Hà Nội thông qua quy định các khu vực không được phép chăn nuôi

Các khu vực không được phép chăn nuôi gồm: các quận; 4 phường: của thị xã Sơn Tây; các thị trấn của 5 huyện.

Sáng 7/7 đã diễn ra kỳ họp thứ 15 HĐND thành phố Hà Nội khoá XV. Trong kỳ họp, các thành viên tiếp tục làm việc xem xét việc điều chỉnh, bổ sung các dự án thu hồi đất năm 2020; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2020 của UBND TP thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND TP.

HĐND TP thông qua điều chỉnh giảm 34 dự án thu hồi đất năm 2020 với diện tích 78,94ha và 15 dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa năm 2020 với diện tích 24,59ha tại các quận, huyện: Gia Lâm (8 dự án), Long Biên (3 dự án), Hà Đông (1 dự án), Hai Bà Trưng (1 dự án), Hoài Đức (1 dự án), Phúc Thọ (1 dự án), Sóc Sơn (2 dự án), Thanh Oai (6 dự án), Thường Tín (1 dự án), Ứng Hòa (10 dự án).

Đồng thời bổ sung danh mục 352 dự án thu hồi đất bổ sung năm 2020, với diện tích là 1.359,73ha (291 dự án vốn ngân sách và 61 dự án vốn ngoài ngân sách); bổ sung danh mục 230 dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2020, với diện tích là 403,09ha (203 dự án vốn ngân sách và 27 dự án vốn ngoài ngân sách).

Kỳ họp thứ 15 HĐND thành phố Hà Nội khoá XV
Kỳ họp thứ 15 HĐND thành phố Hà Nội khoá XV

Trong đó có  có 273 dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật, các tuyến đường nhánh, đường nối đáp ứng nhu cầu giao thông khu vực; 103 dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất; 85 dự án xây dựng trường học, nhà văn hóa, trung tâm thể dục thể thao; 5 dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư; 1 dự án an ninh quốc phòng; 1 dự án đất dịch vụ; 6 dự án tôn giáo, tín ngưỡng; 72 dự án sản xuất, kinh doanh.

Về kinh phí bố trí để bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trên, các dự án sử dụng vốn ngân sách thành phố đã có trong kế hoạch đầu tư công của thành phố trong Nghị quyết về phân bổ dự toán ngân sách thành phố năm 2020 của HĐND thành phố. Còn lại các dự án thuộc ngân sách các cấp thấp hơn do các cấp bố trí. Các dự án ngoài ngân sách do chủ đầu tư bố trí, đảm bảo đủ kinh phí giải phóng mặt bằng trong 2020. 

HĐND TP thông qua đề xuất quy định khu vực không được phép chăn nuôi gồm: các quận; 4 phường: Sơn Lộc, Quang Trung, Ngô Quyền, Lê 1 Lợi của thị xã Sơn Tây; các thị trấn của 5 huyện Đan Phượng, Hoài Đức, Đông Anh, Gia Lâm, Thanh Trì, địa bàn các huyện, thị xã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Thời gian di dời từ khi Nghị quyết HĐND có hiệu lực đến ngày 31/12/2023. 

UBND Thành phố đề xuất chính sách hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề đối với các đối tượng dừng chăn nuôi, áp dụng các cơ chế chính sách Thành phố đang thực hiện theo Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 và Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ; hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở chăn nuổi mới đối với đối tượng di dời đến vùng khuyến khích phát triển chăn nuôi (mức hỗ trợ áp dụng theo quy định tại Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND ngày 05/12/2018 của HĐND thành phố Hà Nội về một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất, phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; xây dựng hạ tầng nông thôn thành phố Hà Nội). 

Bà Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch MTTQ Việt Nam TP Hà Nội cho biết đối tượng người chăn nuôi là người già, việc hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề là khó khả thi. Chính vì vậy, cần cơ chế quan tâm hỗ trợ cho đối tượng này sát thực hiệu quả. Các huyện có kế hoạch không để phát sinh khu chăn nuôi mới tại khu dân cư.

Trong kỳ họp, HĐND TP thông qua 5 quy định nội dung, mức chi như: Quy định nội dung, mức chi thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm cho ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội; Quy định mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân, mức chi chế độ hỗ trợ nạn nhân của hoạt động mua bán người trên địa bàn Thành phố; Quy định chính sách hỗ trợ khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng trên địa bàn Thành phố; Quy định về mức chi tiền thưởng đối với các danh hiệu, hình thức khen thưởng, giải thưởng của các cuộc thi, hội thi, hội giảng, kỳ thi tay nghề trên địa bản Thành phố và nội dung mức chi đối với hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Hội đồng xét tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng, giải thưởng các cấp; Quy định nội dung, mức chi đối với hoạt động khuyến nông trên địa bàn Thành phố. 

Đồng thời hông qua Quy định nội dung, mức chi thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm cho ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội; Một số quy định thu phí, lệ phí; Quy định mức thu học phí trường công lập TP năm học 2020-2021 và một số quy định thuộc thẩm quyền của HĐND TP.

Thanh Mai

Lịch cắt điện Hà Nội ngày 7/7-10/7/2020

Lịch cắt điện Hà Nội ngày 7/7-10/7/2020

Lịch tạm ngừng cung cấp điện phục vụ cải tạo nâng cấp toàn bộ lưới điện từ ngày 7/7-10/7/2020.