Giá gạo ngày 2/9: Gạo bụi sữa, bụi thơm giảm nhẹ

Hôm nay 2/9, gạo bụi sữa, bụi thơm giảm nhẹ 500 đồng/kg, giá lần lượt là 12.000 và 13.000 đồng/kg. Gạo Hàm Châu tăng nhẹ 500 đồng lên 16.000 đồng/kg.

Bảng giá các loại gạo, nếp hôm nay:

STT Sản phẩm Giá (đồng/kg) Thay đổi
Nếp Sáp 20.500 Giữ nguyên
Nếp Than 34.700 Giữ nguyên
Nếp Bắc 25.500 Giữ nguyên
Nếp Bắc Lức 35.000 Giữ nguyên
Nếp Lức 25.000 Giữ nguyên
Nếp Thơm 30.000 Giữ nguyên
Nếp Ngồng 20.000 Giữ nguyên
Gạo Nở Mềm 11.000 Giữ nguyên
Gạo Bụi Sữa 12.000 -500 đồng
10 Gạo Bụi Thơm 13.000 -500 đồng
11 Gạo Dẻo Thơm 64 12.600 Giữ nguyên
12 Gạo Dẻo Thơm  16.000 Giữ nguyên
13 Gạo Hương Lài Sữa 17.000 Giữ nguyên
14 Gạo Hàm Châu 16.000 +500 đồng
15 Gạo Nàng Hương Chợ Đào 19.000 Giữ nguyên
16 Gạo Nàng Thơm Chợ Đào 18.000 Giữ nguyên
17 Gạo Thơm Mỹ 16.000 Giữ nguyên
18 Gạo Thơm Thái 14.500 Giữ nguyên
19 Gạo Thơm Nhật 18.000 Giữ nguyên
20 Gạo Lức Trắng 23.000 Giữ nguyên
21 Gạo Lức Đỏ (loại 1) 25.000 Giữ nguyên
22 Gạo Lức Đỏ (loại 2) 42.000 Giữ nguyên
23 Gạo Đài Loan 25.000 Giữ nguyên
24 Gạo Nhật 30.000 Giữ nguyên
25 Gạo Tím 40.000 Giữ nguyên
26 Gạo Huyết Rồng 45.000 Giữ nguyên
27 Gạo Yến Phụng 33.500 Giữ nguyên
28 Gạo Long Lân 27.000 Giữ nguyên
29 Gạo Hoa Sữa 18.000 Giữ nguyên
30 Gạo Hoa Mai 20.000 Giữ nguyên
31 Tấm Thơm 15.000 Giữ nguyên
32 Tấm Xoan 17.500 Giữ nguyên

THUẬN TIỆN

theo Tin 24h

Giá gạo ngày 29/8: Giá gạo bụi sữa lại tiếp tục thay đổi

Giá gạo ngày 29/8: Giá gạo bụi sữa lại tiếp tục thay đổi

Chỉ trong vòng hai tuần, giá gạo bụi sữa đã có hơn 3 lần thay đổi về giá. Hôm nay 29/8, giá bụi sữa giảm nhẹ 500 đồng còn 12.500/kg.