộ Eximbank không thể tìm được tiếng nói chung. Ảnh: K.Hoa
Rối ren từ chiếc ghế Chủ tịch và những mâu thuẫn khiến nội bộ Eximbank không thể tìm được tiếng nói chung. Ảnh: K.Hoa

Lý do là Công ty CP Thắng Phương phản ánh lên Ngân hàng Nhà nước, yêu cầu HĐQT Eximbank triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường theo đề nghị của cổ đông SMBC hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 15% đến hơn 50% cổ phần Eximbank, với đầy đủ nội dung và chương trình do nhóm cổ đông đề xuất.

Văn phòng Chính phủ cũng có công văn gửi Ngân hàng Nhà nước về đơn phản ánh, kiến nghị của Thắng Phương và nhóm các cổ đông Eximbank, về tình hình hoạt động tại nhà băng này, đề nghị trả lời doanh nghiệp trước ngày 30/9/2020.

Ngoài 6 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 6 cá nhân là thành viên HĐQT Eximbank, Ngân hàng Nhà nước còn phê bình Trưởng Ban kiểm soát và các thành viên Ban kiểm soát Eximbank, do chưa thực hiện đầy đủ quyền hạn, trách nhiệm được giao liên quan việc triệu tập đại hội bất thường theo yêu cầu của cổ đông chiến lược SMBC.

Hiện Eximbank tiếp tục là ngân hàng duy nhất giữ kỷ lục 2 năm chưa thể tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên và đại hội bất thường, do tranh chấp giữa các nhóm cổ đông.

“Lùm xùm” ghế nóng Chủ tịch HĐQT, không thể hài hòa lợi ích, tiếng nói chung của các cổ đông đang là vấn đề lớn nhất nhà băng này đang đối diện.

Ngay trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, tức tháng 3/2019, ghế Chủ tịch Eximbank liên tục thay đổi từ ông Lê Minh Quốc, bà Lương Thị Cẩm Tú, ông Cao Xuân Ninh và ngay trước Đại hội năm nay, ghế Chủ tịch được trao cho ông Yasuhiro Saitoh. 

Hiện ông Yasuhiro Saitoh vẫn đang ngồi “ghế nóng” Chủ tịch HĐQT ngân hàng này.

Ghế Chủ tịch HĐQT ngân hàng xoay liên tục với điệp khúc bổ nhiệm, từ nhiệm kể từ tháng 3/2019. Điều thú vị nhất là các thành viên trong HĐQT của Eximbank phần lớn đều đã ngồi vào chiếc ghế Chủ tịch ngân hàng này từ tháng 3/2019 đến nay.

9 tháng năm 2020, Eximbank đạt lợi nhuận trước thuế 1.104 tỷ đồng, tương đương cùng kỳ năm trước. Tổng tài sản của ngân hàng đến cuối tháng 9 đạt hơn 151.273 tỷ đồng, giảm hơn 16.264 tỷ đông so với cùng kỳ 2019. 

Tính đến ngày 30/9, nhà băng này có 5.704 cán bộ nhân viên, giảm 637 người lao động so với cuối năm 2019.

H.LINH