Có được ứng trước tiền lương để nghỉ Tết không?

Trong nhiều trường hợp, dù chưa đến kỳ trả lương nhưng người lao động có thể tạm ứng trước tiền lương.

Được ứng trước tiền lương để nghỉ Tết trong trường hợp nào?

Theo trang Luatvietnam, tiền lương là khoản tiền mà người sử dụng lao động phải trả cho người lao động để thực hiện công việc theo thỏa thuận. Số tiền này được người sử dụng lao động thanh toán theo đúng kỳ hạn đã thỏa thuận. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, dù chưa đến kỳ trả lương nhưng người lao động có thể tạm ứng trước tiền lương.

Dựa theo Bộ luật Lao động (BLLĐ) năm 2019, người lao động được tạm ứng lương trong các trường hợp sau:

  • Người lao động hưởng lương theo sản phẩm, theo khoán mà công việc phải làm trong nhiều thán,g thì hàng tháng được tạm ứng tiền lương theo khối lượng công việc đã làm trong tháng (căn cứ khoản 3 Điều 95 BLLĐ năm 2019).
  • Người lao động được tạm ứng tiền lương theo điều kiện do hai bên thỏa thuận, và không bị tính lãi (căn cứ khoản 1 Điều 101 BLLĐ năm 2019);
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
  • Người lao động thực hiện nghĩa vụ từ 1 tuần trở lên được tạm ứng tiền lương tương ứng với số ngày tạm thời nghỉ việc, nhưng tối đa không quá 1 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động, và người lao động phải hoàn trả số tiền đã tạm ứng, riêng người lao động đi nghĩa vụ quân sự thì không được tạm ứng tiền lương (căn cứ khoản 2 Điều 101 BLLĐ năm 2019);
  • Người lao động nghỉ hàng năm được tạm ứng một khoản tiền ít nhất bằng tiền lương của những ngày nghỉ (căn cứ khoản 3 Điều 101 BLLĐ năm 2019);
  • Người lao động được tạm ứng 50% tiền lương trong thời gian bị tạm đình chỉ công việc để xác minh vi phạm kỷ luật lao động (căn cứ khoản 2 Điều 128 BLLĐ năm 2019).

Từ những căn cứ trên, người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động về việc ứng trước tiền lương. Nếu hai bên thống nhất được các điều kiện về việc ứng lương, thì người lao động sẽ được nhận lương trước kỳ hạn.

Được ứng trước tối đa bao nhiêu tiền trước khi nghỉ Tết?

Việc ứng lương để nghỉ Tết phụ thuộc vào thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động. Nếu như các trường hợp khác được quy định cụ thể mức tạm ứng lương tối thiểu hoặc tối đa, thì trường hợp ứng lương theo thỏa thuận của các bên lại không có nội dung này.

Thay vào đó, việc ứng trước lương được thực hiện theo thỏa thuận của các bên. Như vậy, người lao động và người sử dụng lao động có thể tùy ý thỏa thuận về số tiền được ứng trước.

Thông thường, số tiền tạm ứng sẽ được các bên căn cứ vào mức mà người lao động đề xuất, và khả năng đáp ứng của công ty. Do đó, người sử dụng lao động có thể đồng ý tạm ứng trước cho người lao động 30% hoặc 50% hoặc thậm chí 100% lương của tháng đang làm việc.

Số tiền người lao động được ứng trước dịp Tết này sẽ do các bên tự thương lượng mà không giới hạn mức tối đa.

(Tổng hợp)

HOÀNG ANH

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương