Lịch cúp điện Đồng Nai từ ngày 5/12-11/12/2021

Cập nhật lịch cúp điện Đồng Nai từ ngày 5/12-11/12/2021 tại tất cả các địa bàn huyện, thị xã và thành phố.
LỊCH CÚP ĐIỆN ĐỒNG NAI TỪ NGÀY 5/12-11/12/2021
Ngày Từ Đến Khu vực
ĐIỆN LỰC BIÊN HÒA
05/12/21 7:30:00 14:00:00 Mất điện một phần KP1 – P.Thanh Bình
ĐIỆN LỰC THỐNG NHẤT
08/12/21 7:45:00 10:15:00 Ấp Tín Nghĩa - xã Xuân Thiện
07/12/21 7:00:00 17:00:00 Ấp Hưng Nghĩa - xã Hưng Lộc
08/12/21 14:45:00 16:45:00 Ấp Tín Nghĩa - xã Xuân Thiện
05/12/21 17:30:00 17:35:00 Ấp Võ Dõng 3 - xã Gia Kiệm
07/12/21 7:15:00 14:45:00 Ấp Tín Nghĩa - xã Xuân Thiện
05/12/21 6:30:00 17:00:00 Ấp Nguyễn Huệ 2 - xã Quang Trung; ấp Võ Dõng 3 - xã Gia Kiệm
08/12/21 7:45:00 11:15:00 Ấp Hưng Nghĩa - xã Hưng Lộc
05/12/21 5:30:00 5:35:00 Ấp Võ Dõng 3 - xã Gia Kiệm
08/12/21 12:45:00 14:45:00 Ấp Tín Nghĩa - xã Xuân Thiện
08/12/21 13:15:00 16:15:00 Ấp Hưng Thạnh - xã Hưng Lộc
ĐIỆN LỰC TRỊ AN
07/12/21 8:00:00 17:00:00 Một phần ấp 3 và ấp 6, xã Vĩnh Tân
08/12/21 8:00:00 17:00:00 Một phần ấp 6, xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu
05/12/21 13:30:00 16:30:00 Một phần Ấp 2 và một phần Ấp 5 – xã Vĩnh Tân – huyện Vĩnh Cửu
05/12/21 8:00:00 12:00:00 Một phần Ấp 3 và một phần Ấp 6 – xã Vĩnh Tân – huyện Vĩnh Cửu
05/12/21 17:00:00 17:30:00 Tuyến 477 Thiện Tân
ĐIỆN LỰC LONG KHÁNH
05/12/21 8:00:00 11:30:00 Mất điện tổ 1,2 ấp 1 phường Bình Lộc TP Long Khánh.
05/12/21 7:30:00 17:00:00 Mất điện tổ 4 ấp Bảo Vinh B, tổ 16B ấp Ruộng Hời phường Bảo Vinh TP Long Khánh
07/12/21 11:00:00 13:00:00 Mất điện đường Hoàng Diệu phường Xuân Thanh,Bảo Vinh, Bảo Quang TP Long Khánh.
06/12/21 12:40:00 12:50:00 Mất điện từ ngã 3 Tân Phong đến NMM Hàng Gòn, quốc lộ 56 phường Xuân Tân, ấp Tân Phong, ấp Đồi Rìu, ấp Hàng Gòn xã Hàng Gòn thành phố Long Khánh.
06/12/21 11:00:00 11:10:00 Mất điện từ ngã 3 Tân Phong đến NMM Hàng Gòn, quốc lộ 56 phường Xuân Tân, ấp Tân Phong, ấp Đồi Rìu, ấp Hàng Gòn xã Hàng Gòn thành phố Long Khánh.
05/12/21 7:30:00 17:00:00 Mất điện tổ 5,6,8,9,9B,14,15,10,22,24,25,26,27 ấp Bảo Vinh B xã Bảo Vinh TP Long Khánh.
06/12/21 11:00:00 12:50:00 Mất điện tổ 16 khu phố 2 phường Phú Bình, tổ 31 ấp Cẩm Tân phường Xuân Tân, Ấp Hàng Gòn xã Hàng Gòn TP Long Khánh.
ĐIỆN LỰC XUÂN LỘC
05/12/21 8:00:00 14:00:00 Xã Suối Cao và một phần ấp Trung Tín - xã Xuân Trường (khu vực từ ngã ba trại giam Z30A về hướng Suối Cao)
06/12/21 11:00:00 14:00:00 11h00 - 14h30: Một phần ấp Bình Tiến - xã Xuân Phú.
07/12/21 11:00:00 13:30:00 11h00 - 13h00: Một phần các ấp 1, 8 - xã Xuân Bắc. 11h00 - 13h30: Một phần ấp Thọ Hòa - xã Xuân Thọ.
08/12/21 11:00:00 13:00:00 11h00 - 13h00: Một phần các ấp 4 - xã Xuân Hưng.
06/12/21 11:00:00 13:00:00 11h00 - 13h00: Một phần ấp 1, 2 - xã Xuân Hưng.
08/12/21 11:00:00 13:30:00 11h00 - 13h30: Một phần các ấp 2A, 3A - xã Xuân Bắc.
ĐIỆN LỰC ĐỊNH QUÁN
06/12/21 13:30:00 17:00:00 Ấp Đồng Xoài - Xã Túc Trưng; Ấp Tam Bung, Phú Tâm - Xã Phú Cường và Ấp Tân Lập - Xã Phú Túc.
07/12/21 13:00:00 15:30:00 Ấp Suối Rút - Xã Phú Túc.
06/12/21 8:00:00 12:00:00 Ấp Tam Bung - Xã Phú Cường và Ấp Tân Lập - Xã Phú Túc.
07/12/21 8:15:00 11:15:00 Ấp Suối Rút - Xã Phú Túc.
08/12/21 8:00:00 15:30:00 Khu 1, Khu 2 và Khu 4 - Thị trấn Tân Phú và Ấp 2 - Xã Phú Lộc.
ĐIỆN LỰC LONG THÀNH
05/12/21 7:00:00 16:00:00 TP Biên Hòa: Một phần Khu phố Thiên Bình - Phường Tam Phước.
05/12/21 7:00:00 17:00:00 Huyện Long Thành: xã Bình Sơn, Bình An, Suối Trầu (cũ); Cụm CN Bình Sơn.
05/12/21 7:00:00 17:00:00 Huyện Long Thành: xã Bình Sơn, Cụm CN Bình Sơn.
ĐIỆN LỰC NHƠN TRẠCH
05/12/21 6:00:00 17:00:00 Một phần ấp Chính Nghĩa, một phần ấp Đại Thắng - xã Vĩnh Thanh.
05/12/21 7:00:00 17:30:00 Một phần ấp Bình Phú xã Long Tân
05/12/21 8:00:00 16:00:00 Một phần ấp Long hiệu – xã Long Tân.
05/12/21 7:00:00 7:30:00 Một phần ấp Đất Mới xã Phú Hội; một phần KCN Nhơn Phú.
05/12/21 7:00:00 17:00:00 Một phần ấp Sơn Hà, một phần ấp Vĩnh Cửu, một phần ấp Thanh Minh xã Vĩnh Thanh.
05/12/21 16:30:00 17:00:00 Một phần ấp Đất Mới xã Phú Hội; một phần KCN Nhơn Phú.
05/12/21 7:00:00 17:00:00 Một phần ấp Sơn Hà, một phần ấp Vĩnh Cửu, một phần ấp Thanh Minh xã Vĩnh Thanh.
05/12/21 6:00:00 18:00:00 Một phần ấp 3 xã Phú Thạnh; Một phần ấp Phước Lý xã Đại Phước.
05/12/21 17:00:00 17:30:00 Một phần ấp Chính Nghĩa, ấp Sơn Hà, ấp Thanh Minh, ấp Vĩnh Cửu, ấp Thành Công, ấp Hòa Bình – xã Vĩnh Thanh; ấp 1, ấp 2, một phần ấp 3 - xã Phước Khánh.
05/12/21 7:00:00 17:00:00 Một phần ấp Sơn Hà, một phần ấp Vĩnh Cửu, một phần ấp Thanh Minh xã Vĩnh Thanh.
05/12/21 7:00:00 17:00:00 Một phần ấp Sơn Hà, một phần ấp Vĩnh Cửu, một phần ấp Thanh Minh xã Vĩnh Thanh.
05/12/21 5:30:00 6:00:00 Một phần ấp Thị Cầu, một phần ấp Bến Đình xã Phú Đông
05/12/21 5:30:00 6:00:00 Một phần ấp Chính Nghĩa, ấp Sơn Hà, ấp Thanh Minh, ấp Vĩnh Cửu, ấp Thành Công, ấp Hòa Bình – xã Vĩnh Thanh; ấp 1, ấp 2, một phần ấp 3 - xã Phước Khánh.
05/12/21 7:00:00 17:00:00 Một phần ấp Bến Cam xã Phước Thiền; Bưu Điện KCN Nhơn Trạch; Một phần phụ tải sử dụng điện tuyến 480 Lắp Máy trên đường Tôn Đức Thắng.
05/12/21 7:00:00 17:30:00 Một phần ấp Bình Phú xã Long Tân
05/12/21 18:00:00 18:30:00 Một phần ấp Thị Cầu, một phần ấp Bến Đình xã Phú Đông
05/12/21 6:00:00 17:00:00 Xi măng Công Thanhm, Xi măng Lafage, Maxi Hub
ĐIỆN LỰC CẨM MỸ
05/12/21 7:00:00 16:30:00 - Ấp Lò Than, Ấp Tân Bảo, Ấp Tân Xuân, Ấp Tân Hòa Xã Bảo Bình.
06/12/21 7:30:00 11:30:00 Ấp 10 Xã Xuân Tây.
07/12/21 13:00:00 16:30:00 Ấp 8 xã Nhân Nghĩa.
06/12/21 13:00:00 16:30:00 Ấp 9, 11 Xã Xuân Tây.
05/12/21 7:25:00 16:00:00 Trung Tâm hành chánh Huyện Cẩm Mỹ.
07/12/21 13:00:00 16:30:00 Ấp 10 Xã Sông Ray.
08/12/21 6:45:00 17:00:00 Ấp Đồng Tâm xã Xuân Mỹ, Ấp 6, 7, 8 xã Sông Ray, Ấp 10, 11, 12 xã Xuân Tây.
07/12/21 7:30:00 11:30:00 Khu đồi 57 xã Long Giao.
07/12/21 7:30:00 16:30:00 Khu đồi 57 xã Long Giao.
07/12/21 8:00:00 11:00:00 Ấp 2 Xã Xuân Tây.
ĐIỆN LỰC CHI NHÁNH BIÊN HÒA 2
05/12/21 7:00:00 14:30:00 Một phần Kp8 P. Long Bình
05/12/21 16:00:00 16:30:00 Một Phần KP4, 4A P. Tân Hòa, Ấp Lộ Đức Xã Hố Nai 3
05/12/21 17:00:00 17:30:00 Một Phần KP1, 2, 3, 4, 4A, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 P. Tân Hòa, KP 10 P. Tân Biên. Một phần phụ tải của ĐL Trảng Bom
05/12/21 3:00:00 16:00:00 Hộ Lê Việt Hùng Anh. Một phần phụ tải của Điện lực Trị An, Điện lực Trảng Bom
05/12/21 17:00:00 17:30:00 Một Phần KP1, 2, 3, 4, 4A, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 P. Tân Hòa, KP 10 P. Tân Biên. Một phần phụ tải của ĐL Trảng Bom
05/12/21 2:30:00 3:00:00 Một Phần KP4, 4A P. Tân Hòa, Ấp Lộ Đức Xã Hố Nai 3

MAI UYÊN

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương