Lịch cúp điện Đồng Nai từ ngày 6/2-12/2/2022

Cập nhật lịch cúp điện Đồng Nai từ ngày 6/2-12/2/2022 tại tất cả các địa bàn huyện, thị xã và thành phố.
LỊCH CÚP ĐIỆN ĐỒNG NAI TỪ NGÀY 6/2-12/2/2022
Ngày Từ Đến Khu vực
ĐIỆN LỰC TP BIÊN HÒA
07-02-22 6:00:00 6:30:00 Một phần KP.2- P. Quang Vinh, KP10 P. Tân Phong và Trung Đoàn 935
ĐIỆN LỰC HUYỆN VĨNH CỬU
11-02-22 8:00:00 9:30:00 Trạm Tống Thị Hòa – xã Vĩnh Tân
10-02-22 8:30:00 9:30:00 Trạm Nước Sạch Hiếu Liêm – xã Hiếu Liêm
10-02-22 10:00:00 11:30:00 Trạm Trương Đức Quyền – xã Hiếu Liêm
11-02-22 10:00:00 11:30:00 Trạm Bích Nga – xã Vĩnh Tân
11-02-22 13:30:00 14:30:00 Trạm An Bình – xã Thiện Tân
10-02-22 13:45:00 14:15:00 Trạm Lê Thị Thùy An – TT Vĩnh An
11-02-22 15:00:00 16:30:00 Trạm Cốt Pha Thiên Phú – xã Thiện Tân
10-02-22 15:30:00 16:30:00 Trạm Đồng Trường – TT Vĩnh An
ĐIỆN LỰC HUYỆN THỐNG NHẤT
09-02-22 7:45:00 11:45:00 Ấp Tín Nghĩa - xã Xuân Thiện
09-02-22 9:45:00 11:45:00 Ấp Tín Nghĩa - xã Xuân Thiện

MAI UYÊN

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương