Săn mã khuyến mãi, giảm giá trên Tiki, Lazada, Shopee ngày 27/6

Tổng hợp các mã giảm giá Tiki, Lazada, Shopee mới nhất. Các thông tin khuyến mãi mới nhất được cập nhật dưới đây.

Mã giảm giá Lazada:

Mọi đơn hàng

 • Giảm 20.000 đồng, khuyến mãi click tại đây
 • Giảm 30.000 đồng, khuyến mãi click tại đây
 • Mã freeship  tối đa 20.000 đồng, click tại đây
 • Giảm 18.000 đồng khi thanh toán qua MoMo, click tại đây .
 • Voucher giảm 25.000 đồng áp dụng cho ZaloPay, click tại đây
 • Giảm 15.000 đồng  áp dụng cho ZaloPay, click tại đây
 • AP1019 giảm 10.000 đồng đơn từ 15.000 đồng.
 • 10h: AP2019 giảm ngay 20.000 đồng đơn từ 50.000 đồng.

Săn mã Sage

 • COSA9 giảm 100.000 đồng đơn từ 250.000 đồng.
 • COSA13 giảm 150.000 đồng đơn từ 350.000 đồng.
 • COSA18 giảm 200.000 đồng đơn từ 550.000 đồng.

 Săn mã Friso

 • E5hem6Y
 • MKBCFCV06 giảm 6%, tối đa 50.000 đồng đơn từ 450.000 đồng.
 • MKBCFRISO100 giảm 100.000 đồng đơn từ 1,6 triệu đồng.
 • MKBCFCV70 giảm 70.000 đồng đơn từ 1.1 triệu đồng.

Điện tử và công nghệ

 • Giảm 20.000 đồng áp dụng tại Shop Vietnamobile Official Store, click tại đây
 • Giảm 80.000 đồng áp dụng tại Shop IMOU Official Store, click tại đây.
 • Giảm đến 500.000 đồng áp dụng tại  Shop Thành phố điện tử Lazada, click tại đây.
 • Giảm 50.000 đồng áp dụng tại Shop ilepoVN, click tại đây,
 • Giảm 100.000 đồng áp dụng cho Thương hiệu AUKEY chính hãng, click tại đây.

Mẹ và bé

 • Giảm 80.000 đồng áp dụng tại Thương hiệu HiPP, click tại đây.
 • Giảm 40.000 đồng áp dụng tại Shop Babyhop Official Store, click tại đây
 • Giảm 100.000 đồng áp dụng tại Shop Handskid, click tại đây.
 • Giảm 5% khi mua Huggies và giảm thêm 5% nếu mua 2 sản phẩm, click tại đây.
 • Giảm 100.000 đồng áp dụng tại Shop Mama Sữa Non Việt Nam, click tại đây.

Mã giảm giá của Shopee:

Săn mã khung giờ

 • 12h: Săn mã 77.000d đồng mọi đơn, nhóm ngành,..
 • 12h: Săn Nowfood 1đ mở bán 12h.

Mã mọi đơn:

 • 6h: CCB100K2406 hoàn 10% tối đa 100.000 đồng đơn từ 300.000 đồng.
 • 6h: CCB30K2406 hoàn 10% tối đa 30.000 đồng đơn từ 0 đồng.
 • 12h: 2406RUSH12H hoàn 77.000 đồng mọi đơn từ 0 đồng.

Săn mã Samsung

 • SAMSFORU giảm 5%, tối đa 150k đơn từ 1m
 • SAMS200SS giảm 200k đơn từ 1m
 • SAMSBD giảm 10% đơn từ 4m

Nhóm ngành Tiêu dùng:

 • 12h: FMCG12H giảm tối đa 150.000 đồng đơn từ 350.000 đồng.
 • 12h: FMCG77K hoàn 10% tối đa 77.000 đồng đơn từ 0 đồng.
 • 21h: FMCG21H giảm tối đa 200.000 đồng đơn từ 600.000 đồng

Nhóm ngành Công nghệ

 • 12h: ELXU77 hoàn 77.000 đồng đơn từ 0 đồng.

Quốc tế

 • 12h: CBRH12H hoàn 15% tối đa 77.000 đồng đơn từ 0 đồng. (back lại)

Các ngành tương ứng:

 • 12h: WTCH1906 hoàn 10% tối đa 77.000 đồng đơn từ 0 đồng.

Hàng quốc tế

 • CBJULPH giảm 15% tối đa 30.000 đồng đơn từ 99.000 đồng.
 • CBFSS6 giảm 15% tối đa 30.000 đồng đơn từ 99.000 đồng.
 • CBFMCG giảm 15% tối đa 30.000 đồng.
 • HLCB06 hoàn 15.000 đồng đơn từ 0 đồng.
 • TOYCB6 giảm 15.000 đồng đơn từ 0 đồng.
 • KIDCBJUNE hoàn 15% tối đa 30.000 đồng đơn từ 99.000 đồng.

Freeship Xtra

 • FMCGFSS23 giảm 10%, tối đa 50.000 đồng đơn từ 300.000 đồng.
 • FSSCASH23 hoàn 15%, tối đa 50.000 đồng đơn từ 300.000 đồng.
 • FSSJUNE23 giảm 15.000 đồng đơn từ 50.000 đồng.
 • APFSS23 giảm 20.000 đồng đơn từ 0 đồng.
 • ELSUPEREXTRA hoàn 7%, tối đa 150.000 đồng từ 300.000 đồng.
 • Lưu 6 mã MPVC Xtra trong đó 2 mã đã lưu từ 15.

Công nghệ - Điện Tử

Lưu các mã thương hiệu ở banner

 • ELJUNE1TR giảm 3% tối đa 1 triệu đồng đơn từ 10 triệu đồng.
 • ELCOIN06 hoàn 6%, tối đa 300.000 đồng đơn từ 1,5 triệu đồng.
 • ELCOIN1M hoàn 5%, tối đa 1 triệu đồng đơn từ 3 triệu đồng.
 • ELCECOIN hoàn 6%, tối đa 500.000 đồng đơn từ 1,2 triệu đồng.
 • ELCECOIN6 hoàn 7%, tối đa 600.000 đồng đơn từ 3 triệu đồng.
 • CBEL06 giảm 20%, tối đa 30.000 đồng đơn từ 50.000 đồng.
 • CBEL06 giảm 20% tối đa  30.000 đồng đơn từ 50.000 đồng.
 • CBELJUN8 hoàn 50%, tối đa  30.000 đồng đơn từ 50.000 đồng.

Mã ưu đãi từ các thương hiệu.

 • ELMALLCOIN3 hoàn 7%, tối đa 300.000 đồng đơn từ 500.000 đồng.
 • ELMALLS6 giảm 12% tối đa 700.000 đồng đơn từ 3 triệu đồng.
 • ELMALLN6 giảm 10% tối đa 300.000 đồng đơn từ 500.000 đồng.

Điện Thoại

 • ELJUN1M giảm 5% tối đa 1 triệu đồng đơn từ 3 triệu đồng.
 • ELMT2M giảm 4% tối đa 300.000 đồng đơn từ 2,5 triệu đồng.
 • ELMIBDAY giảm 200.000 đồng đơn từ 3 triệu đồng Xiaomi mall.

Laptop - Phụ kiện:

 • ELCLJUN giảm 7% tối đa 300.000 đồng đơn từ 500.000 đồng.
 • ELCLXU9 hoàn 10%, tối đa 150.000 đồng đơn từ 400.000 đồng.
 • ELCLXU12 hoàn 12%, tối đa 120.000 đồng đơn từ 400.000 đồng.
 • ELCL3MIL giảm 5% tối đa 1,5 triệu đồng đơn từ 3 triệu đồng. 

Camera - Phụ kiện máy ảnh

 • ELCA6 giảm 7% tối đa 300.000 đồng đơn từ 500.000 đồng.
 • ELCACOIN6 hoàn 7%, tối đa 500.000 đồng đơn từ 1,2 triệu đồng.

Điện gia dụng

 • ELHA6 giảm 5% tối đa 300.000 đồng đơn từ 1 triệu đồng.
 • ELHAHX6 hoàn 7%, tđ 300.000 đồng đơn từ 500.000 đồng.
 • ELHACOIN6 hoàn 8%, tối đa 700.000 đồng đơn từ 500.000 đồng.
 • ELHAC6 hoàn 8%, tối đa 1,5 triệu đồng đơn từ 3 triệu đồng.
 • ELHAT6 giảm 5% tối đa 300.000 đồng đơn từ 1 triệu đồng.
 • ELHAJUNE giảm 6%, tối đa 700.000 đồng đơn từ 5 triệu đồng.

Oppo: 

 • ELOPPO100 giảm 100.000 đồng đơn từ 3 triệu đồng.
 • ELFINDX2 giảm 3 triệu đồng đơn từ 15 triệu đồng.
 • ELRENO3P giảm 2,5m triệu đồng đơn từ 10 triệu đồng.  

Thời trang: 

 • WA1706 hoàn 15% tối đa 30.000 đồng đơn từ 99.000 đồng.

Phụ kiện thời trang 

 • FA1706 hoàn 15% tối đa 30.000 đồng đơn từ 99.000 đồng.
 • FASPIKE16 giảm 15% tối đa 30.000 đồng đơn từ 99.000 đồng.
 • FAONLYFW hoàn 20%, 50.000 đồng đơn từ 99.000 đồng.Thời trang Sabina.
 • WASABINA17 giảm 15% tối đa 50.000 đồng đơn từ 150.000 đồng.
 • WASBN17 giảm 15% tối đa 60.000 đồng đơn từ 350.000 đồng.
 • WASBN70 giảm 15% tối đa 80.000 đồng đơn từ 450.000 đồng.
 • WASAMM giảm 15% tối đa 50.000 đồng đơn từ 299.000 đồng.

Thời Trang nam

 • MAFFSHB156 hoàn 15% tối đa 50.000 đồng đơn từ 99.000 đồng.
 • MAHB6 hoàn 15% tối đa 50.000 đồng đơn từ 99.000 đồng.
 • MA0615 hoàn 15% tối đa 50.000 đồng đơn từ 150.000 đồng. 

Giày nam

 • MAMSH6 hoàn 15% tối đa 50.000 đồng đơn từ 99.000 đồng.
 • MAMSFCP6 hoàn 15% tối đa 50.000 đồng đơn từ 99.000 đồng.
 • MAMSHB6 giảm 15% tối đa 50.000 đồng đơn từ 150.000 đồng.
 • MAMST6 hoàn 15% tối đa 30.000 đồng đơn từ 99.000 đồng.
 • MAMSML6 hoàn 15% tối đa 150.000 đồng đơn từ 300.000 đồng.

Thể thao - Du lịch

 • MASOH6 hoàn 15% tối đa 50.000 đồng đơn từ 99.000 đồng.
 • MASOFCP6 hoàn 15% tối đa 50.000 đồng đơn từ 99.000 đồng.
 • MASOT6 hoàn 15%, tối đa 30.000 đồng đơn từ 99.000 đồng.
 • MASOMALL6 hoàn 15%, 50.000 đồng đơn từ 150.000 đồng.

Thời trang trẻ em

 • KIDFA1706 hoàn 15% tối đa 30.000 đồng đơn từ 99.000 đồng.
 • KIDFA1206 giảm 15% tối đa 30.000 đồng đơn từ 99.000 đồng.

Mẹ bé:

 • MKBCFAIR2 giảm 100.000 đồng đơn từ 1,3 triệu đồng.
 • MKBCFAIR1 giảm 8%, tối đa 70.000 đồng đơn từ 400.000 đồng.
 • MKBCFS2 giảm 5%, tối đa 50.000 đồng đơn từ 99.000 đồng.
 • MKBCFS1 giảm 4%, tối đa 50.000 đồng đơn từ 250.000 đồng.
 • MKBCTHANG6 hoàn 5%, 40.000 đồng đơn từ 400.000 đồng.

Đồng hồ:

 • WTCHJUNE hoàn 15% tối đa 30.000 đồng đơn từ 99.000 đồng.
 • WTCHMALL6 hoàn 15% tối đa 150.000 đồng đơn từ 200.000 đồng.

Nhà cửa đời sống:

 • HLBAOGIA hoàn 10%, tối đa 100.000 đồng đơn từ 300.000 đồng.
 • HLXU06 hoàn 20 xu đơn từ 50.000 đồng.

Đồ chơi:

 • TOYJUNE giảm 10% tối đa 15.000 đồng đơn từ 0 đồng.
 • TOYXU6 hoàn 20.000 đồng đơn từ 99.000 đồng.
 • TOYFSS6 giảm 15.000 đồng đơn từ 0 đồng.
 • TOYMALL6 giảm 10% tối đa 100000 đồng đơn từ 300.000 đồng.

Xe máy - phụ tùng

 • AU0106 hoàn 15% tối đa 25.000 đồng đơn từ 0 đồng.
 • AUQTE6 hoàn 20% tối đa 30.000 đồng đơn từ 50.000 đồng.

MÃ TIÊU DÙNG

 • FMCGXTRA giảm 10% tối đa 50.000 đồng đơn từ 300.000 đồng.
 • CBFMCG giảm 15% tối đa 30.000 đồng đơn từ 50.000 đồng.

Sức khỏe sắc đẹp

 • COSDAXINH19 giảm 8%, tối đa 70.000 đồng đơn từ 249.000 đồng.
 • COSDADEP19 giảm 10%, tối đa 120.000 đồng đơn từ 249.000 đồng.
 • COS1706 hoàn 5% tối đa 60.000 đồng đơn từ 300.000 đồng.
 • COSHOT11 hoàn 8% tối đa 40.000 đồng đơn từ 250.000 đồng.
 • CBFMCG giảm 15%, td 30.000 đồng đơn từ 50.000 đồng.

Công nghệ - Điện Tử 

 • ELJUNE1TR giảm 3% tối đa 1 triệu đồng đơn từ 10 trệu đồng.
 • ELCOIN06 hoàn 6%, tối đa 300.000 đồng đơn từ 1,5 trệu đồng.
 • ELCOIN1M hoàn 5%, tối đa 1.000 đồng đơn từ 3 trệu đồng.
 • ELCECOIN hoàn 6%, tối đa 500.000 đồng đơn từ 1,2 trệu đồng.
 • ELCECOIN6 hoàn 7%, tối đa 600.000 đồng đơn từ 3 trệu đồng.
 • CBEL06 giảm 20%, tối đa 30.000 đồng đơn từ 50.000 đồng.

PHƯỢNG LÊ