Các loại cá giảm giá mạnh tại siêu thị

Giá thực phẩm hôm nay 20/2 ghi nhận các loại cá như ngừ, diêu hồng, chim biển,... giảm từ 2.000-20.000 đồng/kg tại siêu thị.

Cụ thể, giá thực phẩm hôm nay ghi nhận tại siêu thị: Cá chim biển giảm 20.000 đồng còn 179.000 đồng/kg, diêu hồng giảm 5.000 đồng còn 64.500 đồng/kg, trê giảm 3.000 đồng còn 51.500 đồng/kg, ngừ giảm 2.000 đồng còn 79.000 đồng/kg, chẽm giảm 3.000 đồng`
`
``

Bảng giá thực phẩm   hôm nay 19/2

STT

Sản phẩm

Chợ (đồng/kg)

E-mart (đồng/kg)

 1

Thịt đùi

80.000-90.000

115.000

 2

Ba rọi

165.000-175.000

190.000

 3

Nạm bò

140.000-150.000

172.000

 4

Thăn bò

280.000-290.000

319.000

 5

Đùi bò tơ

170.000-180.000

219.000

 6

Má đùi

45.000-50.000

62.000

 7

Lòng gà

55.000-60.000

76.000

 8

Gà kiến

100.000-110.000

138.000

 9

Cá diêu hồng

55.000-60.000

79.000

10

Cá saba

40.000-45.000

59.000

11

Cá cam

80.000-85.000

99.000

12

Tôm thẻ loại 40-50 con/kg

200.000-210.000

239.500

13

Bạch tuột nhỏ

120.000-130.000

165.000

14

Cải thảo

12.000-15.000

12.900

15

Đậu cove

12.000-15.000

10.900

16

Bí đỏ

10.000-12.000

10.500

17

Xà lách cuộn

15.000-17.000

17.500

18

Lồng mứt

30.000-35.000

32.900

19

Mận đỏ

40.000-45.000

49.000

20

Sơ ri

35.000-40.000

45.000

PHƯỢNG LÊ