Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn vào Trung ương

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, cán bộ, đảng viên và nhân dân đề nghị phải nâng cao chất lượng Ủy viên Trung ương.

Liên quan đến việc xem xét công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII, tại Hội nghị Trung ương 13, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự phải căn cứ vào tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu, số lượng; phẩm chất, năng lực, uy tín của cán bộ, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn vào Trung ương. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đề nghị Trung ương dành thời gian nghiên cứu, thảo luận, đánh giá khách quan, toàn diện tình hình kinh tế - xã hội nước ta từ đầu năm đến nay và dự báo cả năm 2020; chỉ rõ những kết quả, thành tích đã đạt được, những hạn chế, yếu kém còn tồn tại, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm.

"Chú ý phân tích, đánh giá một cách khách quan, toàn diện, sâu sắc các nguyên nhân và bài học kinh nghiệm thành công cũng như chưa thành công trong việc lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh và phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới" - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Cán bộ, đảng viên và nhân dân cũng đề nghị phải nâng cao chất lượng Ủy viên Trung ương để quyết định những vấn đề rất trọng đại của đất nước. Đồng thời, đề nghị phải kiên quyết chống các biểu hiện cơ hội, vận động, cục bộ, phe cánh…

Cán bộ, đảng viên và nhân dân đặc biệt quan tâm đến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII bám sát phương hướng công tác nhân sự Đại hội XIII.

Tiến sỹ Trần Ngọc Đường nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đặc khẳng định: “Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh chất lượng cao hơn yếu tố cơ cấu. Bởi vì trong quá trình bầu cử có vấn đề cơ cấu. Nhưng Tổng Bí thư nhấn mạnh, không vì cơ cấu mà giảm mất chất lượng. Vì vậy theo tôi phải nâng cao chất lượng để quyết định những vấn đề rất trọng đại, những vấn đề rất phức tạp và khó khăn."

Chủ tịch Trung ương Hội Cựu Thanh niên Xung phong Việt Nam, ông Vũ Trọng Kim đánh giá cao quan điểm lựa chọn cán bộ vào Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ trong bài phát biểu.

Ông Vũ Trọng Kim cho biết: “Đảng không cho phép lựa chọn những người đó vào Ban chấp hành Trung ương, tôi cho đó là vấn đề đảm bảo Đảng trong sạch, vững mạnh. Những yêu cầu đặt ra như thế để đảm bảo sự liêm chính, chí công, vô tư và đặt hết lợi ích của dân tộc, nhân dân, của Đảng lên trên hết. Thông qua bộ lọc, lựa chọn chắc chắn từ cơ sở, để những thành phần không trong sáng sẽ tách biệt, không tham gia Ban chấp hành Trung ương Đảng.”

Phó giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Minh Tuấn, Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định: “Chuẩn bị nhân sự cho kỳ Đại hội này, Trung ương rất thận trọng, vì có những bài học để lọt vào cấp cao đối với người suy thoái. Bài học đó phải rút ra ngay trong Đại hội này phải hết sức thận trọng. Vấn đề tinh thần như thế, nhưng làm cách nào biết được thì trách nhiệm không chỉ trung ương, của các cấp lãnh đạo, ngay cả từng đảng viên trong cơ quan đơn vị phải có trách nhiệm.”.

Một số cán bộ, đảng viên cũng nhấn mạnh kế thừa, phát huy những kết quả đã đạt được trong công tác nhân sự nhưng không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, nhất là nhân sự cấp cao. Trong phương hướng công tác nhân sự Đại hội XIII của Đảng phải bảo đảm “trong ấm, ngoài êm” với mục tiêu “xây dựng được một Ban Chấp hành Trung ương mạnh, một Bộ Chính trị mạnh, một Ban Bí thư mạnh, thật sự đoàn kết, thống nhất cao trong nhận thức và hành động… xứng đáng với niềm tin yêu và sự mong đợi của toàn Đảng và nhân dân. 

Công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương là công việc vô cùng hệ trọng. Việc thảo luận, cân nhắc, lựa chọn kỹ trước khi ghi phiếu biểu quyết đòi hỏi tinh thần trách nhiệm, bám sát phương hướng và quy trình công tác nhân sự của Trung ương khóa XII.

Từ kết quả Hội nghị Trung ương lần này, cũng như ý kiến góp ý của Trung ương, Bộ Chính trị sẽ chỉ đạo việc tiếp tục chuẩn bị, xem xét, bổ sung hoàn thiện các phương án về nhân sự, bảo đảm đủ về số lượng, đúng về tiêu chuẩn, chất lượng và hoàn chỉnh các hồ sơ trước khi trình Đại hội XIII của Đảng.

Thanh Mai

Bộ Kế hoạch Đầu tư muốn siết cán bộ công chức đầu tư bất động sản ở nước ngoài

Bộ Kế hoạch Đầu tư muốn siết cán bộ công chức đầu tư bất động sản ở nước ngoài

Tại dự thảo đang lấy ý kiến, Bộ Kế hoạch Đầu tư bổ sung một loạt quy định mới với việc đầu tư ra nước ngoài; trong đó có bất động sản.