Giá thịt bò giữ mức ổn định tại chợ

Giá thực phẩm hôm nay 4/4 ghi nhận các loại thịt bò gồm nạm, gân, đùi,... giữ mức ổn định trong suốt 2 tuần qua tại các chợ lẻ ở TP.HCM

Giá thực phẩm hôm nay 4/4 ghi nhận các loại thịt bò giữ mức ổn định tại chợ gồm: Phi lê 280.000-290.000 đồng/kg, bò đùi 230.000-240.000 đồng, bò gân 200.000-210.000 đồng, nạm bò 150.000-160.000 đồng/kg, thăng bò 290.000-300.000 đồng/kg,...

Còn bò Úc, phi lê có giá 380.000-400.000 đồng/kg, bò đùi 330.000-350.000 đồng/kg. Riêng các loại bò gân và nạm nhích 5.000 đồng lên 250.000-255.000 đồng/kg.

Bảng giá thực phẩm hôm nay 4/4

STT

Sản phẩm

Chợ (đồng/kg)

BigC (đồng/kg)

 1

Ba rọi

180.000-190.000

214.900

 2

Thịt vai heo

130.000-140.000

149.900

 3

Nạm bò

150.000-160.000

189.900

 4

Đùi bò

230.000-240.000

268.000

 5

Gà dai

50.000-53.000

65.000

 6

Chân gà

35.000-37.000

43.900

 7

Cua biển

250.000-260.000

299.000

 8

Bạch tuột

125.000-130.000

148.000

 9

Cá lóc

65.000-70.000

79.000

10

Cá diêu hồng

50.000-55.000

59.900

11

Cá sòng

40.000-45.000

46.000

12

Khổ qua

23.000-25.000

29.500

13

Rau dền

25.000-27.000

26.000

14

Cải ngọt

33.000-35.000

32.000

15

Rau dền

25.000-27.000

27.600

16

18.000-20.000

20.900

17

Bầu

15.000-18.000

16.900

18

Thanh long đỏ

25.000-30.000

29.900

19

Sầu riêng

80.000-90.000

104.900

20

Đu đủ

15.000-17.000

11.800

PHƯỢNG LÊ