Giá sữa bột Abbott Grow tháng 11/2019

Giá sữa bột Abbott Grow tháng 11/2019: Giá sữa ít dao động so với giá tháng trước.

Bảng giá sữa hưu cao cổ Abbott Grow cập nhật mới nhất tháng 11/2019, giá  Sữa bột Abbott Grow 4 400g dành cho trẻ từ 3 – 6 tuổi có giá 146.000 đồng/hộp, tăng nhẹ so với giá tháng trước.

Bảng giá sữa bột Abbott Grow tháng 11/2019
Tên sản phẩm Giá tham khảo (đồng)
Sữa bột Abbott Grow 1 400g dành cho trẻ từ 0 – 6 tháng 155.000
Sữa bột Abbott Grow 1 900g dành cho trẻ từ 0 – 6 tháng 315.000
Sữa bột Abbott Grow 2 400g dành cho trẻ từ 6 – 12 tháng 146.000
Sữa bột Abbott Grow 2 900g dành cho trẻ từ 6 – 12 tháng 284.000
Sữa bột Abbott Grow 3 400g dành cho trẻ từ 1 – 3 tuổi 130.000
Sữa bột Abbott Grow 3 900g dành cho trẻ từ 1 – 3 tuổi 270.000
Sữa bột Abbott Grow 4 400g dành cho trẻ từ 3 – 6 tuổi 145.000
Sữa bột Abbott Grow 4 900g dành cho trẻ từ 3 – 6 tuổi 305.000
Sữa bột Abbott Grow 4 1.7kg dành cho trẻ từ 3 – 6 tuổi 515.000
Sữa bột Abbott Grow Advance 400g dành cho trẻ từ 3 – 6 tuổi 164.000
Sữa bột Abbott Grow Singapore 1.8kg dành cho trẻ từ 3 – 7 tuổi 600.000
Sữa Abbott Grow Advance G Power 900g 349.000
Sữa bột Abbott Grow G-Power 3+ 900g dành cho trẻ từ 3 – 6 tuổi 170.000
Sữa bột Abbott Grow G-Power 3+ 1.7kg dành cho trẻ từ 3 – 6 tuổi 557.000
Sữa bột Abbott Grow G-Power 3+ 400g dành cho trẻ từ 3 – 6 tuổi 169.000
Sữa bột Abbott Grow School G-Power 6+ 900g dành cho trẻ từ 6 – 10 tuổi 350.000
Sữa bột Abbott Grow School G-Power 6+ 400g dành cho trẻ từ 6 – 10 tuổi 173.000

TRÚC BÌNH (t/h)