Lịch cúp điện Long An từ ngày 7/11 đến 13/11/2021

Lịch cúp điện tại các huyện, thị xã, thành phố của Long An từ ngày 7/11 đến 13/11/2021 cập nhật mới nhất.
LỊCH CÚP ĐIỆN LONG AN TỪ NGÀY 7/11-13/11/2021
Ngày Từ Đến Khu vực
ĐIỆN LỰC TP TÂN AN
09-11-21 7:30:00 16:00:00 Ấp 1 xã Mỹ Phú
11-11-21 7:30:00 16:00:00 Kp Thủ Tửu - phường Tân Khánh; Kp Quyết Thắng 2 - phường Khánh Hậu
11-11-21 7:30:00 12:00:00 Đường Lê Văn Khuyên thuộc Kp Nhơn Hòa 1 - phường 5
09-11-21 7:30:00 16:00:00 Kp Bình Quân 2 - phường Phường 4; Kp Quyết Thắng 2 - phường Khánh Hậu
07-11-21 8:00:00 16:00:00 Hẻm 299, Hẻm 232 thuộc Kp Xuân Hòa 1 - Phường 6
07-11-21 15:30:00 16:30:00 Khu vực Quốc lộ 62 Phường 6 gần tỉnh đội Long An
11-11-21 13:00:00 16:00:00 Ấp 3, ấp 4 xã Mỹ Phú
09-11-21 7:30:00 16:00:00 Kp Bình Quân 2 - phường Phường 4; Kp Quyết Thắng 2 - phường Khánh Hậu
07-11-21 8:00:00 9:00:00 Khu vực Quốc lộ 62 Phường 6 gần tỉnh đội Long An
09-11-21 7:30:00 16:00:00 Ấp 1 xã Mỹ Phú
11-11-21 7:30:00 16:00:00 Kp Thủ Tửu - phường Tân Khánh; Kp Quyết Thắng 2 - phường Khánh Hậu
ĐIỆN LỰC THỦ THỪA
10-11-21 13:00:00 15:00:00 Một phần xã Tân Thành - huyện Thủ Thừa
11-11-21 7:30:00 11:30:00 Một phần TT Thủ Thừa - huyện Thủ Thừa
10-11-21 7:30:00 9:00:00 Một phần xã Bình Thạnh - huyện Thủ Thừa
10-11-21 10:45:00 11:30:00 Một phần xã Bình Thạnh - huyện Thủ Thừa
10-11-21 7:30:00 16:30:00 Một phần xã Tân Thành - huyện Thủ Thừa
10-11-21 9:15:00 10:30:00 Một phần xã Bình Thạnh - huyện Thủ Thừa
11-11-21 13:00:00 16:30:00 Một phần TT Thủ Thừa - huyện Thủ Thừa
ĐIỆN LỰC ĐỨC HÒA
07-11-21 7:00:00 17:00:00 một phần xã đức hòa hạ
07-11-21 7:00:00 17:00:00 một phần xã đức hòa hạ
07-11-21 7:00:00 17:00:00 một phần xã đức hòa hạ
07-11-21 7:00:00 17:00:00 một phần xã đức hòa hạ
07-11-21 7:00:00 17:00:00 một phần xã đức hòa hạ
07-11-21 7:00:00 17:00:00 một phần xã đức hòa hạ
07-11-21 7:00:00 17:00:00 một phần xã đức hòa hạ
07-11-21 7:00:00 17:00:00 một phần xã đức hòa hạ
07-11-21 7:00:00 17:00:00 một phần xã đức hòa hạ
07-11-21 7:00:00 17:00:00 một phần xã đức hòa hạ
07-11-21 7:00:00 17:00:00 một phần xã đức hòa hạ
07-11-21 7:00:00 17:00:00 một phần xã đức hòa hạ
ĐIỆN LỰC CẦN GIUỘC
07-11-21 17:00:00 17:30:00 Một phần Thị Trấn Cần Giuộc.
08-11-21 8:00:00 9:00:00 Toà Án Huyện Cần Giuộc
08-11-21 9:30:00 10:30:00 Cty TNHH XNK Trần Viên Phát
08-11-21 14:30:00 16:00:00 CT CP TM Hải Dương LA
07-11-21 7:00:00 9:30:00 Một phần xã Phước Lý
07-11-21 17:00:00 17:30:00 Một phần xã Long Hậu
07-11-21 17:00:00 17:30:00 Một phần xã Long Hậu
07-11-21 7:30:00 17:30:00 Một phần Thị Trấn Cần Giuộc.
07-11-21 18:00:00 18:30:00 Một phần xã Phước Lý , Long Thượng.
07-11-21 7:30:00 8:00:00 Một phần Thị Trấn Cần Giuộc.
08-11-21 10:30:00 11:30:00 CN CTCP SX Kim vinh
07-11-21 7:30:00 17:30:00 Một phần Thị Trấn Cần Giuộc.
07-11-21 9:00:00 9:30:00 Một phần xã Phước Lý , Long Thượng.
07-11-21 18:00:00 18:30:00 Một phần xã Phước Lý
07-11-21 17:00:00 17:30:00 Một phần xã Long Hậu
07-11-21 7:30:00 17:30:00 KCN Tân Kim
08-11-21 13:00:00 14:00:00 HNT Phí Khắc Hiếu
07-11-21 7:30:00 8:00:00 Một phần xã Long Hậu
07-11-21 7:30:00 17:30:00 Một phần xã Long Hậu
ĐIỆN LỰC MỘC HÓA
11-11-21 7:30:00 15:30:00 Một phần ấp Bình Bắc, xã Bình Hoà Tây, huyện Mộc Hoá.
ĐIỆN LỰC BẾN LỨC
07-11-21 5:30:00 6:00:00 1 phần xã Phước Lợi
07-11-21 6:00:00 18:00:00 1 phần Thị trấn Bến Lức, 1 phần xã Mỹ Yên; xã Long Hiệp, xã Phước Lợi
07-11-21 6:00:00 18:00:00 1 phần Thị trấn Bến Lức, 1 phần xã Mỹ Yên; xã Long Hiệp, xã Phước Lợi
07-11-21 17:00:00 18:00:00 1 phần Khu phố 7 thị trấn Bến Lức
07-11-21 6:00:00 18:00:00 1 phần Thị trấn Bến Lức, 1 phần xã Long Hiệp
07-11-21 7:00:00 18:00:00 1 phần Thị trấn Bến Lức, 1 phần xã Thanh Phú, Mỹ Yên, Long Hiệp
07-11-21 6:00:00 18:00:00 1 phần Thị trấn Bến Lức
07-11-21 5:30:00 6:00:00 1 phần Thị trấn Bến Lức, 1 phần xã Long Hiệp
07-11-21 6:00:00 18:00:00 1 phần Thị trấn Bến Lức, 1 phần xã Mỹ Yên; xã Long Hiệp, xã Phước Lợi
07-11-21 5:30:00 6:00:00 1 phần Thị trấn Bến Lức, 1 phần xã Long Hiệp
07-11-21 6:00:00 18:00:00 1 phần Thị trấn Bến Lức, 1 phần xã Mỹ Yên; xã Long Hiệp, xã Phước Lợi
07-11-21 17:00:00 18:00:00 1 thị trấn Bến Lức
07-11-21 6:00:00 18:00:00 1 phần Thị trấn Bến Lức, 1 phần xã Long Hiệp
07-11-21 6:00:00 18:00:00 1 phần Thị trấn Bến Lức, 1 phần xã Mỹ Yên; xã Long Hiệp, xã Phước Lợi
07-11-21 5:30:00 6:00:00 1 phần Thị trấn Bến Lức, 1 phần xã Long Hiệp
07-11-21 6:00:00 18:00:00 1 phần Thị trấn Bến Lức, 1 phần xã Mỹ Yên; xã Long Hiệp, xã Phước Lợi
07-11-21 17:00:00 18:00:00 1 phần xã Phước Lợi
07-11-21 6:00:00 18:00:00 1 phần Thị trấn Bến Lức, 1 phần xã Mỹ Yên; xã Long Hiệp, xã Phước Lợi
07-11-21 17:00:00 18:00:00 1 thị trấn Bến Lức
07-11-21 7:00:00 18:00:00 1 phần Thị trấn Bến Lức, 1 phần xã Thanh Phú, Mỹ Yên, Long Hiệp
ĐIỆN LỰC CẦN ĐƯỚC
08-11-21 8:00:00 9:00:00 Một phần ấp Xoài Đôi xã Long Trạch
10-11-21 15:30:00 16:30:00 Một phần ấp Rạch Cát, xã Long Hựu Đông
07-11-21 5:30:00 6:00:00 1 phần xã Long Trạch, Long Khê, Phước Vân
08-11-21 15:30:00 16:30:00 Một phần ấp 1, 2, xã Long Khê
09-11-21 9:00:00 11:30:00 Một phần ấp 2, xã Phước Tuy
10-11-21 8:00:00 9:00:00 Một phần ấp 4, xã Phước Đông
10-11-21 11:00:00 12:00:00 Một phần ấp 6, 7, xã Phước Đông
11-11-21 13:00:00 14:00:00 Một phần ấp Tân Mỹ, xã Mỹ Lệ
11-11-21 15:30:00 16:30:00 Một phần ấp Bà Thoại, xã Tân Lân
11-11-21 13:00:00 16:30:00 Một phần ấp Cầu Xây, xã Long Trạch
11-11-21 8:00:00 9:00:00 Một phần ấp 6, xã Phước Tuy
08-11-21 13:00:00 14:00:00 Một phần ấp Cầu Tràm xã Long Trạch
10-11-21 13:00:00 14:00:00 Một phần ấp Chợ, xã Long Hựu Đông
10-11-21 14:30:00 15:00:00 Một phần ấp Trung, Cầu Ngang, xã Long Hựu Đông
09-11-21 8:00:00 16:00:00 Một phần ấp 2, xã Phước Vân
08-11-21 9:30:00 10:30:00 Một phần ấp Cầu Tràm xã Long Trạch
11-11-21 11:00:00 12:00:00 Một phần ấp Xóm Mới, xã Tân Lân
11-11-21 14:30:00 15:00:00 Một phần ấp Tân Mỹ, xã Mỹ Lệ
08-11-21 11:00:00 12:00:00 Một phần ấp Cầu Tràm xã Long Trạch
09-11-21 14:00:00 16:30:00 Một phần ấp 6, 7, xã Phước Đông
11-11-21 8:00:00 12:00:00 Một phần ấp Cầu Xây, xã Long Trạch
11-11-21 9:30:00 10:30:00 Một phần ấp 6, xã Phước Tuy
08-11-21 14:30:00 15:00:00 Một phần ấp Cầu Tràm xã Long Trạch
10-11-21 9:30:00 10:30:00 Một phần ấp 6, xã Phước Đông
07-11-21 17:00:00 18:00:00 1 phần xã Long Trạch, Long Khê, Phước Vân
10-11-21 8:00:00 16:00:00 Một phần ấp 3, xã Long Sơn
11-11-21 13:00:00 16:30:00 Một phần ấp Cầu Xây, xã Long Trạch
ĐIỆN LỰC TÂN THẠNH
09-11-21 13:45:00 14:15:00 Trạm Bờ Nam 7m-3 - ấp 5 xã Nhơn Hòa Lập
09-11-21 15:45:00 16:15:00 Trạm Bờ Nam 7m-1 - ấp Nhơn Hòa xã Bắc Hòa
09-11-21 8:15:00 8:45:00 Trạm Khu Phố 3 - khu phố 3 thị trấn Tân Thạnh
09-11-21 9:00:00 9:30:00 Trạm Xóm Củi - ấp Bảy Mét xã Kiến Bình
09-11-21 7:30:00 8:00:00 Trạm Bến Xe Tân Thạnh 1 - khu phố 3 thị trấn Tân Thạnh
09-11-21 15:00:00 15:30:00 Trạm Bờ Nam 7m-2 - ấp 5 xã Nhơn Hòa Lập
09-11-21 13:00:00 13:30:00 Trạm Ấp 5 Nhơn Hòa Lập 2 - ấp 6 xã Nhơn Hòa Lập
09-11-21 11:00:00 11:30:00 Trạm Kinh Quy - ấp Hải Hưng xã Tân Lập
09-11-21 10:00:00 10:30:00 Trạm Hải Hưng 4 - ấp Hải Hưng xã Tân Lập
ĐIỆN LỰC THẠNH HÓA
08-11-21 6:00:00 16:00:00 Một phần Ấp 3 - xã Tân Đông
ĐIỆN LỰC CHÂU THÀNH
08-11-21 15:00:00 15:30:00 Một phần ấp 5, xã Vĩnh Công
08-11-21 9:30:00 10:00:00 Một phần ấp 1, xã Hòa Phú
08-11-21 14:20:00 14:50:00 Một phần ấp 3, xã Vĩnh Công
11-11-21 8:00:00 11:30:00 Một phần ấp Long Thuận xã Long Trì
08-11-21 8:10:00 8:40:00 Một phần ấp 3, xã Hòa Phú
08-11-21 10:50:00 11:10:00 Một phần ấp 4, xã Hòa Phú
09-11-21 7:30:00 8:00:00 Một phần ấp Long Trường, Long An, Long Hưng, ấp Vĩnh Xuân xã Dương Xuân Hội.
10-11-21 10:50:00 11:20:00 Một phần ấp 1, xã Hiệp Thạnh
10-11-21 9:30:00 10:00:00 Một phần ấp 8, xã Hiệp Thạnh
10-11-21 13:40:00 14:10:00 Một phần ấp 6, xã Hiệp Thạnh
10-11-21 10:10:00 10:40:00 Một phần ấp 5, xã Hiệp Thạnh
09-11-21 13:30:00 16:30:00 Một phần ấp Đồng Tre xã An Lục Long
10-11-21 15:40:00 16:10:00 Một phần ấp 7, xã Hiệp Thạnh
10-11-21 13:00:00 13:30:00 Một phần ấp 1, xã Hiệp Thạnh
11-11-21 13:00:00 16:30:00 Một phần ấp Long Hoà xã Long Trì
08-11-21 8:50:00 9:20:00 Một phần ấp 5, xã Hòa Phú
09-11-21 8:00:00 13:30:00 Một phần ấp Long Trường, Long An, Long Hưng
10-11-21 8:50:00 9:20:00 Một phần ấp 8, xã Hiệp Thạnh
10-11-21 14:20:00 14:50:00 Một phần ấp 6, xã Hiệp Thạnh
11-11-21 8:00:00 12:00:00 Một phần ấp Long Thuận xã Long Trì
08-11-21 13:00:00 13:30:00 Một phần ấp 7, xã Vĩnh Công
08-11-21 13:40:00 14:10:00 Một phần ấp 1, xã Hòa Phú
08-11-21 15:40:00 16:10:00 Một phần ấp 4, xã Vĩnh Công
09-11-21 13:00:00 13:30:00 Một phần ấp Long Trường, Long An, Long Hưng, ấp Vĩnh Xuân xã Dương Xuân Hội.
10-11-21 8:10:00 8:40:00 Một phần ấp 3, xã Hiệp Thạnh
08-11-21 7:30:00 8:00:00 Một phần ấp 1, xã Hòa Phú
10-11-21 15:00:00 15:30:00 Một phần ấp 6, xã Hiệp Thạnh
08-11-21 10:10:00 10:40:00 Một phần ấp 3, xã Hòa Phú
09-11-21 13:30:00 16:30:00 Một phần ấp Sông Tân xã An Lục Long
10-11-21 7:30:00 8:00:00 Một phần ấp 5, xã Hiệp Thạnh

MAI UYÊN