Những ngày may mắn về tình yêu và tài chính trong tháng 5/2021

Trong tháng 5/2021 sẽ có những ngày vượng về tình yêu, tài chính, công việc. Hãy xem những ngày may mắn cảu bạn nhé!

Chòm sao Ngày mai mắn về tài chính Ngày mai mắn về tình yêu
Bạch Dương 4, 5, 11, 21, 30, 31 5, 6, 16, 17, 18, 25, 27, 28
Kim Ngưu 2, 5, 6, 9, 12, 17, 18, 19, 25, 28 1, 2, 5, 6, 10, 17, 18, 19, 24, 25, 27, 28
Song tử 1, 2, 3, 6, 10, 12, 24, 28 10, 17, 18, 24, 25, 27, 28
Cự Giải 1, 5, 6, 7, 12, 16, 28 4, 5, 6, 18, 19, 25, 27, 28
Sư Tử 7, 8, 12, 16, 17 4, 17, 18, 27, 28
Xử Nữ 1, 2, 3, 6, 10, 12, 24, 28 6, 10, 12, 17, 18, 19, 24, 28
Thiên Bình 2, 5, 6, 9, 12, 17, 18, 19, 25, 28 17, 18, 27, 28
Bọ Cạp 1, 2, 5, 6, 16, 17, 18, 19, 25 2, 5, 6, 12, 25, 28
Nhân Mã 6, 9, 10, 16, 17, 18, 22, 31 28
Ma Kết 12, 21, 22, 24, 25 4, 5, 17, 18, 19, 27, 28
Bảo Bình 4, 11, 28, 29 28
Song Ngư 2, 6, 12, 25, 29, 30 2, 6, 10, 12, 17, 18, 24, 28, 29

Mộc Miên