Lịch cắt điện Hà Nội ngày 1/2

Lịch tạm ngừng cung cấp điện phục vụ cải tạo nâng cấp toàn bộ lưới điện ngày 1/2/2020.

Đây là thông báo lịch cắt điện vào ngày 1/2/2020 của công ty  điện lực Hà Nội trên toàn khu vực thành phố để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện.

Stt

Quận

Từ

Đến

Khu vực

1

Công ty Điện Lực Thanh xuân

07:00

15:00

Số nhà 15 đến số nhà 47 đường Triều Khúc, các ngõ 24, ngõ 36, ngõ 44, ngõ 52 và ngõ 54 đường Triều Khúc,

VI AN (t/h)