Lịch cắt điện Hà Nội ngày 31/1

Lịch tạm ngừng cung cấp điện phục vụ cải tạo nâng cấp toàn bộ lưới điện ngày 31/1/2020.

Đây là thông báo lịch cắt điện vào ngày 31/1/2020 của công ty điện lực Hà Nội trên toàn khu vực thành phố để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện.

Stt

Quận

Từ

Đến

Khu vực

1

Công ty Điện Lực Thanh xuân

07:00

14:00

Ngõ 3/15, ngõ 3/21, ngõ 3/26 và ngõ 3/29 đường Cù Chính Lan, ngõ 89 và ngõ 97 đường Nguyễn Ngọc Nai.

VI AN (t/h)