Hướng dẫn gửi yêu cầu phản ánh thông tin tiêm chủng vaccine phòng COVID-19

Trường hợp đã tiêm vaccine COVID-19 nhưng chưa có thông tin trong ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử/website tiemchungcovid19.gov.vn hoặc thông tin trong giấy chứng nhận bị sai. Hãy làm theo hướng dẫn sau đây:
1-2.jpg

PV

Tin nổi bật