Tạm dừng đóng Bảo hiểm xã hội nhiều doanh nghiệp tại TP.HCM

Ngày 11/8, TP.HCM sẽ tạm dừng đóng Bảo hiểm xã hội 318 doanh nghiệp do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Theo thông tin từ Bảo hiểm xã hội TP.HCM  ngày 11/8, đơn vị này đã giải quyết cho 318 doanh nghiệp trên địa bàn được tạm dừng đóng Bảo hiểm xã hội , với số tiền trên 391 tỷ đồng. Đây là những doanh nghiệp được tạm dừng đóng Bảo hiểm xã hội vào các Quỹ hưu trí và tử tuất do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Cụ thể, tính đến ngày 10/8, 318 doanh nghiệp được giải quyết tạm dừng đóng Bảo hiểm xã hội với số tiền trên 391,5 tỷ đồng. Trong số này, nhiều doanh nghiệp được tạm dừng đóng Bảo hiểm xã hội trên 2 tỷ đồng, có doanh nghiệp được tạm dừng đóng gần 6 tỷ đồng.

318 doanh nghiệp này có tổng số lao động trên 32.370 người, chủ yếu tập trung ở các lĩnh vực như: dệt may, giày da, vận tải, dịch vụ, thương mại du lịch, nhà hàng, khách sạn…

Doanh nghiệp tại TP.HCM được tạm dừng đóng Bảo hiểm xã hội. Ảnh minh họa.
Doanh nghiệp tại TP.HCM được tạm dừng đóng Bảo hiểm xã hội. Ảnh minh họa.

Theo Bảo hiểm xã hội TP.HCM, dự kiến Thành phố có khoảng 2.000 doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 được tạm dừng đóng Bảo hiểm xã hội với số tiền khoảng 800 tỷ đồng. 

Trước đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã gửi dự thảo văn bản hướng dẫn các địa phương tiếp tục tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất đối với người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Theo đó, các doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 đã được tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất, tiếp tục được tạm dừng đóng vào hai quỹ này đến hết tháng 12/2020.

Doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 gây ra, nay mới đảm bảo đủ điều kiện tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất (lần đầu) thực hiện theo các văn bản hướng dẫn dừng đóng vào hai quỹ nói trên của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành. Tuy nhiên, thời gian tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất tối đa đến hết tháng 12/2020.

Về việc hỗ trợ cho người lao động bị tạm hoãn hợp đồng lao động, dừng đóng Bảo hiểm xã hội, đến nay Bảo hiểm xã hội TP.HCM đã xác nhận cho 34.000 người lao động bị tạm hoãn hợp đồng lao động tại 1.900 doanh nghiệp. Những lao động này đã được các quận, huyện chi trả mức hỗ trợ 1,8 triệu đồng/người/tháng trong thời gian 3 tháng, tính từ ngày 1/4/2020.

(Nguồn: TTXVN)

HOÀNG GIA