Lịch cúp điện Đà Nẵng từ ngày 25/7 đến 31/7/2021

Điện lực Đà Nẵng tạm ngưng cung cấp điện một số đường dây trung thế và trạm hạ thế từ ngày 25/7 đến ngày 31/7/2021
LỊCH CÚP ĐIỆN ĐÀ NẴNG TỪ NGÀY 25/07-31/07/2021
Ngày Từ Đến Khu vực
ĐIỆN LỰC QUẬN THANH KHÊ
31-07-21 7:30 8:30 Cấp điện CS KGĐ QN SĐKQ 375 Hòa Phát
31-07-21 11:30 12:30 Cấp điện CS KGĐ QN SĐKQ 375 Hòa Phát
01-08-21 6:30 12:30 NMN Sân bay
28-07-21 5:30 17:00 Xuân Hòa 3
28-07-21 5:30 17:00 Công Ty Điện Chiếu Sáng
28-07-21 5:30 17:00 Thanh Lộc Đán 2
28-07-21 5:30 17:00 Xuân Hòa 5
28-07-21 5:30 17:00 KDC Đ.B.Phủ T1
28-07-21 5:30 17:00 Thanh Lộc Đán
28-07-21 5:30 17:00 KDC T.L.Đán Mới
28-07-21 5:30 17:00 Điện Biên Phủ 4
28-07-21 5:30 17:00 Bưu điện Xuân Hòa KV2
28-07-21 5:30 17:00 Bệnh viện KV2
28-07-21 5:30 17:00 Công ty VDA T1
28-07-21 5:30 17:00 VDA T2
30-07-21 7:00 12:00 Bệnh viện Da liễu
30-07-21 14:00 17:00 Hoàng Anh Gia Lai
31-07-21 6:30 16:30 Chính Gián 3
31-07-21 7:30 8:30 Cấp điện CS KGĐ QN SĐKQ 375 Hòa Phát
31-07-21 11:30 12:30 Cấp điện CS KGĐ QN SĐKQ 375 Hòa Phát
01-08-21 6:30 12:30 NMN Sân bay
ĐIỆN LỰC QUẬN NGŨ HÀNH SƠN
05-08-21 7:00 13:00 Nguyễn Minh Châu
05-08-21 7:00 13:00 KDC Đông Trà T2
ĐIỆN LỰC HUYỆN HÒA VANG
29-07-21 6:00 13:30 Chiếu Sáng DT602 T4
29-07-21 6:00 8:00 Mỏ Đá Hố Chuồn
29-07-21 6:00 8:00 Vinashin Petro
29-07-21 6:00 13:30 CS B.Nà S.Mơ T4
29-07-21 6:00 13:30 CS B.Nà S.Mơ T5
29-07-21 6:00 8:00 TBA ĐỘI 3 T2
29-07-21 6:00 8:00 TBA QUAN NAM 2(ĐÔNG SƠN-HÒA NINH)
29-07-21 6:00 8:00 TBA LONG HẢI T2
29-07-21 6:00 13:30 TBA DIÊU PHONG 3
29-07-21 6:00 8:00 Hoà Ninh 1
29-07-21 6:00 8:00 Hoà Ninh 2
29-07-21 6:00 8:00 Hoà Ninh 3
29-07-21 6:00 8:00 Hoà Ninh 4
29-07-21 6:00 8:00 Hoà Ninh 5
29-07-21 6:00 8:00 Hoà ninh 6 (thôn 1)
29-07-21 6:00 8:00 Hoà Ninh 7 (trung nghĩa)
29-07-21 6:00 8:00 Đội 3
29-07-21 6:00 13:30 Hòa Xuân-Hòa Phú
29-07-21 6:00 8:00 Khu TĐC Số 2 DT602
29-07-21 6:00 8:00 Hòa Ninh 8
29-07-21 6:00 8:00 KKT Vườn Hòa Ninh
29-07-21 6:00 8:00 Đèo Ông Gấm
29-07-21 6:00 8:00 Hòa Ninh 10
29-07-21 6:00 8:00 TBA Thanh Song Hòa
29-07-21 6:00 17:00 TBA Khe Lạnh
29-07-21 6:00 8:00 TBA THÔN 5 HÒA NINH
29-07-21 6:00 13:30 Thôn Hoà Phát
29-07-21 6:00 8:00 Đá Sơn Phước
29-07-21 6:00 8:00 Công ty Hàn Quốc Garden
29-07-21 6:00 8:00 Triệu Thị Thương
29-07-21 6:00 8:00 Công ty Milky Way
29-07-21 6:00 13:30 Trại Giống Cây
29-07-21 6:00 8:00 Đá Lưỡi Mèo 1
29-07-21 6:00 8:00 Long Hải
29-07-21 6:00 8:00 BTS Hòa Ninh
29-07-21 6:00 8:00 Gạch Tuynel Đông Sơn
29-07-21 6:00 13:30 Suối Mơ 2
29-07-21 6:00 17:00 Cáp Treo Bà Nà
29-07-21 6:00 13:30 Chiếu Sáng DT602 T1
29-07-21 6:00 8:00 Chiếu Sáng DT602 T2
29-07-21 6:00 13:30 Chiếu Sáng DT602 T4
29-07-21 6:00 8:00 Mỏ Đá Hố Chuồn
29-07-21 6:00 8:00 Vinashin Petro
29-07-21 6:00 13:30 CS B.Nà S.Mơ T4
29-07-21 6:00 13:30 CS B.Nà S.Mơ T5
29-07-21 6:00 13:30 Golf Bà Nà T5
29-07-21 6:00 13:30 Golf Bà Nà T2 T3
29-07-21 6:00 13:30 Golf Bà Nà T4
29-07-21 6:00 8:00 Thanh Thảo
29-07-21 6:00 13:30 Golf Bà Nà T1
29-07-21 6:00 17:00 Hoàng Lan
29-07-21 6:00 17:00 Vọng Nguyệt T2
29-07-21 6:00 13:30 Cổng Thành Bà Nà
29-07-21 6:00 13:30 CS Suối Mơ 2
29-07-21 6:00 8:00 Nguyên Hải Đăng
29-07-21 6:00 17:00 Trộn BT Bà Nà
29-07-21 6:00 13:30 Công ty cổ phần Trung Sơn
29-07-21 6:00 13:30 Công ty Cổ phần Trung Sơn T2
29-07-21 6:00 8:00 Công ty TNHH Đức Nghĩa
29-07-21 11:30 13:30 Hoa Kiều
29-07-21 11:30 13:30 TBA KDC HÒA NINH 5
29-07-21 11:30 13:30 TBA HÒA NINH 2T1
29-07-21 11:30 13:30 TBA ĐỘI 3 T2
29-07-21 11:30 13:30 TBA QUAN NAM 2(ĐÔNG SƠN-HÒA NINH)
29-07-21 11:30 13:30 TBA LONG HẢI T2
29-07-21 11:30 13:30 Hoà Ninh 1
29-07-21 11:30 13:30 Hoà Ninh 2
29-07-21 11:30 13:30 Hoà Ninh 3
29-07-21 11:30 13:30 Hoà Ninh 4
29-07-21 11:30 13:30 Hoà Ninh 5
29-07-21 11:30 13:30 Hoà ninh 6 (thôn 1)
29-07-21 11:30 13:30 Hoà Ninh 7 (trung nghĩa)
29-07-21 11:30 13:30 Đội 3
29-07-21 11:30 13:30 Khu TĐC Số 2 DT602
29-07-21 11:30 13:30 Hòa Ninh 8
29-07-21 11:30 13:30 KKT Vườn Hòa Ninh
29-07-21 11:30 13:30 Đèo Ông Gấm
29-07-21 11:30 13:30 Hòa Ninh 10
29-07-21 11:30 13:30 TBA Thanh Song Hòa
29-07-21 11:30 13:30 TBA THÔN 5 HÒA NINH
29-07-21 11:30 13:30 Đá Sơn Phước
29-07-21 11:30 13:30 Công ty Hàn Quốc Garden
29-07-21 11:30 13:30 Triệu Thị Thương
29-07-21 11:30 13:30 Công ty Milky Way
29-07-21 11:30 13:30 Đá Lưỡi Mèo 1
29-07-21 11:30 13:30 Long Hải
29-07-21 11:30 13:30 BTS Hòa Ninh
29-07-21 11:30 13:30 Gạch Tuynel Đông Sơn
29-07-21 11:30 13:30 Chiếu Sáng DT602 T2
29-07-21 11:30 13:30 Mỏ Đá Hố Chuồn
29-07-21 11:30 13:30 Vinashin Petro
29-07-21 11:30 13:30 Thanh Thảo
29-07-21 11:30 13:30 Nguyên Hải Đăng
29-07-21 11:30 13:30 Công ty TNHH Đức Nghĩa
30-07-21 6:30 9:30 Hòa Khê
ĐIỆN LỰC QUẬN HẢI CHÂU
28-07-21 8:00 9:00 LÊ HỒNG PHONG 2 (TT T MẠI)
28-07-21 11:00 12:00 LÊ HỒNG PHONG 2 (TT T MẠI)
29-07-21 6:00 10:00 NÚI THÀNH 2
29-07-21 8:00 9:00 LÊ HỒNG PHONG 2 (TT T MẠI)
29-07-21 11:00 12:00 LÊ HỒNG PHONG 2 (TT T MẠI)
29-07-21 13:30 16:30 TẬP THỂ XĂNG DẦU
29-07-21 13:30 16:30 LIÊN TRÌ 3
ĐIỆN LỰC QUẬN CẨM LỆ
04-08-21 16:30 17:30 KDC Nam cầu Cẩm Lệ T3
05-08-21 7:00 8:00 Cưa Quyết Tiến
05-08-21 11:00 11:30 Cưa Quyết Tiến
05-08-21 13:30 14:30 KDC Số 3 Nguyễn Tri Phương T3
05-08-21 17:00 17:30 KDC Số 3 Nguyễn Tri Phương T3
25-07-21 5:00 17:30 Cẩm Lệ 1
25-07-21 5:00 17:30 Cẩm Lệ 3
25-07-21 5:00 17:30 Cẩm Lệ 2
25-07-21 5:00 17:30 Khu tập thể dệt Hòa Thọ
25-07-21 5:00 17:30 Khu phố chợ Cẩm Lệ
25-07-21 5:00 17:30 Cẩm Lệ 4
25-07-21 5:00 17:30 KDC An Hòa T4
25-07-21 5:00 17:30 Bình Thái 4
25-07-21 5:00 17:30 TBA Bình Thái 8
25-07-21 5:00 17:30 TBA KDC Năm Sân Bay T2
25-07-21 5:00 17:30 Dệt Hải Vân
25-07-21 5:00 17:30 UBND quận Cẩm Lệ
27-07-21 6:30 7:30 Ánh sáng Miếu Bông
27-07-21 10:30 11:30 Ánh sáng Miếu Bông
28-07-21 6:00 15:00 Thôn Nhơn Thọ
29-07-21 6:30 7:30 KDC Số 3 Nguyễn Tri Phương T1
29-07-21 10:30 11:30 KDC Số 3 Nguyễn Tri Phương T1
29-07-21 13:30 14:30 KDC Nam cầu Cẩm Lệ T4
29-07-21 16:30 17:30 KDC Nam cầu Cẩm Lệ T4
30-07-21 7:00 9:30 KDC Số 5 Nguyễn Tri Phương T1
30-07-21 7:00 9:30 Q-Mobile
30-07-21 14:30 17:00 T10 Khuê Trung Đò Xu
31-07-21 5:00 17:30 Hà Huy Giáp
31-07-21 5:00 17:30 TBA Hàn Thuyên
31-07-21 5:00 17:30 TBA Huỳnh Tấn Phát T2
31-07-21 5:00 17:30 Trường Sa T4
31-07-21 5:00 17:30 Huỳnh Tấn Phát
31-07-21 5:00 17:30 Cục thuế Đà Nẵng
31-07-21 5:00 17:30 Công an Phòng cháy chữa cháy
03-08-21 7:00 10:30 TBA An Trạch 2
03-08-21 14:30 16:30 La Bông
03-08-21 14:30 16:30 Miếu Bông 3
04-08-21 6:30 10:30 Thôn Nhơn Hòa
04-08-21 6:30 10:30 TBA Phan Hữu Nghi
04-08-21 13:30 14:30 KDC Nam cầu Cẩm Lệ T3
04-08-21 16:30 17:30 KDC Nam cầu Cẩm Lệ T3
05-08-21 7:00 8:00 Cưa Quyết Tiến
05-08-21 11:00 11:30 Cưa Quyết Tiến
05-08-21 13:30 14:30 KDC Số 3 Nguyễn Tri Phương T3
05-08-21 17:00 17:30 KDC Số 3 Nguyễn Tri Phương T3
ĐIỆN LỰC QUẬN SƠN TRÀ
05-08-21 7:00 13:00 Nguyễn Minh Châu
05-08-21 7:00 13:00 KDC Đông Trà T2
ĐIỆN LỰC QUẬN LIÊN CHIỂU
25-07-21 7:30 17:30 ITG Phong Phú T1
27-07-21 7:30 9:30 Đơn vị 14138
28-07-21 15:30 17:30 TBA CTy CP Vật Tư Vận Tải
29-07-21 13:00 14:00 Tịnh Quang
29-07-21 15:30 16:30 Tịnh Quang
30-07-21 7:00 9:00 XĐ Đà Sơn
30-07-21 13:00 14:00 Tú Mỡ
30-07-21 15:00 17:00 CS Trần Văn Hòa
30-07-21 15:30 16:30 Tú Mỡ
31-07-21 7:00 13:30 Nam Hải 2
31-07-21 7:30 14:30 TDTT SHB
31-07-21 13:00 14:00 TBA Lê Hiến Mai
31-07-21 13:00 16:00 TBA Đà Sơn 9
31-07-21 15:30 16:30 TBA Lê Hiến Mai
01-08-21 7:30 17:30 ITG Phong Phú T2
02-08-21 7:30 9:30 TBA Nguyễn Công Hoan T2

MAI UYÊN