Tập đoàn, tổng công ty lớn không đạt kế hoạch doanh thu

Thông tin từ hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp ngày 8-1 cho biết, tổng doanh thu của 19 tập đoàn, tổng công ty trực thuộc đạt 99% kế hoạch với 821.295 tỷ đồng.

Một số tập đoàn, tổng công ty đã có nhiều nỗ lực, đạt lợi nhuận và nộp ngân sách vượt trội so với những năm trước. Tập đoàn Bưu chính Viễn thông nộp ngân sách hợp nhất ước đạt 5.408 tỷ đồng, bằng 102% kế hoạch; Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước nộp ngân sách công ty mẹ ước đạt 9.452 tỷ đồng, bằng 286% kế hoạch...

Có 6 đơn vị không đạt kế hoạch doanh thu, lợi nhuận của năm, gồm: Tổng công ty Hàng không Việt Nam, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, Tổng công ty Cà phê Việt Nam, Tổng công ty Lương thực miền Nam. Tập đoàn Điện lực Việt Nam không đạt kế hoạch doanh thu dù đạt kế hoạch lợi nhuận.

Tại hội nghị, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cho biết nhiều dự án đầu tư chậm tiến độ, tỷ lệ giải ngân kế hoạch đầu tư của hầu hết đơn vị thấp hơn so với kế hoạch; việc tái cơ cấu, cổ phần hóa, thoái vốn chậm so với yêu cầu…

Ông Nguyễn Ngọc Cảnh, Phó Chủ tịch Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cho biết, năm 2021 là năm dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, tác động tiêu cực mạnh mẽ đến toàn bộ nền kinh tế, trong mọi lĩnh vực sản xuất và đời sống dân sinh. Tuy nhiên, trải qua một năm đầy thách thức, năm 2021 có 13/19 tập đoàn, tổng công ty hoàn thành và vượt kế hoạch về doanh thu; 14/19 tập đoàn, tổng công ty hoàn thành và vượt kế hoạch về lợi nhuận trước thuế. Có 5 tập đoàn, tổng công ty không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận trước thuế gồm Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, Tổng Công ty Cà phê Việt Nam, Tổng Công ty Lương thực miền Nam. Có 14/19 tập đoàn, tổng công ty hoàn thành và vượt kế hoạch về nộp ngân sách.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đánh giá cao vai trò và kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và 19 tập đoàn, tổng công ty trong năm 2021 đã đóng góp quan trọng giúp ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội. Theo Phó Thủ tướng, dù chịu những biến động thị trường và dịch bệnh. 19 tập đoàn, tổng công ty vẫn đạt 99% kế hoạch doanh thu, vượt 62% kế hoạch về lợi nhuận trước thuế và vượt 27% kế hoạch về nộp ngân sách nhà nước. Việc triển khai các dự án cơ sở hạ tầng thiết yếu, các công trình lớn, có ý nghĩa quan trọng nhiều mặt cả về kinh tế, chính trị lẫn an ninh quốc phòng, an ninh năng lượng. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu ủy ban phối hợp với các ủy ban, tỉnh, thành phố, các cơ quan để xử lý các vướng mắc trong công việc.

"Ủy ban cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước đối với các tập đoàn, tổng công ty, đặc biệt là công tác giám sát tài chính, giám sát đầu tư", Phó Thủ tướng yêu cầu.

Tiếp thu ý kiến của Phó Thủ tướng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh cho biết, năm qua Ủy ban đã làm tốt công tác tham mưu, giúp Thủ tướng Chính phủ thực hiện các nhiệm vụ của đại diện chủ sở hữu nhà nước tại 19 tập đoàn, tổng công ty. Ông Nguyễn Hoàng Anh cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong hoạt động của Ủy ban và các tập đoàn, tổng công ty thuộc Ủy ban trong năm 2021.

Tổng Hợp