Lịch cúp điện Đồng Nai từ ngày 04/07-10/07/2021

Cập nhật lịch cúp điện Đồng Nai từ ngày 04/07-10/07/2021 tại tất cả các địa bàn huyện, thị xã và thành phố.
LỊCH CÚP ĐIỆN ĐỒNG NAI TỪ NGÀY   04/07-10/07/2021
Ngày Từ Đến Khu vực
ĐIỆN LỰC TP BIÊN HÒA
06-07-21 8:00:00 12:00:00 (Mất điện một phần KP2, 3 – P.Quyết Thắng)
09-07-21 8:00:00 14:00:00 (Mất điện một phần KP6 – P.Tân Tiến)
05-07-21 8:30:00 15:00:00 Nhánh TBA Vĩnh Hưng - tuyến 474 Dielac (Mất điện Xí nghiệp Vĩnh Hưng – KCN Biên Hòa 1 – P.An Bình)
05-07-21 8:00:00 14:00:00 (Mất điện một phần KP7 – P.Thống Nhất)
11-07-21 16:30:00 17:00:00 Một phần KCN Biên Hòa 1 , P. An Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
05-07-21 8:00:00 14:00:00 (Mất điện một phần KP7 – P.Thống Nhất)
09-07-21 8:00:00 14:00:00 (Mất điện một phần KP4, 7 – P.Thống Nhất)
09-07-21 8:00:00 14:00:00 (Mất điện một phần KP4,5 – P.Thống Nhất)
08-07-21 7:45:00 9:30:00 (Mất điện một phần KP11 – P.Tân Phong)
11-07-21 6:00:00 6:30:00 Một phần KCN Biên Hòa 1 , P. An Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
07-07-21 8:00:00 12:00:00 (Mất điện một phần 3, 4, 5 – P.Thống Nhất)
08-07-21 9:45:00 11:30:00 (Mất điện một phần KP11 – P.Tân Phong)
09-07-21 7:50:00 12:00:00 (Mất điện KP1 – P.Thống Nhất, KP1 – P.Quyết Thắng)
ĐIỆN LỰC HUYỆN ĐỊNH QUÁN
09-07-21 8:00:00 16:45:00 Ấp 4, 5 - Xã Phú Lộc - Huyện Tân Phú.
15-07-21 8:30:00 16:15:00 - Khu 11 và Khu 12 -Thị trấn Tân Phú và Âp 3 Xã Trà Cổ - Huyện Tân Phú.
06-07-21 13:00:00 14:30:00 Ấp 9, 10 - Xã Nam Cát Tiên - Huyện Tân Phú.
08-07-21 8:00:00 17:00:00 Ấp Tam Bung - Xã Phú Túc - Huyện Định Quán.
06-07-21 15:15:00 16:45:00 Ấp 6, 7 - Xã Phú Lộc - Huyện Tân Phú.
09-07-21 9:30:00 16:15:00 Ấp 4, 5 - Xã Phú Lộc - Huyện Tân Phú.
16-07-21 8:00:00 16:45:00 - Âp 4, 5 - Xã Phú Lộc - Huyện Tân Phú.
06-07-21 8:00:00 16:45:00 Ấp 3 - Xã Phú Lợi - Huyện Định Quán.
06-07-21 8:00:00 11:45:00 Ấp Ngọc Lâm 1, 2 - Xã Phú xuân - Huyện Tân Phú.
06-07-21 8:00:00 11:45:00 Ấp 2, 3, 6 - Xã Gia Canh - Huyện Định Quán.
07-07-21 7:00:00 17:00:00 Ấp Hiệp Thuận - Thị trấn Định Quán; Ấp 6 - Xã Phú Ngọc và Ấp 9 - Xã Gia Canh - Huyện Định Quán.
06-07-21 13:30:00 15:00:00 Ấp Bàu Chim - Xã Phú xuân - Huyện Tân Phú.
13-07-21 8:00:00 16:45:00 Khu 4, Khu 11 và Khu 12 -Thị trấn Tân Phú - Huyện Tân Phú.
15-07-21 8:00:00 16:45:00 - Khu 10, Khu 11 và Khu 12 -Thị trấn Tân Phú và Âp 3 Xã Trà Cổ - Huyện Tân Phú.
13-07-21 7:00:00 17:00:00 Ấp Hiệp Thuận - Thị trấn Định Quán; Ấp 6 - Xã Phú Ngọc và Ấp 9 - Xã Gia Canh. - Huyện Định Quán.
05-07-21 8:00:00 16:15:00 Ấp 5, 7, 8 - Xã Nam Cát tiên - Huyện Tân Phú.
05-07-21 8:00:00 16:45:00 Ấp 8 - Xã Nam Cát tiên - Huyện Tân Phú.
09-07-21 8:30:00 10:30:00 Ấp 1, 2, 3 - Xã Phú Thịnh và Ấp 4, 5 - Xã Phú Lộc - Huyện Tân Phú.
12-07-21 8:00:00 16:45:00 Ấp 8 - Xã Nam Cát Tiên - Huyện Tân Phú.
ĐIỆN LỰC HUYỆN VĨNH CỬU
06-07-21 15:00:00 16:30:00 KH TBA Hồ Thị Mỹ, Ấp Bình Chánh – xã Tân An – huyện Vĩnh Cửu
08-07-21 8:00:00 10:00:00 Một phần Khu Phố 2 và một phần Khu Phố 8, TT Trấn Vĩnh An – xã Tân An – huyện Vĩnh Cửu
04-07-21 8:00:00 13:00:00 TBA ChangShin 1 & TBA ChangShin 9 - Cty Chang Shin VN, xã Thạnh Phú- huyện Vĩnh Cửu
08-07-21 8:00:00 16:30:00 Một phần Ấp 5 - xã Vĩnh Tân - huyện Vĩnh Cửu
04-07-21 7:30:00 10:30:00 KH trạm Cao Su Màu, Khu Phố 8 – TT Vĩnh An – huyện Vĩnh Cửu
04-07-21 8:30:00 11:30:00 KH trạm ChangShin 6 & ChangShin 10
04-07-21 10:45:00 12:00:00 KH trạm Trường THCS&PT Hùng Vương, Khu Phố 8 – TT Vĩnh An - huyện Vĩnh Cửu
04-07-21 13:30:00 15:30:00 KH trạm Trọng Khôi, Khu Phố 8 – TT Vĩnh An – huyện Vĩnh Cửu
ĐIỆN LỰC HUYỆN THỐNG NHẤT
07-07-21 7:45:00 10:45:00 Ấp 1, ấp 2 -Xã Lộ 25
ĐIỆN LỰC THỊ XÃ LONG KHÁNH
12-07-21 8:00:00 10:00:00 Mất điện từ Cua Heo đến Nghĩa Trang Liệt sĩ Long Khánh phường Xuân Bình TP Long Khánh.
ĐIỆN LỰC HUYỆN TRẢNG BOM
06-07-21 8:30:00 9:00:00 Một phần ấp Nhân Hoà, xã Tây Hòa, H. Trảng Bom
05-07-21 8:00:00 15:00:00 Một phần ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn, H. Trảng Bom
06-07-21 8:30:00 16:00:00 Một phần ấp Quảng Lộc, xã Quảng Tiến, H. Trảng Bom
06-07-21 8:30:00 13:00:00 Một phần ấp Nhân Hoà, xã Tây Hòa, H. Trảng Bom
04-07-21 6:00:00 18:00:00 Một phần ấp 1,2,3,4,6, xã An Viễn, H. Trảng Bom. Một phần ấp Tân Hưng, Tân Thịnh, Tân Đạt, xã Đồi 61, H. Trảng Bom
06-07-21 12:30:00 15:30:00 Một phần ấp 7, xã Sông Trầu, H. Trảng Bom
06-07-21 12:30:00 13:00:00 Một phần ấp Nhân Hoà, xã Tây Hòa, H. Trảng Bom
ĐIỆN LỰC HUYỆN LONG THÀNH
04-07-21 6:00:00 18:00:00 Một phần khu phố Long Khánh 1, Long Khánh 2, Long Khánh 3 - phường Tam Phước; Một phần Ấp 7 - xã An Phước; một phần xã Tam An; Khu Công Nghiệp Long Thành (trừ Đường số 7 và Đường số 12)
04-07-21 6:00:00 18:00:00 Một phần khu phố Long Khánh 1, Long Khánh 2, Long Khánh 3 - phường Tam Phước; Một phần Ấp 7 - xã An Phước; một phần xã Tam An; Khu Công Nghiệp Long Thành (trừ Đường số 7 và Đường số 12)
04-07-21 6:00:00 18:00:00 Một phần khu phố Long Khánh 1, Long Khánh 2, Long Khánh 3 - phường Tam Phước; Một phần Ấp 7 - xã An Phước; một phần xã Tam An; Khu Công Nghiệp Long Thành (trừ Đường số 7 và Đường số 12)
04-07-21 6:00:00 18:00:00 Một phần khu phố Long Khánh 1, Long Khánh 2, Long Khánh 3 - phường Tam Phước; Một phần Ấp 7 - xã An Phước; một phần xã Tam An; Khu Công Nghiệp Long Thành (trừ Đường số 7 và Đường số 12)
04-07-21 6:00:00 18:00:00 Một phần khu phố Long Khánh 1, Long Khánh 2, Long Khánh 3 - phường Tam Phước; Một phần Ấp 7 - xã An Phước; một phần xã Tam An; Khu Công Nghiệp Long Thành (trừ Đường số 7 và Đường số 12)
04-07-21 6:00:00 18:00:00 Một phần khu phố Long Khánh 1, Long Khánh 2, Long Khánh 3 - phường Tam Phước; Một phần Ấp 7 - xã An Phước; một phần xã Tam An; Khu Công Nghiệp Long Thành (trừ Đường số 7 và Đường số 12)
04-07-21 6:00:00 18:00:00 Một phần khu phố Long Khánh 1, Long Khánh 2, Long Khánh 3 - phường Tam Phước; Một phần Ấp 7 - xã An Phước; một phần xã Tam An; Khu Công Nghiệp Long Thành (trừ Đường số 7 và Đường số 12)
04-07-21 6:00:00 18:00:00 Một phần khu phố Long Khánh 1, Long Khánh 2, Long Khánh 3 - phường Tam Phước; Một phần Ấp 7 - xã An Phước; một phần xã Tam An; Khu Công Nghiệp Long Thành (trừ Đường số 7 và Đường số 12)
04-07-21 6:00:00 18:00:00 Một phần khu phố Long Khánh 1, Long Khánh 2, Long Khánh 3 - phường Tam Phước; Một phần Ấp 7 - xã An Phước; một phần xã Tam An; Khu Công Nghiệp Long Thành (trừ Đường số 7 và Đường số 12)
ĐIỆN LỰC HUYỆN XUÂN LỘC
06-07-21 10:00:00 15:00:00 10h00 - 15h00: Một phần ấp Bình Tiến - xã Xuân Phú.
08-07-21 10:00:00 13:00:00 10h00 - 13h00: Trạm khách hàng Nông Súc sản Đồng Nai 1 - xã Xuân Thành.
08-07-21 13:00:00 16:30:00 13h00 - 16h30: Một phần âp Thọ Phước Lộc - xã Xuân Thọ.
05-07-21 8:00:00 10:30:00 08h00 - 10h30: Một phần các ấp 3, 4 ,5 - xã Xuân Tâm.
07-07-21 8:30:00 16:30:00 08h30 - 16h30: Một phần ấp Bảo Thị - xã Xuân Định (mỗi khu vực mất điện 180 phút)
08-07-21 8:00:00 16:00:00 08h00 - 16h00: - Một phần các ấp Trung Tín, Trung Lương, Trung Hiếu - xã Xuân Trường; - Các trạm khách hàng Trại CN Nguyễn Văn Ngọc, CN Nguyễn Văn Ngọc 1, Trại CN Nguyễn Văn Ngọc 2, Công ty Duy Cường, Công ty Hoàng Thịnh 2, Trại CN Hoàng Thịnh - xã Xuân Trường.
09-07-21 9:00:00 13:30:00 09h00 - 13h30: Một phần ấp Bình Hòa - xã Xuân Phú.
07-07-21 8:00:00 12:30:00 08h00 - 12h30: - Một phần ấp Bình Tân - xã Xuân Phú; - Trạm khách hàng Công ty Bình An Land.
10-07-21 9:00:00 12:00:00 08h00 - 12h00: Một phần các ấp Nông Doanh, Bảo Định - xã Xuân Định.
07-07-21 14:30:00 17:00:00 14h30 - 17h00: - Một phần áp Bình Hòa - xã Xuân Phú; - Các trạm khách hàng Công ty An Phát, Công ty Xuân Phú Nam, Công ty Xuân Phú Đông, Công ty Xuân Phú Trung, Công ty Xuân Phú Bắc, Công ty Lộc Phú.
08-07-21 8:30:00 11:30:00 08h30 - 11h30: Một phần các ấp Gia Lào - xã Suối Cao, Trung Sơn - xã Xuân Trường, Thọ Lộc và ấp Thọ Phước - xã Xuân Thọ
05-07-21 13:00:00 16:00:00 13h00 - 16h00: Một phần ấp 2 - xã Xuân Tâm. 14h00 - 15h30: Một phần các ấp 3, 4 ,5 - xã Xuân Tâm
05-07-21 9:00:00 15:30:00 09h00 - 15h30: - Một phần ấp Tân Hòa - xã Xuân Thành; - Các trạm khách hàng Trang trại Bùi Vũ Sơn, Cơ sở Âu Thanh Long, Lê Văn Dễ Anh, Công ty Vạn Thuận 2, Cơ sở Lệ Thu 2, Trại CN Trần Minh Sơn, Công ty Vạn Thuận.
06-07-21 8:30:00 16:30:00 08h30 - 16h30: Một phần các ấp Tân Bình 1, Tân Bình 2 - xã Lang Minh (mỗi khu vực mất điện 180 phút)
09-07-21 8:30:00 11:30:00 08h30 - 11h30: Một phần ấp Chiến Thắng, Bưng Cần - xã Bảo Hòa.
09-07-21 13:00:00 16:30:00 13h00 - 16h30: Một phần ấp Bảo Thị - xã Xuân Định.
ĐIỆN LỰC HUYỆN TÂN PHÚ
06-07-21 15:15:00 16:45:00 Ấp 6, 7 - Xã Phú Lộc - Huyện Tân Phú.
15-07-21 8:30:00 16:15:00 - Khu 11 và Khu 12 -Thị trấn Tân Phú và Âp 3 Xã Trà Cổ - Huyện Tân Phú.
06-07-21 13:30:00 15:00:00 Ấp Bàu Chim - Xã Phú xuân - Huyện Tân Phú.
13-07-21 8:00:00 16:45:00 Khu 4, Khu 11 và Khu 12 -Thị trấn Tân Phú - Huyện Tân Phú.
15-07-21 8:00:00 16:45:00 - Khu 10, Khu 11 và Khu 12 -Thị trấn Tân Phú và Âp 3 Xã Trà Cổ - Huyện Tân Phú.
06-07-21 13:00:00 14:30:00 Ấp 9, 10 - Xã Nam Cát Tiên - Huyện Tân Phú.
05-07-21 8:00:00 16:45:00 Ấp 8 - Xã Nam Cát tiên - Huyện Tân Phú.
09-07-21 8:30:00 10:30:00 Ấp 1, 2, 3 - Xã Phú Thịnh và Ấp 4, 5 - Xã Phú Lộc - Huyện Tân Phú.
09-07-21 8:00:00 16:45:00 Ấp 4, 5 - Xã Phú Lộc - Huyện Tân Phú.
06-07-21 8:00:00 16:45:00 Ấp 3 - Xã Phú Lợi - Huyện Định Quán.
12-07-21 8:00:00 16:45:00 Ấp 8 - Xã Nam Cát Tiên - Huyện Tân Phú.
05-07-21 8:00:00 16:15:00 Ấp 5, 7, 8 - Xã Nam Cát tiên - Huyện Tân Phú.
13-07-21 7:00:00 17:00:00 Ấp Hiệp Thuận - Thị trấn Định Quán; Ấp 6 - Xã Phú Ngọc và Ấp 9 - Xã Gia Canh. - Huyện Định Quán.
06-07-21 8:00:00 11:45:00 Ấp 2, 3, 6 - Xã Gia Canh - Huyện Định Quán.
07-07-21 7:00:00 17:00:00 Ấp Hiệp Thuận - Thị trấn Định Quán; Ấp 6 - Xã Phú Ngọc và Ấp 9 - Xã Gia Canh - Huyện Định Quán.
08-07-21 8:00:00 17:00:00 Ấp Tam Bung - Xã Phú Túc - Huyện Định Quán.
09-07-21 9:30:00 16:15:00 Ấp 4, 5 - Xã Phú Lộc - Huyện Tân Phú.
16-07-21 8:00:00 16:45:00 - Âp 4, 5 - Xã Phú Lộc - Huyện Tân Phú.
06-07-21 8:00:00 11:45:00 Ấp Ngọc Lâm 1, 2 - Xã Phú xuân - Huyện Tân Phú.
ĐIỆN LỰC HUYỆN NHƠN TRẠCH
04-07-21 8:00:00 13:00:00 Một phần ấp Bà Trường – xã Phước An

MAI UYÊN