Khánh Hòa xin lùi 3 tháng hoàn thành Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TP Nha Trang

Do ảnh hưởng dịch COVID-19 nên Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TP Nha Trang đến năm 2040 cần thêm ba tháng để hoàn thành.

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản số 8884/UBND-XDNĐ gửi Bộ Xây dựng về việc gia hạn thời gian thực hiện Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TP Nha Trang đến năm 2040.

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, đến nay Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2040 (gọi tắt Đồ án) đảm bảo các nội dung, yêu cầu tại Quyết định số 1456/QĐ-TTg ngày 25/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Hiện hồ sơ Đồ án đã được Sở Xây dựng Khánh Hòa phối hợp đơn vị tư vấn lập hoàn thành, đã được tổ chức lấy ý kiến các Sở ban ngành, các đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa và các kiến trúc sư – chuyên gia đầu ngành.

Đồng thời, đơn vị thực hiện Đồ án đã thực hiện tiếp thu, hoàn chỉnh và tổ chức báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo công tác lập Quy hoạch tỉnh vào ngày 01/9/2021.

Về cơ bản, công tác lập Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Nha Trang đến năm 2040 đang khẩn trương triển khai theo kế hoạch đã được UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo và tình hình thực tế của địa phương hiện nay.

Tuy nhiên, so với tiến độ, thời gian yêu cầu của nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1456/QĐ-TTg ngày 25/9/2020 thì thời gian hoàn thành hồ sơ đồ án để trình cấp có thẩm quyền thẩm định, xem xét phê duyệt dự kiện sẽ chậm khoảng ba tháng.

Theo UBND tỉnh, nguyên nhân là do quá trình triển khai, diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19 và một số nội dung, vướng mắc liên quan (việc phối hợp với Đơn vị tư vẫn và tà chức lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân - chuyên gia đầu ngành và cộng đồng dân cư liên quan gặp nhiều khó khăn, không thể hoàn trong thời gian ngắn).

Ngoài ra, Đồ án được triển khai đồng thời với Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 nên chỉ có thể triển khai một số nội dung tiếp theo sau khi các nội dung định hưởng của Quy hoạch tỉnh được định hình, thống nhất, đã làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai đồ án.

Do vậy, để đủ cơ sở cho việc triển khai tiếp theo của công tác lập Đồ án, UBND tỉnh Khánh Hòa đề nghị Bộ Xây dựng báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét cho phép gia hạn thời gian hoàn thành trình thẩm định, phê duyệt đồ án đến cuối năm 2021.

NHẬT HÀ