Lịch cúp điện Đà Nẵng từ ngày 9/5 đến 15/5/2021

Điện lực Đà Nẵng tạm ngưng cung cấp điện một số đường dây trung thế và trạm hạ thế từ ngày 9/5 đến ngày 15/5/2021.
LỊCH CÚP ĐIỆN ĐÀ NẴNG TỪ NGÀY 9/5-15/5/2021
Ngày Từ Đến Khu vực
ĐIỆN LỰC QUẬN THANH KHÊ
12/5/21 6:30 16:30 Tân Lập 2
12/5/21 6:30 16:30 Tân Lập 3
12/5/21 6:30 16:30 Tân Chính
12/5/21 6:30 16:30 Tân Chính 3
12/5/21 6:30 16:30 Cai Lang 1
ĐIỆN LỰC QUẬN NGŨ HÀNH SƠN
11/5/21 7:30 11:30 KDC Khuê Mỹ 1
11/5/21 13:00 17:00 Đa Mặn 3
11/5/21 13:30 16:30 Đại học Kinh Tế T1
12/5/21 7:30 11:30 KTT Cao Su
12/5/21 13:00 17:00 Mỹ Đa Đông
ĐIỆN LỰC QUẬN HẢI CHÂU
13/5/21 7:30 12:00 NGUYỄN TRI PHƯƠNG 2
14/5/21 7:00 17:00 BÀU HẠC
14/5/21 8:00 10:30 LÊ LỢI 3
14/5/21 13:30 16:30 KÉO CƯỚC
15/5/21 7:00 11:30 CỤC HẬU CẦN-QK5 (Xưởng may)
ĐIỆN LỰC QUẬN CẨM LỆ
19/5/21 7:00 11:30 KDC Số 3 Nguyễn Tri Phương T4
20/5/21 7:30 11:30 Quang Châu
ĐIỆN LỰC QUẬN SƠN TRÀ
11/5/21 7:30 11:30 KDC Khuê Mỹ 1
11/5/21 13:00 17:00 Đa Mặn 3
11/5/21 13:30 16:30 Đại học Kinh Tế T1
12/5/21 7:30 11:30 KTT Cao Su
12/5/21 13:00 17:00 Mỹ Đa Đông
ĐIỆN LỰC QUẬN LIÊN CHIỂU
9/5/21 7:30 12:00 Dacotex
9/5/21 7:30 12:00 B.M.F
9/5/21 8:00 11:30 Hóa Chất Hòa Khánh
9/5/21 8:00 11:30 Toda
9/5/21 13:00 17:00 Con Đường Xanh

MAI UYÊN