Điểm chuẩn của các trường Quân đội: Học viện Quân y cao nhất, 28,65 điểm

Bộ Quốc phòng công bố điểm chuẩn thuộc khối quân đội dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020, Học viện Quân Y lấy điểm cao nhất 28,65 điểm.

Trường lấy chuẩn đầu vào thấp nhất là Sĩ quan không quân 17 điểm. 

Điểm chuẩn 18 trường cụ thể như sau:

Điểm chuẩn của các trường Quân đội: Học viện Quân y cao nhất, 28,65 điểm
Điểm chuẩn của các trường Quân đội: Học viện Quân y cao nhất, 28,65 điểm
Điểm chuẩn của các trường Quân đội: Học viện Quân y cao nhất, 28,65 điểm
Điểm chuẩn của các trường Quân đội: Học viện Quân y cao nhất, 28,65 điểm
Điểm chuẩn của các trường Quân đội: Học viện Quân y cao nhất, 28,65 điểm
Điểm chuẩn của các trường Quân đội: Học viện Quân y cao nhất, 28,65 điểm
Điểm chuẩn của các trường Quân đội: Học viện Quân y cao nhất, 28,65 điểm
Điểm chuẩn của các trường Quân đội: Học viện Quân y cao nhất, 28,65 điểm
Điểm chuẩn của các trường Quân đội: Học viện Quân y cao nhất, 28,65 điểm

XUYẾN KIM