Đề thi và gợi ý đáp án môn Vật lí tốt nghiệp THPT 2021

Sáng 8/7, các thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đã trải qua bài thi Khoa học Tự nhiên. Môn Vật lý có thời gian làm bài 50 phút.

Bài tổ hợp Khoa học tự nhiên gồm các môn thành phần: Vật lý, Hóa học, Sinh học. Bài tổ hợp Khoa học xã hội gồm các môn thành phần: Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân. Mỗi môn thi thành phần trong bài thi tổ hợp sẽ có thời gian làm bài 50 phút.

Dưới đây là đề thi chính thức môn Vật lí kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021.

Đáp án đề thi môn Địa lí kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021:

(Tổng hợp)

AN LY