Lịch chiếu phim Đồng Nai ngày 18/10 đầy đủ nhất

Trân trọng gởi đến bạn đọc lịch chiếu phim tại Đồng Nai ngày 18/10 ở tất cả các rạp.
 • CGV (3)

  • CGV Coopmart Biên Hòa

   Địa chỉ :Tầng 3, Khu Siêu thị Co-op Mart 121 Phạm Văn Thuận, P. Tân Tiến Tp. Biên Hoà

   Cục Nợ Hóa Cục Cưng

   PAWN / P / 1h53' /

   2D Phụ Đề Việt

   13:50 14:40 17:00 18:15 20:10

   Quái Vật Săn Đêm

   Sputnik / NC18 / 1h53' /

   2D Phụ Đề Việt

   13:10 17:10 20:50

   Tí Hon Hậu Đậu

   The Elfkins - Baking a Difference / P / 1h18' /

   2D Lồng Tiếng

   16:20 19:30

   Chiến Binh Hồi Sinh

   The Doorman / NC16 /

   2D Phụ Đề Việt

   18:10

   Phi Vụ Hoàn Lương

   Honest Thief / NC16 / 1h32' /

   2D Phụ Đề Việt

   14:10 16:10 19:20

   Ròm

   NC18 / 1h19' /

   2D Phụ Đề Anh

   15:30

   Sóng Thần ở Haeundae

   Haeundae / P / 2h /

   2D Phụ Đề Việt

   13:20 14:20 15:00 15:50 16:50 17:30 18:20 19:10 19:50 20:30 21:10
  • CGV BigC Đồng Nai

   Địa chỉ :Siêu thị BigC Đồng Nai, Khu phố 1, P. Long Bình Tân, Tp. Biên Hòa

   Cục Nợ Hóa Cục Cưng

   PAWN / P / 1h53' /

   2D Phụ Đề Việt

   12:10 14:10 16:50 19:10 20:00

   Quái Vật Săn Đêm

   Sputnik / NC18 / 1h53' /

   2D Phụ Đề Việt

   14:30 18:00

   Tí Hon Hậu Đậu

   The Elfkins - Baking a Difference / P / 1h18' /

   2D Lồng Tiếng

   18:20

   Chiến Binh Hồi Sinh

   The Doorman / NC16 /

   2D Phụ Đề Việt

   14:00 18:10

   Phi Vụ Hoàn Lương

   Honest Thief / NC16 / 1h32' /

   2D Phụ Đề Việt

   15:50

   Ròm

   NC18 / 1h19' /

   2D Phụ Đề Anh

   13:00 16:30 20:20

   Trại Xác Sống

   The Clearing / NC18 / 1h28' /

   2D Phụ Đề Việt

   20:10

   Sóng Thần ở Haeundae

   Haeundae / P / 2h /

   2D Phụ Đề Việt

   13:20 14:50 16:00 17:15 19:40

   Coco

   P / 1h49' /

   2D Phụ Đề Việt

   12:00
  • CGV Coopmart Extra Biên Hòa

   Địa chỉ :Dự kiến 2020. 

   Nội dung đang được cập nhật.

 • Lotte (2)

  • Lotte Đồng Nai

   Địa chỉ :Tầng 5 Lotte Mart Biên Hòa, Khu Thương Mại Amata, P. Long Bình, Tp. Biên Hòa

   Cục Nợ Hóa Cục Cưng

   PAWN / P / 1h53' /

   2D Phụ Đề Việt

   11:00 12:00 13:30 14:30 17:00 18:00 19:30

   Quái Vật Săn Đêm

   Sputnik / NC18 / 1h53' /

   2D Phụ Đề Việt

   21:00

   Tí Hon Hậu Đậu

   The Elfkins - Baking a Difference / P / 1h18' /

   2D Lồng Tiếng

   16:00

   Ròm

   NC18 / 1h19' /

   2D Phụ Đề Việt

   11:30 13:30 15:30 17:30 19:30 20:30

   Trại Xác Sống

   The Clearing / NC18 / 1h28' /

   2D Phụ Đề Việt

   15:00 17:00

   Dạ Quỷ Rừng Sâu

   The Widow / NC18 / 1h20' /

   2D Phụ Đề Việt

   11:00 13:00 19:00
  • Lotte Biên Hòa

   Địa chỉ :Tầng 05 TTTM Vincom Biên Hòa, Phạm Văn Thuận, P. Tân Mai, Tp. Biên Hòa

   Cục Nợ Hóa Cục Cưng

   PAWN / P / 1h53' /

   2D Phụ Đề Việt

   11:00 12:00 13:30 14:30 16:00 17:00 18:15 19:30 20:30 21:00

   Quái Vật Săn Đêm

   Sputnik / NC18 / 1h53' /

   2D Phụ Đề Việt

   11:30 14:45 16:30

   Tí Hon Hậu Đậu

   The Elfkins - Baking a Difference / P / 1h18' /

   2D Lồng Tiếng

   11:00 17:15

   Chiến Binh Hồi Sinh

   The Doorman / NC16 /

   2D Phụ Đề Việt

   14:00

   Phi Vụ Hoàn Lương

   Honest Thief / NC16 / 1h32' /

   2D Phụ Đề Việt

   16:15

   Ròm

   NC18 / 1h19' /

   2D Phụ Đề Việt

   11:15 13:00 19:15 20:30 21:15

   Trại Xác Sống

   The Clearing / NC18 / 1h28' /

   2D Phụ Đề Việt

   12:45 14:45 18:30

   Dạ Quỷ Rừng Sâu

   The Widow / NC18 / 1h20' /

   2D Phụ Đề Việt

   19:00
 • Beta Biên Hòa (1)

  • Beta Biên Hòa

   Địa chỉ :Tầng 6, The Pegasus Plaza, 53-55 Võ Thị Sáu, P. Quyết Thắng, Biên Hoà, Đồng Nai.

   Cục Nợ Hóa Cục Cưng

   PAWN / P / 1h53' /

   2D Phụ Đề Việt

   10:20 17:30 18:40

   Quái Vật Săn Đêm

   Sputnik / NC18 / 1h53' /

   2D Phụ Đề Việt

   09:00 10:00 11:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00

   Tí Hon Hậu Đậu

   The Elfkins - Baking a Difference / P / 1h18' /

   2D Lồng Tiếng

   09:10

   Chiến Binh Hồi Sinh

   The Doorman / NC16 /

   2D Phụ Đề Việt

   09:20 11:20 13:20 14:30 15:20 17:20 19:20 21:20

   Phi Vụ Hoàn Lương

   Honest Thief / NC16 / 1h32' /

   2D Phụ Đề Việt

   12:40 16:40 20:40

   Ròm

   NC18 / 1h19' /

   2D Phụ Đề Anh

   09:40 11:40 15:40 19:40 21:30

   Tay Đấm Mỹ

   American Fighter / NC18 / 1h36' /

   2D Phụ Đề Việt

   12:00 16:20

   Đồi Tuyết Máu

   Let It Snow / NC18 / 1h26' /

   2D Phụ Đề Việt

   10:40 14:40 20:20

   Sóng Thần ở Haeundae

   Haeundae / P / 2h /

   2D Phụ Đề Việt

   12:20 18:10

   Coco

   P / 1h49' /

   2D Phụ Đề Việt

   13:40
 • Meci Cinema Long Khánh (1)

  • Meci Cinema Long Khánh

   Địa chỉ :Tầng 5, Siêu thị Hoàng Đức, Số 198 Hùng Vương, P. Xuân Bình, TX. Long Khánh, Đồng Nai

   Cục Nợ Hóa Cục Cưng

   PAWN / P / 1h53' /

   2D Phụ Đề Việt

   09:10 10:00 15:40 17:10 19:30

   Quái Vật Săn Đêm

   Sputnik / NC18 / 1h53' /

   2D Phụ Đề Việt

   13:30 21:50

   Tí Hon Hậu Đậu

   The Elfkins - Baking a Difference / P / 1h18' /

   2D Lồng Tiếng

   08:20 18:10

   Chiến Binh Hồi Sinh

   The Doorman / NC16 /

   2D Phụ Đề Việt

   15:00 22:30

   Ròm

   NC18 / 1h19' /

   2D Phụ Đề Anh

   11:40

   Sóng Thần ở Haeundae

   Haeundae / P / 2h /

   2D Phụ Đề Việt

   12:30 20:00

NGỌC BÍCH