Long An tăng cường quản lý đất đai

Theo Sở tài nguyên và Môi trường Long An, tình trạng vi phạm các quy định về quản lý và sử dụng đất đai vẫn còn xảy ra trên địa bàn tỉnh.

Sở Tài nguyên và Môi trường Long An cho biết, các vi phạm về quản lý, sử dụng đất phổ biến là tình trạng các tổ chức, cá nhân thực hiện dự án khi chưa có quyết định giao, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với các dự án nhỏ lẻ không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất; tình trạng sử dụng đất không đúng mục đích xen lẫn trong cộng đồng dân cư; các tổ chức, cá nhân đã được Nhà nước giao, cho thuê đất nhưng không sử dụng đất nhiều năm hoặc chậm tiến độ đầu tư thực hiện dự án gây lãng phí tài nguyên đất đai .

Trong năm 2019, Sở  Tài nguyên và Môi trường Long An tiến hành 20 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 30 tổ chức.

Qua đó, phát hiện 11 trường hợp sử dụng đất thực hiện dự án khi chưa có quyết định giao, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất như: Công ty TNHH Hải Sơn tự ý chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp với diện tích hơn 9.000m2, Công ty CP Đầu tư xây dựng Đạt Thành Long An tự ý chuyển mục đích sử dụng đất với diện tích 97.000m2, Công ty TNHH xây dựng thương mại Thái Trường Thịnh tự ý chuyển mục đích sử dụng đất 80.000m2…

Các trường hợp này đã bị xử phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực đất đai với tổng số tiền xử phạt hơn 480 triệu đồng.

Sở kiến nghị UBND tỉnh Long An chỉ đạo UBND cấp huyện, xã tăng cường quản lý chặt chẽ về đất đai, xây dựng trên địa bàn. Ảnh: Minh họa.
Sở kiến nghị UBND tỉnh Long An chỉ đạo UBND cấp huyện, xã tăng cường quản lý chặt chẽ về đất đai, xây dựng trên địa bàn. Ảnh: Minh họa.

Bên cạnh đó, ngành chức năng còn phát hiện có 5 trường hợp đã được Nhà nước giao, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất nhưng không sử dụng đất đã nhiều năm hoặc chậm tiến độ đầu tư gây lãng phí tài nguyên đất đai, với tổng diện tích gần 630.000 m2.

Đối với các trường hợp nêu trên, cơ quan chức năng yêu cầu các đơn vị phải đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án. Trường hợp kể từ khi công bố kết luận thanh tra, nếu các đơn vị vẫn không đưa đất vào sử dụng, Sở Tài nguyên và Môi trường Long An tham mưu cho UBND tỉnh thu hồi đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013.

Về nguyên nhân xảy ra những vi phạm nêu trên, ngoài nguyên nhân chủ quan từ phía các đơn vị đầu tư, một phần còn do chính quyền các địa phương còn hạn chế về chuyên môn, nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm; chưa kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm, khi phát hiện thì xử lý chưa nghiêm; lực lượng chuyên môn làm công tác thanh tra, kiểm tra chưa đảm bảo về số lượng…

Ông Võ Minh Thành, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Long An cho biết trên TTXVN, để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các vi phạm về đất đai , ngành chức năng sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật về đất đai, xây dựng đến các tầng lớp nhân dân và các đơn vị đầu tư.

Bên cạnh đó, Sở kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND cấp huyện, xã tăng cường quản lý chặt chẽ về đất đai, xây dựng trên địa bàn; người đứng đầu các địa phương phải chịu trách nhiệm trực tiếp nếu để xảy ra sai phạm về đất đai, xây dựng trên địa bàn do mình quản lý; quan tâm bổ sung thêm biên chế cho đội ngũ cán bộ làm công tác thanh, kiểm tra trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường do hiện tại số lượng cán bộ được giao làm công tác này còn thiếu, chưa đảm bảo để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ kiểm tra, phát hiện, xử lý các vi phạm…

PV (t/h)