Lịch cúp điện Đà Nẵng từ ngày 23/1-29/1/2022

Điện lực Đà Nẵng tạm ngưng cung cấp điện một số đường dây trung thế và trạm hạ thế từ ngày 23/1 đến ngày 29/1/2022.
LỊCH CÚP ĐIỆN ĐÀ NẴNG TỪ NGÀY 23/1/-29/1/2022
Ngày Từ Đến Khu vực
ĐIỆN LỰC QUẬN THANH KHÊ
24/01/22 7:00 16:00 E954 - T2
24/01/22 7:00 16:00 Đài chỉ huy K4
24/01/22 7:00 16:00 Đơn vị K336
24/01/22 7:00 16:00 Bê tông Đăng Hải
25/01/22 7:30 10:00 Thuận An 2
25/01/22 7:30 10:00 Thuận An 4
25/01/22 8:00 17:00 CN TCT Trực thăng VN tại ĐN
25/01/22 8:00 17:00 Nhà ga quốc tế
25/01/22 8:00 17:00 TTKT điện tử CNC PK-KQ NM A32
25/01/22 9:30 12:00 Kỳ Đồng
26/01/22 13:00 15:30 C17-3
26/01/22 15:00 17:30 Tân Lập 2
ĐIỆN LỰC QUẬN NGŨ HÀNH SƠN
23/01/22 5:30 14:30 Khu công nghiệp Massda
24/01/22 5:00 6:30 Cầu Đen
24/01/22 5:00 17:30 An Hoà 3
24/01/22 5:00 17:30 KDC An Hoà 4 T1
24/01/22 5:00 6:30 KDC Thiết bị phụ tùng An Đồn
24/01/22 5:00 6:30 KDC An Đồn
24/01/22 5:00 6:30 Cầu Đen T4
24/01/22 5:00 6:30 KDC VKT Qũy Đất
24/01/22 5:00 17:30 Lý Đạo Thành
24/01/22 5:00 6:30 Nguyễn Thế Lộc
24/01/22 5:00 6:30 Hoàng Đức Lương
24/01/22 5:00 6:30 Khách sạn Mimosa
24/01/22 5:00 6:30 Nhà khách Quân đoàn 3
24/01/22 5:00 6:30 Trung tâm Internet Việt Nam
24/01/22 5:00 6:30 Nhà hàng Thiên Nga Trắng
24/01/22 5:00 6:30 Trường mầm non ABC
24/01/22 5:00 17:30 Hứa Xuân Sinh
24/01/22 5:00 6:30 KS Roliva (NGUYỄN KHẮC TRƯỜNG)
24/01/22 5:00 6:30 KS Everland (Công ty TNHH Hadavico)
24/01/22 5:00 6:30 Ô tô Trường Hải
24/01/22 5:00 17:30 VPLV công ty ĐTPT & DV Thái Bình Dương
24/01/22 13:00 15:00 Bắc Mỹ An 1
24/01/22 13:30 16:30 Sơn Thuỷ T4
24/01/22 15:00 17:00 Lê Văn Hiến T2
24/01/22 16:00 17:30 Cầu Đen
24/01/22 16:00 17:30 KDC Thiết bị phụ tùng An Đồn
24/01/22 16:00 17:30 KDC An Đồn
24/01/22 16:00 17:30 Cầu Đen T4
24/01/22 16:00 17:30 KDC VKT Qũy Đất
24/01/22 16:00 17:30 Nguyễn Thế Lộc
24/01/22 16:00 17:30 Hoàng Đức Lương
24/01/22 16:00 17:30 Khách sạn Mimosa
24/01/22 16:00 17:30 Nhà khách Quân đoàn 3
24/01/22 16:00 17:30 Trung tâm Internet Việt Nam
24/01/22 16:00 17:30 Nhà hàng Thiên Nga Trắng
24/01/22 16:00 17:30 Trường mầm non ABC
24/01/22 16:00 17:30 KS Roliva (NGUYỄN KHẮC TRƯỜNG)
24/01/22 16:00 17:30 KS Everland (Công ty TNHH Hadavico)
24/01/22 16:00 17:30 Ô tô Trường Hải
25/01/22 6:30 13:30 Trần Hưng Đạo T4
25/01/22 6:30 13:30 Trần Hưng Đạo T5
25/01/22 6:30 13:30 An Mỹ T6
25/01/22 6:30 13:30 Trần Hưng Đạo T2
25/01/22 6:30 13:30 Trần Hưng Đạo T3
25/01/22 6:30 13:30 Khách sạn Riverside
25/01/22 6:30 13:30 Trung tâm kỹ thuật PTTH Đà Nẵng (DRT)
25/01/22 6:30 13:30 Bến du thuyền
25/01/22 6:30 13:30 KS Riverside T2
25/01/22 6:30 13:30 KS Merry
25/01/22 6:30 13:30 DRAFT BEER (CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DU LỊCH VÀ ĐẦU TƯ CÙ LAO CHÀM)
25/01/22 6:30 13:30 WINK Trần Hưng Đạo
26/01/22 8:00 10:00 Đa Mặn 1
26/01/22 9:30 11:30 K20
26/01/22 13:00 15:00 KCC nhà ở xã hội Nam Tuyên Sơn
26/01/22 15:00 17:00 KHC Ngũ Hành Sơn T2
27/01/22 8:00 10:30 NGUYỄN GIA TRÍ
27/01/22 13:30 16:00 An Hải Đông
ĐIỆN LỰC HUYỆN HÒA VANG
24/01/22 6:30 15:30 Khương Mỹ 2
24/01/22 6:30 15:30 Hoà Phong 2
24/01/22 6:30 15:30 Dương Lâm 2-T2
24/01/22 6:30 15:30 Dương Lâm 2
24/01/22 6:30 15:30 An Tân
24/01/22 6:30 15:30 TBA TÚY LOAN TÂY
24/01/22 6:30 15:30 Vinh Thanh Châu
24/01/22 6:30 15:30 Hoàng Tuấn
24/01/22 7:00 14:30 Trung Sơn
24/01/22 7:00 7:30 Vân Dương
24/01/22 7:00 14:30 KDC Nam Nguyễn Tất Thành
24/01/22 7:00 14:30 Trạm xử lý nước thải Liên Chiểu
24/01/22 7:30 10:30 Hòa Liên 2
24/01/22 7:30 10:30 Thạch Nham Đông
24/01/22 13:00 16:00 An Ngãi Tây 2
24/01/22 15:00 15:30 Vân Dương
25/01/22 7:30 10:30 TBA Phú Thượng 4
25/01/22 7:30 10:30 Xuân Phú
25/01/22 7:30 8:00 An Ngãi Tây 4
25/01/22 11:00 11:30 An Ngãi Tây 4
25/01/22 13:00 13:30 TBA AN NGHÃI TÂY 5
25/01/22 13:00 16:00 Khương Mỹ 3
25/01/22 16:00 16:30 TBA AN NGHÃI TÂY 5
26/01/22 7:30 8:00 TBA Khu TĐC Hòa Liên
26/01/22 11:00 11:30 TBA Khu TĐC Hòa Liên
26/01/22 13:00 13:30 TĐC Hòa Liên 5
26/01/22 16:00 16:30 TĐC Hòa Liên 5
27/01/22 7:30 8:00 HÒA LIÊN 5
ĐIỆN LỰC QUẬN HẢI CHÂU
24/01/22 13:30 16:30 TUYÊN SƠN 3
25/01/22 7:30 10:30 THIỆU BÌNH 2
25/01/22 13:30 16:30 NGUYỄN THỊ MINH KHAI 2
ĐIỆN LỰC QUẬN CẨM LỆ
24/01/22 7:00 12:00 An Trạch
24/01/2022 7:30 10:30 TBA Nhơn Thọ 2
25/01/22 6:00 16:00 TBA Phạm Hùng T3
25/01/22 6:00 16:00 TBA Văn Tiến Dũng T4
25/01/22 6:00 16:00 KDC Nam cầu Cẩm Lệ T6
25/01/22 6:00 16:00 T10 Khu E1 KDC Nam cầu Cẩm Lệ
25/01/22 6:00 16:00 TBA Mẹ Thứ T1
25/01/22 6:00 16:00 TBA Mẹ Thứ T2
25/01/22 6:00 16:00 CCMT Miền Trung & Tây Nguyên
25/01/22 6:00 16:00 Thái Gia Nguyễn
25/01/22 7:30 10:30 T9 KCC E2 KDC Nam cầu Cẩm Lệ
26/01/22 7:30 11:30 Dương Sơn 4
26/01/2022 7:30 11:30 Khu A2 KDC Nam Cẩm Lệ
26/01/2022 14:00 17:00 KDC Phong Bắc 2 T5
26/01/2022 14:00 17:00 Bình Thái 5
27/01/2022 8:30 11:00 Trạm Hòa Thọ Tây
27/01/2022 13:30 16:00 Khu TĐC Phong Bắc 2-T4
27/01/2022 13:30 16:00 Hòa Thọ Đông
ĐIỆN LỰC QUẬN SƠN TRÀ
23/01/22 5:30 14:30 Khu công nghiệp Massda
24/01/22 5:00 6:30 Cầu Đen
24/01/22 5:00 17:30 An Hoà 3
24/01/22 5:00 17:30 KDC An Hoà 4 T1
24/01/22 5:00 6:30 KDC Thiết bị phụ tùng An Đồn
24/01/22 5:00 6:30 KDC An Đồn
24/01/22 5:00 6:30 Cầu Đen T4
24/01/22 5:00 6:30 KDC VKT Qũy Đất
24/01/22 5:00 17:30 Lý Đạo Thành
24/01/22 5:00 6:30 Nguyễn Thế Lộc
24/01/22 5:00 6:30 Hoàng Đức Lương
24/01/22 5:00 6:30 Khách sạn Mimosa
24/01/22 5:00 6:30 Nhà khách Quân đoàn 3
24/01/22 5:00 6:30 Trung tâm Internet Việt Nam
24/01/22 5:00 6:30 Nhà hàng Thiên Nga Trắng
24/01/22 5:00 6:30 Trường mầm non ABC
24/01/22 5:00 17:30 Hứa Xuân Sinh
24/01/22 5:00 6:30 KS Roliva (NGUYỄN KHẮC TRƯỜNG)
24/01/22 5:00 6:30 KS Everland (Công ty TNHH Hadavico)
24/01/22 5:00 6:30 Ô tô Trường Hải
24/01/22 5:00 17:30 VPLV công ty ĐTPT & DV Thái Bình Dương
24/01/22 13:00 15:00 Bắc Mỹ An 1
24/01/22 13:30 16:30 Sơn Thuỷ T4
24/01/22 15:00 17:00 Lê Văn Hiến T2
24/01/22 16:00 17:30 Cầu Đen
24/01/22 16:00 17:30 KDC Thiết bị phụ tùng An Đồn
24/01/22 16:00 17:30 KDC An Đồn
24/01/22 16:00 17:30 Cầu Đen T4
24/01/22 16:00 17:30 KDC VKT Qũy Đất
24/01/22 16:00 17:30 Nguyễn Thế Lộc
24/01/22 16:00 17:30 Hoàng Đức Lương
24/01/22 16:00 17:30 Khách sạn Mimosa
24/01/22 16:00 17:30 Nhà khách Quân đoàn 3
24/01/22 16:00 17:30 Trung tâm Internet Việt Nam
24/01/22 16:00 17:30 Nhà hàng Thiên Nga Trắng
24/01/22 16:00 17:30 Trường mầm non ABC
24/01/22 16:00 17:30 KS Roliva (NGUYỄN KHẮC TRƯỜNG)
24/01/22 16:00 17:30 KS Everland (Công ty TNHH Hadavico)
24/01/22 16:00 17:30 Ô tô Trường Hải
25/01/22 6:30 13:30 Trần Hưng Đạo T4
25/01/22 6:30 13:30 Trần Hưng Đạo T5
25/01/22 6:30 13:30 An Mỹ T6
25/01/22 6:30 13:30 Trần Hưng Đạo T2
25/01/22 6:30 13:30 Trần Hưng Đạo T3
25/01/22 6:30 13:30 Khách sạn Riverside
25/01/22 6:30 13:30 Trung tâm kỹ thuật PTTH Đà Nẵng (DRT)
25/01/22 6:30 13:30 Bến du thuyền
25/01/22 6:30 13:30 KS Riverside T2
25/01/22 6:30 13:30 KS Merry
25/01/22 6:30 13:30 DRAFT BEER (CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DU LỊCH VÀ ĐẦU TƯ CÙ LAO CHÀM)
25/01/22 6:30 13:30 WINK Trần Hưng Đạo
26/01/22 8:00 10:00 Đa Mặn 1
26/01/22 9:30 11:30 K20
26/01/22 13:00 15:00 KCC nhà ở xã hội Nam Tuyên Sơn
26/01/22 15:00 17:00 KHC Ngũ Hành Sơn T2
27/01/22 8:00 10:30 NGUYỄN GIA TRÍ
27/01/22 13:30 16:00 An Hải Đông
ĐIỆN LỰC QUẬN LIÊN CHIỂU
23/01/22 6:30 16:30 Cocacola
23/01/22 6:30 16:30 Thường Thắng Đạt
23/01/22 6:30 16:30 Cocacola T2
23/01/22 7:30 9:30 Năng Lượng Xanh
23/01/22 9:30 11:30 Viện Năng Lượng Nguyên Tử
23/01/22 13:00 16:00 ITG Phong Phú T3
24/01/22 6:30 13:00 Khu Phố Chợ Hòa Khánh 4
24/01/22 7:30 10:30 TBA Đinh Liệt
24/01/22 7:30 10:30 KCC Phước Lý T1
24/01/22 9:00 11:00 Cầu Liên Chiểu
24/01/22 9:00 11:00 Đỉnh Đèo Hải Vân
24/01/22 9:00 11:00 Lặp Cao Tần
24/01/22 9:00 11:00 Thông Tin Duyên Hải
24/01/22 9:00 11:00 XD Petec
24/01/22 9:00 11:00 PTSC
24/01/22 9:00 11:00 CS Quốc Lộ T1
24/01/22 9:00 11:00 XDHK Liên Chiểu
24/01/22 9:00 11:00 Ga Hải Vân Bắc
24/01/22 9:00 11:00 Ga Hải Vân Nam
24/01/22 9:00 11:00 Ga Hải Vân Đỉnh
24/01/22 9:00 11:00 Thôn Hòa Vân
24/01/22 9:00 11:00 Kho XD K83
24/01/22 9:00 11:00 DN Suối Chanh
24/01/22 9:00 11:00 Hạt Kiểm Lâm
24/01/22 9:00 11:00 America Asia
24/01/22 13:30 16:30 J258-T2
25/01/22 8:00 10:30 Icovina
25/01/22 14:30 16:00 TBA Công Cộng H182

MAI UYÊN