Hà Nội không tăng học phí năm học 2020-2021

Hà Nội sẽ giữ nguyên mức thu học phí năm học 2020 - 2021 như năm học 2019 - 2020.

Uỷ ban nhân dân (UBND) TP. Hà Nội ban hành Thông báo số 439/TB-UBND tổng hợp kết luận của tập thể UBND thành phố tại cuộc họp xem xét một số nội dung thuộc lĩnh vực giáo dục.

Thống nhất đề xuất giữ nguyên mức thu học phí năm học 2020 - 2021 như năm học 2019 - 2020.

Về Chương trình sữa học đường giai đoạn 2021 - 2025, UBND thành phố giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan, các trường tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình sữa học đường giai đoạn 2018 - 2020 cho đến thời điểm hiện tại.

Đồng thời, tổ chức khảo sát, lấy ý kiến của phụ huynh học sinh (bằng hình thức bỏ phiếu về việc tiếp tục hay không tiếp tục thực hiện Chương trình này).

Bên cạnh đó, UBND thành phố còn giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu kỹ phương thức thực hiện và nguồn kinh phí thực hiện (cần cân nhắc cả vấn đề trượt giá sản phẩm trong giai đoạn 2021 - 2025). Giao Sở Y tế nghiên cứu, đánh giá chất lượng sữa để tổng kết, chọn công thức sữa phù hợp cho các độ tuổi.

Hà Nội không tăng học phí trường công. 
Hà Nội không tăng học phí trường công. 

Trước đó nhiều trường ở TP.HCM quyết định giảm học phí trong mùa dịch COVID-19: ĐH Công nghệ Thông tin (ĐH Quốc gia TP.HCM) quyết định giảm 7% học phí học kỳ II năm học 2019 - 2020 cho tất cả sinh viên hệ chính quy.Học phí được giảm tính trên tổng số tiền học phí học kỳ II năm học 2019-2020 (kể cả học phí học lại, học cải thiện).

 ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM giảm 8% học phí môn học lý thuyết online. Học phí các môn học khác giữ nguyên. ĐH FPT quyết định hỗ trợ 20% học phí các tháng kỳ Summer (từ tháng 5 đến hết tháng 8) cho sinh viên đại học và cao đẳng. Các chương trình liên kết sẽ được hỗ trợ học phí 10%. Số tiền hỗ trợ khoảng 80 tỷ đồng sẽ được trích từ quỹ đầu tư phát triển của trường.

ĐH Văn Lang cũng giảm 20% học phí học kỳ II năm học 2019-2020 đối với những học phần sinh viên đã đăng ký và tham gia học online. Với sinh viên năm cuối hoặc không đăng ký học online, nhà trường sẽ giảm 10% học phí.

ĐH Văn Hiến cũng đưa ra nhiều giải pháp hỗ trợ, khuyến khích sinh viên học trực tuyến. Cụ thể, trường giảm 20% học phí các môn học online và 10% đối với môn học trực tiếp cho tất cả sinh viên của trường.

ĐH Nguyễn Tất Thành giảm 15% học phí cho các học phần đào tạo online. Mức giảm được khấu trừ trực tiếp vào học phí học kỳ III năm học 2019-2020. Tất cả các trường đại học thuộc Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng (NHG) bao gồm: ĐH Hoa Sen, ĐH Quốc tế Hồng Bàng, ĐH Bà Rịa - Vũng Tàu và ĐH Gia Định đều giảm học phí. Mức giảm của các trường này 20% học phí học kỳ II năm học 2019-2020…

VIÊN VIÊN (t/h)