Lịch cúp điện Bình Dương từ ngày 23/5 - 31/5/2021

Xin gởi đến bạn đọc lịch cúp điện Bình Dương từ ngày 23/5 - 31/5/2021 tại tất cả các khu vực trên địa bàn tỉnh.
LỊCH CÚP ĐIỆN BÌNH DƯƠNG TỪ NGÀY 23/05-31/05/2021
Ngày Từ Đến Khu vực
ĐIỆN LỰC TP THỦ DẦU MỘT
30-05-21 17:00:00 18:00:00 - Khu vực bên phải đường ĐT 743 từ ngã 4 đường Mỹ Phước-Tân Vạn đến Ngã 3 Tân Khánh, đường Nguyễn Thái Bình, DNTN Hoàng Hưng, Thép Nguyên Phượng, Nhà nghĩ Ngọc Loan, Nam Việt, DNTN Hoàng Hưng , Cty TNHH SNY Vina, Hương Quỳnh, Tín Sương, Thành Đan, Ép Rác, Xưởng cưa Ngọc Hiển, Gỗ Linh Thi, Cty TPU, Ngọc Anh, Thép Nguyên Phượng, Nhiệt Tam Nguyên, Đăng Kiểm, Thủ Đô, Đại Phát Đạt phường Phú Hòa, phường Bình Chuẩn- Khu vực từ ngã 3 đường Nguyễn Thị Minh Khai đến cuối đường các trạm: Cám Phú Lợi, Gỗ Minh Tuyền, trạm Tiểu học Phú Hòa 3, Khai Đức, Phạm Văn Kiên, Nguyễn Thị Tâm, phường Phú Hòa- Khu vực đường Phú Lợi, đường 30/4 từ vòng xoay Gò Đậu bên phải đường đến ngã 4 đường Mỹ Phước-Tân Vạn Đài, các trạm: Đài truyền hình Binh Dương, Nhà Văn Hóa, Hộ kinh doanh Hoàng Cung 2, TT GT Việc làm Thanh Niên, CS Lê Quốc Dũng, Gỗ Minh Tuyền, C.ty Shijar, Teraco, C.ty Fotai, C.ty Linconware, Bao Bì Trung Tiến, Bột Sò Hiệp Lực, phường Phú Hòa, phường Bình Chuẩn (TDM)
30-05-21 7:00:00 17:00:00 - Khu vực đường Nguyễn Hữu Cảnh từ ngã 3 đến giao lộ Đại lộ Bình Dương-Trần Bình Trọng các trạm Sở TDTT, Kim Hưng 3, Karaoke Họa Mi, Trần Long Phúc Hải, Happy, Trường Phát, phường Phú Thọ, phường Chánh Nghĩa- Khu vực đường Đại lộ Bình Dương bên trái đường từ Ngã 4 Sân Banh đến Suối Cát- Khu vực đường Lê Hồng Phong từ ngã 4 Địa Chất đến ngã 4 Phú Hòa, trạm XN thuốc lá 1, XN Thuốc lá 2, trạm Cám Bưng Cầu 1, Bưng cầu 2, trạm báo Bình Dương, trạm Sức Khỏe & Môi trường Bình Dương, phường Phú Hòa (TDM)
30-05-21 7:00:00 17:00:00 - Khu vực đường Nguyễn Hữu Cảnh từ ngã 3 đến giao lộ Đại lộ Bình Dương-Trần Bình Trọng các trạm Sở TDTT, Kim Hưng 3, Karaoke Họa Mi, Trần Long Phúc Hải, Happy, Trường Phát, phường Phú Thọ, phường Chánh Nghĩa- Khu vực đường Đại lộ Bình Dương bên trái đường từ Ngã 4 Sân Banh đến Suối Cát- Khu vực đường Lê Hồng Phong từ ngã 4 Địa Chất đến ngã 4 Phú Hòa, trạm XN thuốc lá 1, XN Thuốc lá 2, trạm Cám Bưng Cầu 1, Bưng cầu 2, trạm báo Bình Dương, trạm Sức Khỏe & Môi trường Bình Dương, phường Phú Hòa (TDM)
30-05-21 5:00:00 6:00:00 - Khu vực bên phải đường ĐT 743 từ ngã 4 đường Mỹ Phước-Tân Vạn đến Ngã 3 Tân Khánh, đường Nguyễn Thái Bình, DNTN Hoàng Hưng, Thép Nguyên Phượng, Nhà nghĩ Ngọc Loan, Nam Việt, DNTN Hoàng Hưng , Cty TNHH SNY Vina, Hương Quỳnh, Tín Sương, Thành Đan, Ép Rác, Xưởng cưa Ngọc Hiển, Gỗ Linh Thi, Cty TPU, Ngọc Anh, Thép Nguyên Phượng, Nhiệt Tam Nguyên, Đăng Kiểm, Thủ Đô, Đại Phát Đạt phường Phú Hòa, phường Bình Chuẩn- Khu vực từ ngã 3 đường Nguyễn Thị Minh Khai đến cuối đường các trạm: Cám Phú Lợi, Gỗ Minh Tuyền, trạm Tiểu học Phú Hòa 3, Khai Đức, Phạm Văn Kiên, Nguyễn Thị Tâm, phường Phú Hòa- Khu vực đường Phú Lợi, đường 30/4 từ vòng xoay Gò Đậu bên phải đường đến ngã 4 đường Mỹ Phước-Tân Vạn Đài, các trạm: Đài truyền hình Binh Dương, Nhà Văn Hóa, Hộ kinh doanh Hoàng Cung 2, TT GT Việc làm Thanh Niên, CS Lê Quốc Dũng, Gỗ Minh Tuyền, C.ty Shijar, Teraco, C.ty Fotai, C.ty Linconware, Bao Bì Trung Tiến, Bột Sò Hiệp Lực, phường Phú Hòa, phường Bình Chuẩn (TDM)
30-05-21 17:00:00 18:00:00 - Khu vực đường Trần văn Ơn từ trường mẫu giáo Tuổi Ngọc đến trường Đại Học Thủ Dầu Một các trạm Trường Tiểu Học Phú Hòa, Trung Học Sư phạm 2, Thiết bị Trường học, phường Phú Hòa (TDM)
25-05-21 8:00:00 12:00:00 - Khu vực đường Nguyễn Thị Minh Khai lưới hạ thế thuộc trạm Hòa Thạnh 1, phường Phú Hòa (TDM).
25-05-21 13:00:00 16:30:00 - Khu vực đường Nguyễn Thị Minh Khai lưới hạ thế thuộc trạm Nguyễn Thị Minh Khai 1, phường Phú Hoà (TDM)
30-05-21 6:00:00 7:00:00 - Khu vực đường 30/4 bên phải đường từ vòng xuyến Gò Đậu đến ngã 3 nam Sanh, đường Phú Lợi từ ngã 3 Nam Sanh đến Ngã 3 Tân Khánh, Cty Dệt Kyros, Đồng Tiến, Nguyễn Thành Quốc, Đài truyền hình Binh Dương, Hộ kinh doanh Hoàng Cung 2, phường Phú Hòa, phường Bình Chuẩn.- Khu vực bên trái đường Phú Lợi từ ngã 4 đường Mỹ Phước-Tân Vạn Sư Bảy đến Ngã 3 Tân Khánh, C.ty Dệt Kyros, Đồng Tiến, DNTN Hoàng Hưng, Gỗ Thành Bích, phường Phú Hòa, phường bình Chuẩn. (TDM)
30-05-21 6:00:00 7:00:00 - Khu vực đường Trần văn Ơn từ trường mẫu giáo Tuổi Ngọc đến trường Đại Học Thủ Dầu Một các trạm Trường Tiểu Học Phú Hòa, Trung Học Sư phạm 2, Thiết bị Trường học, phường Phú Hòa (TDM)
30-05-21 5:00:00 6:00:00 - Khu vực bên phải đường ĐT 743 từ ngã 4 đường Mỹ Phước-Tân Vạn đến Ngã 3 Tân Khánh, đường Nguyễn Thái Bình, DNTN Hoàng Hưng, Thép Nguyên Phượng, Nhà nghĩ Ngọc Loan, Nam Việt, DNTN Hoàng Hưng , Cty TNHH SNY Vina, Hương Quỳnh, Tín Sương, Thành Đan, Ép Rác, Xưởng cưa Ngọc Hiển, Gỗ Linh Thi, Cty TPU, Ngọc Anh, Thép Nguyên Phượng, Nhiệt Tam Nguyên, Đăng Kiểm, Thủ Đô, Đại Phát Đạt phường Phú Hòa, phường Bình Chuẩn- Khu vực từ ngã 3 đường Nguyễn Thị Minh Khai đến cuối đường các trạm: Cám Phú Lợi, Gỗ Minh Tuyền, trạm Tiểu học Phú Hòa 3, Khai Đức, Phạm Văn Kiên, Nguyễn Thị Tâm, phường Phú Hòa- Khu vực đường Phú Lợi, đường 30/4 từ vòng xoay Gò Đậu bên phải đường đến ngã 4 đường Mỹ Phước-Tân Vạn Đài, các trạm: Đài truyền hình Binh Dương, Nhà Văn Hóa, Hộ kinh doanh Hoàng Cung 2, TT GT Việc làm Thanh Niên, CS Lê Quốc Dũng, Gỗ Minh Tuyền, C.ty Shijar, Teraco, C.ty Fotai, C.ty Linconware, Bao Bì Trung Tiến, Bột Sò Hiệp Lực, phường Phú Hòa, phường Bình Chuẩn (TDM)
30-05-21 17:00:00 18:00:00 - Khu vực đường 30/4 bên phải đường từ vòng xuyến Gò Đậu đến ngã 3 nam Sanh, đường Phú Lợi từ ngã 3 Nam Sanh đến Ngã 3 Tân Khánh, Cty Dệt Kyros, Đồng Tiến, Nguyễn Thành Quốc, Đài truyền hình Binh Dương, Hộ kinh doanh Hoàng Cung 2, phường Phú Hòa, phường Bình Chuẩn.- Khu vực bên trái đường Phú Lợi từ ngã 4 đường Mỹ Phước-Tân Vạn Sư Bảy đến Ngã 3 Tân Khánh, C.ty Dệt Kyros, Đồng Tiến, DNTN Hoàng Hưng, Gỗ Thành Bích, phường Phú Hòa, phường bình Chuẩn. (TDM)
30-05-21 17:00:00 18:00:00 - Khu vực bên phải đường ĐT 743 từ ngã 4 đường Mỹ Phước-Tân Vạn đến Ngã 3 Tân Khánh, đường Nguyễn Thái Bình, DNTN Hoàng Hưng, Thép Nguyên Phượng, Nhà nghĩ Ngọc Loan, Nam Việt, DNTN Hoàng Hưng , Cty TNHH SNY Vina, Hương Quỳnh, Tín Sương, Thành Đan, Ép Rác, Xưởng cưa Ngọc Hiển, Gỗ Linh Thi, Cty TPU, Ngọc Anh, Thép Nguyên Phượng, Nhiệt Tam Nguyên, Đăng Kiểm, Thủ Đô, Đại Phát Đạt phường Phú Hòa, phường Bình Chuẩn- Khu vực từ ngã 3 đường Nguyễn Thị Minh Khai đến cuối đường các trạm: Cám Phú Lợi, Gỗ Minh Tuyền, trạm Tiểu học Phú Hòa 3, Khai Đức, Phạm Văn Kiên, Nguyễn Thị Tâm, phường Phú Hòa- Khu vực đường Phú Lợi, đường 30/4 từ vòng xoay Gò Đậu bên phải đường đến ngã 4 đường Mỹ Phước-Tân Vạn Đài, các trạm: Đài truyền hình Binh Dương, Nhà Văn Hóa, Hộ kinh doanh Hoàng Cung 2, TT GT Việc làm Thanh Niên, CS Lê Quốc Dũng, Gỗ Minh Tuyền, C.ty Shijar, Teraco, C.ty Fotai, C.ty Linconware, Bao Bì Trung Tiến, Bột Sò Hiệp Lực, phường Phú Hòa, phường Bình Chuẩn (TDM)
ĐIỆN LỰC THỊ XÃ BẾN CÁT
27-05-21 14:00:00 16:30:00 Trạm XLNT Thới Hòa
27-05-21 13:30:00 17:00:00 Trạm Xóm Ruộng LN
26-05-21 7:30:00 16:30:00 Trạm KDC Kim Oanh
25-05-21 7:30:00 12:30:00 - Khu vực Công ty Ánh Dương, HKD Phước Thành (Bến Cát) - Khu vực trạm Cầu Ông Cộ 1, Cầu Ông Cộ 2, 11, 28,47 Phú Thuận (Bến Cát)
27-05-21 8:00:00 13:00:00 T3 KDC Ấp 5B TH
24-05-21 13:30:00 17:00:00 Trạm Cầu Độn
23-05-21 8:00:00 12:00:00 Trạm Nguyễn Văn Hớn
27-05-21 8:00:00 13:00:00 T12 KDC Ấp 5B TH
27-05-21 8:00:00 13:00:00 T12 KDC Ấp 5C Th
23-05-21 8:00:00 12:00:00 Trạm MACHINERY&SAW BLADES
27-05-21 8:00:00 13:00:00 T8 KDC Ấp 5B TH
26-05-21 7:30:00 16:30:00 Trạm Ấp 3 Thới Hòa
27-05-21 7:30:00 12:30:00 Trạm 215 Phú Thứ
31-05-21 7:30:00 15:30:00 Khu vực khách hàng: Trạm Bến Tranh 2, Bến Tranh 3, trạm Đại Tiến Thành (Bến Cát)
02-06-21 8:00:00 16:00:00 Trạm PVTC Sung Shin Solution
25-05-21 13:30:00 17:00:00 Trạm Vườn Tiêu
29-05-21 7:30:00 16:30:00 - Khu vực các khách hàng: Trần Văn Lợi, Bảo An, và trạm Ba Duyên (Bến Cát)
30-05-21 7:30:00 12:00:00 Khu vực các khách hàng: Từ ngã 3 Rạch Bắp và từ dọc Bên trái đường DT 744 từ ngã 3 Rạch Bắp đến cổng KCN Việt Hương và toàn bộ khách hàng KCN Mai Trung, và một phần KCN VH2. - Khu vực các doanh nghiệp: Cơ sở Nhi Muội, TT Khu vực 2, Hoàng Hùng, Yên Tích, Đay Sài Gòn, Nhơn Phú, Khải Thành, Huaxin, Thánh Phát, Golden Jaya, Chunshin, Nhơn Hòa, SMITH, VP MAI TRUNG, CLEAR WATER, SUN OCEAN Châu Văn, Thanh Thế, Thạnh Lộc, Nguyễn Thành Sơn, Vương Văn Khánh, Ngọc Diệp, Nguyễn Minh Thanh, Legour Met, Sanmiguel Pure Foods, Trương văn khánh, Tam Giác Sắt, Định Công Thành, Thanh Thế, DNTT Việt Long, Nguyễn Thành Sơn, Trần Văn Cờ, Thanh Lộc, VP KCN VH2, VT KCN VH2, trạm 1 VH, CHUÅN LIH FA T1, T6 Việt Hương, Ưu Mỹ, trạm 2 Việt Hương, Giấy nhám Merit Vn, TONG YU TEXTILE, Chánh Tùng, Nhuộm việt Hồng, KWG, GOLDEN TREE (Bến Cát).
30-05-21 8:00:00 13:00:00 Nhánh rẽ Vạn Phát
27-05-21 8:00:00 13:00:00 T2 KDC Ấp 5C TH
24-05-21 7:30:00 12:30:00 T.7 TĐC MP2
27-05-21 8:00:00 13:00:00 T5 KDC Ấp 5C TH
ĐIỆN LỰC THỊ XÃ DĨ AN
25-05-21 8:00:00 15:00:00 - Khu vực công ty Gốm sứ Sài Goàn Nhật Bản , Khu vực Chung cư Thạnh Tân , phường Tân Đông Hiệp - TP Dĩ An
25-05-21 9:00:00 14:00:00 Khu vực đường Đặng văn Mây -phường Tân Đông Hiệp - TP Dĩ An
30-05-21 13:00:00 17:00:00 Khu vực KCN Bình Đường phường An Bình ( Dĩ An ) - Khu vực Cầu Gió Bay phường An Bình ( Dĩ An ) - Khu vực Đình Bình Đường , TT Viễn Thông An Bình phường An Bình ( Dĩ An )
23-05-21 8:00:00 16:00:00 Nhánh rẽ C.ty Cấp Thoát Nước Môi Trường Bình Dương
ĐIỆN LỰC HUYỆN BÀU BÀNG
25-05-21 13:30:00 17:00:00 Mất điện một phần khu phố Bàu Bàng, thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng
30-05-21 8:30:00 17:00:00 Mất điện một phần khu phố Cây Sắn, thị trấn Lai Uyên, xã Tân Hưng, Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng
27-05-21 13:30:00 17:00:00 Mất điện một phần Ấp Suối Tre, xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng
26-05-21 13:30:00 17:00:00 Mất điện Ấp 4,5 Long Nguyên, Ấp 4 Long Tân, xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng
ĐIỆN LỰC HUYỆN BẮC TÂN UYÊN
24-05-21 14:30:00 17:00:00 Khu vực lưới trạm Bà Đã
28-05-21 8:30:00 13:30:00 khu vực lưới hạ áp trạm Giáp Lạc, Giáp Lạc 2.
28-05-21 14:00:00 17:00:00 Từ ngã ba Thường Tân 01-02 dọc đường Thường Tân 02 tới nhà máy gạch Thanh Hiền.
24-05-21 7:30:00 13:00:00 Từ Trung tâm Điều dưỡng Tâm thàn Tân Định dọc đường giao thông nông thôn tới TT Thanh Phương, Nguyễn Thị Hạnh, Minh Chiến, Vàng Kim Thổ, Thành Nghĩa, Nguyễn Thanh Hùng, Lê Thị Hường,
ĐIỆN LỰC HUYỆN BẮC DẦU TIẾNG
26-05-21 10:30:00 11:40:00 Trạm Gạch Thúy Lành T2
30-05-21 5:30:00 6:30:00 Ấp Cống Quẹo, Hố Muồng, Long Chiểu, Vũng Tây, Hóc Măng, Bờ Cảng xã Long Tân (Dầu Tiếng).
04-06-21 5:00:00 5:30:00 Khu phố 1, 2, 3, 4A, 4B thị trấn Dầu Tiếng (Dầu Tiếng)
25-05-21 8:00:00 11:00:00 Ấp Thị Tính xã Long Hòa (Dầu Tiếng).
28-05-21 8:30:00 10:10:00 Trạm Bệnh Viện
28-05-21 15:00:00 16:10:00 Trạm Trường TH Định An
31-05-21 13:00:00 16:30:00 Nr Bàu Chùm thuộc ấp Tân Minh xã Minh Thạnh (Dầu Tiếng).
31-05-21 10:00:00 12:00:00 TBA Cây Liễu ấp Cần Đôn, Cây Liễu xã Minh Thạnh (Dầu Tiếng).
25-05-21 8:30:00 10:10:00 Trạm Mần Non Long Hòa
25-05-21 13:00:00 17:00:00 TBA Ấp 4A Thanh An ấp Cần Giăng xã Thanh An (Dầu Tiếng)
26-05-21 8:00:00 10:00:00 Ấp Xóm Bến xã Thanh Tuyền (Dầu Tiếng).
26-05-21 13:30:00 15:10:00 Trạm Du Ân Nam
28-05-21 13:00:00 14:40:00 Trạm xuân Cầu
25-05-21 13:00:00 17:00:00 TBA Ấp 4B Thanh An ấp Cần Giăng xã Thanh An (Dầu Tiếng)
05-06-21 8:00:00 16:30:00 Nr Sân Bay Minh Hòa thuộc ấp Hòa Cường, Hòa Hiệp xã Minh Hòa, ấp Tân Minh xã Minh Thạnh (Dầu Tiếng).
26-05-21 10:00:00 12:00:00 Ấp Xóm Mới xã Thanh An (Dầu Tiếng).
26-05-21 13:00:00 16:30:00 Ấp Bàu Dầu xã Định An (Dầu Tiếng).
28-05-21 16:20:00 17:30:00 Trạm CS xã Định An
29-05-21 8:00:00 16:30:00 Ấp Bàu Khai xã An Lập (Dầu Tiếng).
31-05-21 8:00:00 10:00:00 TBA Ấp 4-1 Minh Thạnh ấp Tân Minh xã Minh Thạnh (Dầu Tiếng).
26-05-21 8:30:00 10:10:00 Trạm Gạch Thúy Lành T3
28-05-21 10:30:00 11:40:00 Trạm Công An Huyện
30-05-21 17:00:00 18:00:00 Ấp Cống Quẹo, Hố Muồng, Long Chiểu, Vũng Tây, Hóc Măng, Bờ Cảng xã Long Tân (Dầu Tiếng).
25-05-21 8:00:00 17:00:00 Ấp Thanh Tân, Cà Tong xã Thanh An (Dầu Tiếng)
25-05-21 13:00:00 17:00:00 TBA Bà Thiện ấp Cần Giăng xã Thanh An (Dầu Tiếng)
25-05-21 13:00:00 17:00:00 TBA Xóm Ruộng ấp Cần Giăng xã Thanh An (Dầu Tiếng)
25-05-21 10:30:00 11:40:00 Trạm trường Tiểu Học Minh Thạnh
25-05-21 13:00:00 17:00:00 TBA Cua Sao Bọng ấp Bến Tranh xã Thanh An (Dầu Tiếng)
ĐIỆN LỰC HUYỆN PHÚ GIÁO
30-05-21 17:00:00 18:00:00 Đường CN8, CN13, CN15 khu Công Nghiệp Tân Bình (Bắc Tân Uyên)
30-05-21 7:00:00 17:00:00 Ấp Vĩnh An, Vĩnh Tiến, Lễ Trang, xã Vĩnh Hòa. TT Phước Vĩnh. xã Tam Lập, An Bình (Phú Giáo)
30-05-21 6:00:00 7:00:00 Đường CN8, CN13, CN15 khu Công Nghiệp Tân Bình (Bắc Tân Uyên)
26-05-21 8:00:00 17:00:00 Ấp Đồng Thông xã Phước Sang (Phú Giáo)
ĐIỆN LỰC THỊ XÃ TÂN UYÊN
26-05-21 8:00:00 16:00:00 Khu vực trạm Sở Bát Giật 3-Phường Khánh Bình (Tân Uyên)
24-05-21 8:00:00 13:00:00 Khu vực trạm Lợi Lộc 3-Phường Tân Phước Khánh (Tân Uyên)
25-05-21 8:00:00 16:00:00 Khu vực trạm Vĩnh Tân 12-Phường Vĩnh Tân (Tân Uyên )
30-05-21 6:00:00 18:00:00 Khu vực trạm Vĩnh Tân 12B-Phường Vĩnh Tân (Tân Uyên)
27-05-21 8:00:00 16:00:00 Khu vực Cây Xanh 6-Phường Tân Phước Khánh (Tân Uyên)
30-05-21 7:00:00 14:00:00 Khu vực từ Ngã 4 Nhà Thờ Khánh Bình dọc đường HL418 đến Ngã 4 Bà Tri-Phường Tân Hiệp (Tân Uyên)
25-05-21 13:00:00 17:00:00 Khu vực trạm Vĩnh Tân 15-Phường Vĩnh Tân (Tân Uyên )
24-05-21 13:00:00 17:00:00 Khu vực trạm Hố Đá 7, trạm Hố Đá -Phường Tân Phước Khánh (Tân Uyên)
26-05-21 8:00:00 16:00:00 Khu vực trạm Sở Bát Giật 4, NT Minh Đức, Cty Ngọc Châu Phát-Phường Khánh Bình (Tân Uyên)

MAI UYÊN