Lịch cúp điện Long An từ ngày 2/1 đến 8/1/2022

Lịch cúp điện tại các huyện, thị xã, thành phố của Long An từ ngày 2/1 đến 8/1/2022 cập nhật mới nhất.
LỊCH CÚP ĐIỆN LONG AN TỪ NGÀY 2/1-8/1/2022
Ngày Từ Đến Khu vực
ĐIỆN LỰC TP TÂN AN
05/01/22 7:30:00 11:30:00 Ấp 1 xã Mỹ Phú
05/01/22 8:00:00 13:00:00 Kp Xuân Hòa 1, Xuân Hòa 2 - phường 6; Ấp Ngãi Lợi A, Ngãi Lợi B; Bình An A; Bình An B - xã Lợi Bình Nhơn
05/01/22 13:00:00 16:30:00 Ấp Cầu Tre, Ấp Rạch Chanh - xã Lợi Bình Nhơn
ĐIỆN LỰC HUYỆN CẦN ĐƯỚC
05/01/22 7:00:00 17:00:00 Một phần ấp 6,7 Tân Ân và toàn bộ Xã Tân Chánh
05/01/22 8:00:00 11:00:00 Một phần Ấp 2, xã Phước Vân
ĐIỆN LỰC THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG
05/01/22 7:30:00 11:30:00 Một phần Khu Phố 5, Phường 1, thị xã Kiến Tường
05/01/22 13:00:00 16:30:00 Một phần Khu Phố 5, Phường 1, thị xã Kiến Tường
ĐIỆN LỰC HUYỆN MỘC HÓA
05/01/22 7:30:00 11:30:00 Một phần Khu Phố 5, Phường 1, thị xã Kiến Tường
05/01/22 13:00:00 16:30:00 Một phần Khu Phố 5, Phường 1, thị xã Kiến Tường
ĐIỆN LỰC HUYỆN VĨNH HƯNG
06/01/22 8:00:00 11:30:00 Một phần ấp 1 - xã Vĩnh Bình
06/01/22 13:00:00 16:30:00 Một phần ấp 3 - xã Vĩnh Bình

MAI UYÊN