Lịch cúp điện Đà Nẵng từ ngày 23/5 đến 31/5/2021

Điện lực Đà Nẵng tạm ngưng cung cấp điện một số đường dây trung thế và trạm hạ thế từ ngày 23/5 đến ngày 31/5/2021.
LỊCH CÚP ĐIỆN ĐÀ NẴNG TỪ NGÀY 23/05-31/05/2021
Ngày Từ Đến Khu vực
ĐIỆN LỰC QUẬN THANH KHÊ
25-05-21 9:30 12:00 Khu D Siêu thị Nguyễn Kim
25-05-21 13:00 15:30 Công ty Tín Vũ
25-05-21 15:00 17:30 Cục dự trữ Quốc gia
ĐIỆN LỰC QUẬN NGŨ HÀNH SƠN
25-05-21 8:00 12:00 Võ Văn Kiệt T1
25-05-21 8:00 12:00 KS Cordial
25-05-21 13:30 16:30 Xí nghiệp bê tông Đà Nẵng
26-05-21 7:00 12:30 Mân Quang 4
26-05-21 8:00 12:00 Bắc Đẩu T2
26-05-21 8:00 12:00 Như Minh Plaza
26-05-21 13:00 17:30 Hải An
27-05-21 7:00 12:30 Tân Trà 2
27-05-21 8:00 11:00 Công viên biển Đông
27-05-21 13:00 17:30 Thị An
27-05-21 13:30 17:30 T73B
ĐIỆN LỰC HUYỆN HÒA VANG
24-05-21 5:00 6:30 Đội 3
24-05-21 5:00 6:30 Thôn Phú Sơn
24-05-21 5:00 6:30 Phước Sơn
24-05-21 5:00 6:30 Cẩm Toại Tây 2
24-05-21 5:00 6:30 Long Hải
25-05-21 5:00 6:30 Hòa Liên 2
25-05-21 5:00 6:30 Hưởng Phước 3
25-05-21 5:00 6:30 TĐC Hòa Liên 5
25-05-21 5:00 6:30 An Ngãi Tây 4
25-05-21 5:00 6:30 Phú Thượng 2
27-05-21 7:30 11:30 Phước Nhơn
27-05-21 7:30 11:30 Nam Thanh
ĐIỆN LỰC QUẬN HẢI CHÂU
27-05-21 8:00 11:30 LIÊN TRÌ NAM 4
27-05-21 13:30 17:30 LIÊN TRÌ 3
ĐIỆN LỰC QUẬN CẨM LỆ
27-05-21 7:00 17:00 TBA Nhơn Thọ 2
27-05-21 7:00 17:00 Thôn Nhơn Thọ
27-05-21 7:00 17:00 Trâm Anh
ĐIỆN LỰC QUẬN SƠN TRÀ
25-05-21 8:00 12:00 Võ Văn Kiệt T1
25-05-21 8:00 12:00 KS Cordial
25-05-21 13:30 16:30 Xí nghiệp bê tông Đà Nẵng
26-05-21 7:00 12:30 Mân Quang 4
26-05-21 8:00 12:00 Bắc Đẩu T2
26-05-21 8:00 12:00 Như Minh Plaza
26-05-21 13:00 17:30 Hải An
27-05-21 7:00 12:30 Tân Trà 2
27-05-21 8:00 11:00 Công viên biển Đông
27-05-21 13:00 17:30 Thị An
27-05-21 13:30 17:30 T73B

MAI UYÊN