Tìm kiếm giải pháp xây dựng hình ảnh người phụ nữ Việt Nam thời đại mới

Ngày 28/11, TW Hội LHPN Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia "Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới: Thực trạng và Giải pháp".
Hội thảo được tổ chức tại Trung tâm Phụ nữ và phát triển số 20 Thuỵ Khuê, quận Tây Hồ, Tp Hà Nội
Hội thảo được tổ chức tại Trung tâm Phụ nữ và phát triển số 20 Thuỵ Khuê, quận Tây Hồ, Tp Hà Nội

Hội thảo cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Chỉ thị số 05 - CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; thực hiện "Chiến lược phát triển Hội LHPN Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2035".

Hội Nữ trí thức Việt Nam tham dự hội thảo
Hội Nữ trí thức Việt Nam tham dự hội thảo

Hội thảo có sự tham gia của GS.TS Nguyễn Hữu Minh- Chủ tịch Hội Xã hội học Việt Nam; ThS Nguyễn Thị Minh Hương - Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Khoa học cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam, Hội Nữ trí thức Việt Nam, bà Nguyễn Thị Thanh Hòa - Chủ tịch Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam; TS Nguyễn Thị Mai Hoa - Phó Chủ nhiệm UB Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội; cùng đại diện Hội Phụ nữ Công an, Hội Phụ nữ Quân đội và Hội LHPN 63 tỉnh, thành tham dự trực tuyến tại các điểm cầu.

ThS Nguyễn Thị Minh Hương - Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Khoa học cơ quan Trung ương Hội LHPN Việt Nam.
ThS Nguyễn Thị Minh Hương - Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Khoa học cơ quan Trung ương Hội LHPN Việt Nam.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, ThS Nguyễn Thị Minh Hương - Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Khoa học cơ quan Trung ương Hội LHPN Việt Nam cho biết: Hướng tới mục tiêu phát triển và tiến bộ xã hội, xây dựng, phát triển văn hóa, con người trở thành then chốt vì góp phần kiến tạo nền tảng tinh thần cho đất nước; tạo động lực, nguồn lực nội sinh cho sự phát triển bền vững đất nước và khẳng định tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa. Vì thế, Đảng và Nhà nước ta luôn chú trọng công tác xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam, đặc biệt là trong bối cảnh hội nhập quốc tế, toàn cầu hóa hiện nay.

ThS Nguyễn Thị Minh Hương nhấn mạnh tại Hội thảo “Từ các nội hàm của người phụ nữ Việt Nam thời đại mới, bước đầu được định hình là "có tri thức, có đạo đức, có sức khoẻ, có trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội và đất nước", chúng ta vẫn rất cần xác định cụ thể nội dung trong từng giai đoạn, phù hợp với sự đa dạng của các nhóm phụ nữ ngày nay, từ đó đề ra các giải pháp cụ thể”

Hội thảo đã chọn ra 9 bài tham luận với nội dung quan trọng trong số hơn 40 bài để các đại biểu phân tích, trao đổi, chia sẻ quan điểm bài tham luận về những khía cạnh quan trọng, cốt lõi phản ánh được đặc điểm các nhóm phụ nữ Việt Nam thời đại mới gồm có 3 nội dung chính gồm:

Thứ nhất: Những khía cạnh quan trọng, cốt lõi phản ánh được đặc điểm người phụ nữ Việt Nam thời đại mới: Xác định những giá trị mới về chuẩn mực đạo đức trong xã hội thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; đồng thời gợi mở thêm các giá trị, tiêu chí đối với phụ nữ nói chung cũng như với từng nhóm đối tượng phụ nữ khác nhau nói riêng.

Thứ 2: Thực trạng và thách thức trong việc xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới từ bối cảnh kinh tế, văn hóa, xã hội quốc tế và trong nước: Nhận diện các rào cản về thể chế, chính sách (giáo dục, đào tạo, lao động, việc làm, khoa học, công nghệ, chăm sóc sức khoẻ…) cũng như thiếu hụt về các dịch vụ xã hội hiện nay…

Thứ 3:  Đề xuất, gợi ý các chính sách, giải pháp, sáng kiến về xây dựng phụ nữ Việt Nam thời đại mới phù hợp với việc triển khai thực hiện phong trào thi đua "Xây dựng người Phụ nữ Việt Nam thời đại mới" và phù hợp chức năng, nhiệm vụ của Hội và yêu cầu của xã hội trong tình hình mới.

GS. TS. Nguyễn Hữu Minh, Chủ tịch Hội Xã hội học Việt Nam
GS. TS. Nguyễn Hữu Minh, Chủ tịch Hội Xã hội học Việt Nam

Thông qua 3 nội dung chính từ các bài tham luận, GS. TS. Nguyễn Hữu Minh, Chủ tịch Hội Xã hội học Việt Nam cho biết: Các bài tham luận trình bày có rất nhiều ý kiến thảo luận, mặc dù chưa giải quyết hết tất cả những vấn đề về mặt khái niệm thế nào gọi là những tiêu chí cụ thể của người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới, nhưng những bài viết khác cũng đã đề cập thêm rất nhiều những khía cạnh và đặc biệt đã chỉ ra trong giai đoạn hiện nay vẫn còn rất nhiều vấn đề bất cập. Những điều đó chúng ta đều mong muốn để xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới nhưng mà chúng ta chưa đạt được, và có rất nhiều những yếu tố tác động đến. Những yếu tố từ bản thân người phụ nữ cũng như là bản thân những người nam giới ở trong xã hội, tác động từ phía gia đình, tác động từ xã hội, từ những sự hỗ trợ của Nhà nước…Chính vì vậy để mà có thể xây dựng được người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới theo đúng tiêu chí mà Trung ương Hội đang vận động thì cần phải có sự chung sức của tất cả các chủ thể mới nếu ra trong hội thảo.

GS. TS. Nguyễn Hữu Minh cho rằng: "Khi nói đến người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới không phải là nói đến một người phụ nữ trìu tượng chung chung, mà đó là những người phụ nữ cụ thể ở những nhóm khác nhau, nhóm phụ nữ dân tộc thiểu số, nhóm phụ nữ di cư, nhóm phụ nữ cao tuổi, nhóm trẻ em gái vị thành viên… Mỗi một nhóm phụ nữ có nhu cầu riêng, có những đặc điểm riêng, và cần phải có những giải pháp cụ thể riêng, để có thể xây dựng nên những đặc điểm theo đúng những tiêu chí mà Trung ương Hội mong muốn. Về vấn đề này còn phải cố gắng phấn đấu nhiều hơn nữa, không phải tất cả những vấn đề đó đặt ra là có thể ngay một lúc giải quyết ngay, mặc dù là các ý kiến đóng góp trong hội thảo cũng đã nêu ra rất nhiều giải pháp, nhưng những giải pháp này thực tế cũng chưa đủ chi tiết đến các nhóm phụ nữ cụ thể. Rất nhiều vấn đề về mặt văn bản chúng ta đã làm được nhưng mà trong thực tiễn chúng ta lại vẫn chưa làm được".

Thông qua hội thảo này đã gợi ra nhiều vấn đề mở cần được hoàn thiện và tiến hành trong thực tế, trong thời gian tới TW Hội LHPN Việt Nam sẽ có những thảo luận có thể tìm ra những giải pháp một cách cụ nhất đáp ứng được yêu cầu của những nhóm phụ nữ cụ thể như đã nêu trong hội thảo.

Hoàng Toàn

Toàn cảnh lễ trao giải thưởng KOVA lần thứ 20 cho hơn 150 tập thể, cá nhân

Toàn cảnh lễ trao giải thưởng KOVA lần thứ 20 cho hơn 150 tập thể, cá nhân

Giải thưởng KOVA lần thứ 20 lựa chọn và trao cho những cá nhân, tập thể có thành tích nghiên cứu khoa học mang lại nhiều giá trị lớn cho cộng đồng.