Thế giới di động tiếp tục ra công văn yêu cầu chủ nhà giảm giá thuê

Nếu làm theo công văn do Thế giới di động gửi, nhiều chủ nhà có thể bị cấn trừ khoản đã thanh toán và "nợ ngược lại" doanh nghiệp này.

Ngày 6/10, Công ty cổ phần (CTCP) Thế giới di động ra thêm công văn mới gửi "quý đối tác mặt bằng của chuỗi cửa hàng Thế giới di động và Điện máy xanh" nhắc lại nội dung của công văn trước (ngày 2-8), thông báo không thanh toán 70-100% tiền thuê mặt bằng (trong thời gian bị hạn chế bán hàng/đóng cửa để phối hợp phòng chống dịch COVID-19, áp dụng từ 1-1-2021 đến 1-8-2021), cấn trừ tiền thuê đã thanh toán vào các kỳ thanh toán tiếp theo... Đồng thời yêu cầu chủ nhà phản hồi trước ngày 25-10-2021 để thống nhất mức giảm giá thuê mặt bằng trong giai đoạn chịu ảnh hưởng của dịch bệnh. 

Sau ngày 25-10-2021, nếu chủ nhà không có bất kỳ phản hồi nào, công ty sẽ tiến hành các nội dung như đã thông báo trong công văn ngày 2-8, đồng thời "sẽ xúc tiến các thủ tục để thanh lý hợp đồng thuê theo điều kiện bất khả kháng được nêu trong hợp đồng mà hai bên đã ký". 

Thế giới di động tiếp tục ra công văn yêu cầu chủ nhà giảm giá thuê

Gia đình bà B.L. (chủ nhà, Q.12, TP.HCM) cho biết sau khi bị nợ tiền thuê nhà tháng 8 và 9, bà đã hai lần gửi văn bản phúc đáp, thể hiện quan điểm không đồng ý với những gì công văn nêu. 

"Trong trường hợp sau ngày 10-10-2021, CTCP Thế giới di động vẫn không thực hiện đúng nghĩa vụ của hợp đồng đã ký, tôi sẽ sử dụng quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng", bà B.L. nêu trong văn bản phản hồi vào ngày 11-9.

Bà B.L. chia sẻ thêm: "Biết rằng dịch bệnh nên ai cũng khó khăn, bản thân gia đình tôi cũng bị ảnh hưởng đến kinh tế chứ không riêng gì Thế giới di động. Nếu muốn giảm thì phải hợp lý, chứ không thể áp mức giảm quá sâu và thời gian quá dài như vậy. Công văn mới và các công văn gần đây rõ ràng không tôn trọng và quá ép chủ nhà".

Dù chưa nhận được tiền thuê nhà của tháng 8 và 9 (176 triệu đồng) - còn hai ngày nữa hết kỳ thanh toán tháng 10, bị tự ý cấn trừ dẫn đến việc "nợ ngược lại" hơn 136 triệu đồng, nhưng gia đình bà B.L. vẫn đóng tiền thuế cho CTCP Thế giới di động (theo hợp đồng, bên đi thuê sẽ trả lại sau).

Thanh Mai