Xuất khẩu thủy sản tháng 1/2022 tăng mạnh

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, tháng 1/2022, kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 872,5 triệu USD, giảm 3,1% so với tháng 12/2021, nhưng tăng mạnh so với các tháng 1 của 3 năm gần đây.

Tháng 1/2022, xuất khẩu thủy sản tăng mạnh khi xuất khẩu sang các thị trường lớn đều tăng mạnh so với tháng 1/2021 và tháng 1/2020. Tuy nhiên, so với xuất khẩu tháng 1/2019, thời điểm trước đại dịch, xuất khẩu thủy sản sang Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan, Hồng Kông vẫn giảm, trong khi xuất khẩu sang Hoa Kỳ, EU-27, Anh, Úc, Canada tăng mạnh.

cdnimg.vietnamplus.vn-t620-uploaded-fsmsy-2022_01_05-_che_bien_tom_2(1).jpg
Nhu cầu nhập khẩu thủy sản tại hầu hết các thị trường hiện vẫn rất cao

Mỹ là thị trường xuất khẩu thủy sản lớn nhất của Việt Nam trong tháng 1/2022, đạt 199,8 triệu USD, tăng 81,9% so với tháng 1/2021, tăng 130,5% so với tháng 1/2020 và tăng 70,4% so với tháng 1/2019. Nhật Bản là thị trường xuất khẩu lớn thứ 2, đạt 133,9 triệu USD, tăng 19,2% so với tháng 1/2021, tăng 50,9% so với tháng 1/2020.

Đ.Khải