Chân dung lãnh đạo của bộ máy Quốc hội Việt Nam khóa XV

Bộ máy lãnh đạo Quốc hội nhiệm kỳ 2021-2026 đã được kiện toàn sau khi Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV.
Chân dung lãnh đạo của bộ máy Quốc hội Việt Nam khóa XV

Nguyễn Thảo

theo Pháp luật TP.HCM

Chủ tịch UBND TP Nha Trang gửi thư xin lỗi nam công nhân bị giữ xe khi mua bánh mì

Chủ tịch UBND TP Nha Trang gửi thư xin lỗi nam công nhân bị giữ xe khi mua bánh mì

Người đứng đầu TP Nha Trang cũng xin lắng nghe và tiếp thu ý kiến của nhân dân, tiếp tục chỉ đạo làm tốt công tác phòng, chống dịch trên địa bàn.