Các phương tiện giao thông quá cảnh qua TP.HCM đi đường nào?

Sở GTVT TP.HCM đã có văn bản hướng dẫn các phương tiện lưu thông ra vào TP.HCM trong thời gian thành phố thực hiện Chỉ thị 16 từ 0h ngày 9/7.

Sở GTVT TP.HCM đề xuất 4 hướng đi cho xe vận chuyển hàng hóa và vận chuyển chuyên gia, công nhân trong thời gian TP.HCM thực hiện Chỉ thị 16.

Kể từ ngày 9/7, các phương tiện hợp lệ lưu thông quá cảnh qua TP.HCM lưu thông theo 4 lộ trình cụ thể như sau:

z2602708208817_ee534c71ca5b41ad60cd4bc99812b973(1).jpg
Ảnh minh họa.

Hướng thứ nhất, xe lưu thông từ các tỉnh miền Tây (tỉnh Long An) đi Bình Dương, tỉnh Bình Phước và ngược lại có 2 lộ trình.

Lộ trình 1 xuất phát từ quốc lộ 1 - quốc lộ 62 - quốc lộ N2 - tỉnh lộ 8 - Huỳnh Văn Cù - quốc lộ 13 - tỉnh Bình Dương, tỉnh Bình Phước.

Lộ trình 2 bắt đầu từ cao tốc TP.HCM - Trung Lương đi quốc lộ 1- quốc lộ 13 - tỉnh Bình Dương, tỉnh Bình Phước.

Hướng thứ 2, dành cho xe lưu thông từ các tỉnh miền Tây (tỉnh Long An) về tỉnh Đồng Nai và ngược lại có 4 lộ trình.

Lộ trình 1 từ quốc lộ 1 - quốc lộ 62 - quốc lộ N2 - Tỉnh lộ 8 - Huỳnh Văn Cù - quốc lộ 13 - Phú Lợi - Mỹ Phước - Tân Vạn - quốc lộ 1K - tỉnh Đồng Nai.

Lộ trình 2 từ tỉnh lộ 8 - quốc lộ 22 - quốc lộ 1 - cầu Đồng Nai - quốc lộ 51 - tỉnh Đồng Nai.

Lộ trình 3 từ quốc lộ 1 - xa lộ Hà Nội - đường D1 (Khu Công Nghệ Cao) - đường D2 - Võ Chí Công - cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây - tỉnh Đồng Nai.

Lộ trình 4 từ quốc lộ 1 (hoặc cao tốc TP.HCM - Trung Lương; quốc lộ 50) - Nguyễn Văn Linh - Cầu Phú Mỹ - Võ Chí Công - cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Hướng thứ 3, xe lưu thông từ các tỉnh miền Tây (tỉnh Long An) về tỉnh Tây Ninh và ngược lại có 2 lộ trình.

Lộ trình 1 đi quốc lộ 1 - quốc lộ 62 - quốc lộ N2 - ĐT825 - ĐT822 - tỉnh lộ 7 - quốc lộ 22 - tỉnh Tây Ninh.

Lộ trình 2 đi quốc lộ 1 - quốc lộ 22 - tỉnh Tây Ninh.

Hướng thứ 4, xe lưu thông từ tỉnh Tây Ninh về tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và ngược lại có 3 phương án di chuyển.

Lộ trình 1 đi quốc lộ 22 - Tỉnh lộ 8 - Huỳnh Văn Cù - quốc lộ 13 - Phú Lợi - Mỹ Phước - Tân Vạn - ĐT743A - cầu Đồng Nai - quốc lộ 51 - tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Lộ trình 2 đi quốc lộ 22 - quốc lộ 1 - cầu Đồng Nai - quốc lộ 51 - tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Lộ trình 3 đi quốc lộ 22 - quốc lộ 1 - xa lộ Hà Nội - đường D1 (Khu Công nghệ cao) - đường D2 - Võ Chí Công - đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây - tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

(Tổng hợp)

AN LY