Chọn hướng cửa chính, hướng bếp như thế nào cho hợp phong thủy?

Hướng cửa chính và hướng bếp vô cùng quan trọng, nó ảnh hưởng đến phong thủy của cả ngôi nhà.

Để nhấn mạnh yếu tố hướng cửa chính và hướng bếp của nhà ở, phong thủy Bá Trạch nhận định hướng cửa chính là khí thần, còn hướng bếp là trực thần, nên có mối quan hệ chặt chẽ đến nhà ở.

Dựa trên những lý luận về Mệnh cung (cung Phi), phong thủy Bát Trạch khẳng định hướng cửa chính và hướng bếp phải phù hợp với Mệnh cung Đông tứ mệnh và Tây tứ mệnh của gia chủ.

Sự tốt xấu của hướng cửa chính, hưởng bếp được quyết định bởi tọa, hướng, theo Mệnh cung của gia chủ.

Hướng cửa chính và hướng bếp nhất thiết phải nhìn hướng tốt như: Sanh khi, Thiên y, Diên niên (Phúc đức), Phục vì và tại phương vị xấu (so với trung tâm ngôi nhà) như: Tuyệt mạng, Ngũ quỷ, Lục sát, Họa hại, nên đặt những thứ mang tính trấn át, như hầm phân, phòng vệ sinh, vị trí đặt bếp. Như vậy sẽ đạt được mục đích "lấy hung trấn hung".

Hướng cửa chính.
Hướng cửa chính.

Mỗi Mệnh cung (cung Phi) có một sự lựa chọn cho hướng tốt, như người thuộc Đông tứ mệnh có các hướng tốt đó là: Nam, Bắc, Đông, Đông Nam. Tương tự, người Tây tứ mệnh có các hưởng là: Tây, Tây Nam, Tây Bắc, Đông Bắc,

Như vậy, mỗi người đều có 4 sự lựa chọn cho việc lựa chọn hướng nhà mình. Sau khi lựa chọn được phương hướng phủ hợp cho hướng nhà, chúng ta sẽ đi sâu hơn về phương hướng của bếp, văn theo phong thủy Bát Trạch, nhằm cân bằng âm dương giữa Mệnh cung của gia chủ, hướng cửa và hướng bếp.

Cụ thể, theo tính chất của phong thủy Bát Trạch và âm dương ngũ hành, với người Tây Tứ Mệnh: Tây Bắc thuộc Kiểng, Ngũ hành là Dương Kim; Tây Nam thuộc Khôn Ngũ hành là Âm Thố; Tây thuộc Đoài, Ngũ hành là Ảm Kim; Đông Bắc thuộc Cấn, ngũ hành là Dương Thố.

Với người Đông tứ mệnh: Đông thuộc Chấn, ngũ hành là Dương Mộc, Đông Nam thuộc Tốn, ngũ hành là Âm Mộc; Nam thuộc Ly, ngũ hành là Âm Hỏa. Bắc thuộc Khảm, ngũ hành là Dương Thủy.

PHI CHÂU