Hành khách đi máy máy bắt buộc khai báo thông tin di chuyển

Thông báo được Cục Hàng không Việt Nam phát đi tối ngày 26/10, sau khi đã gửi văn bản đến các cảng vụ vấcc hãng hàng không trong nước.

Cụ thể, Cục Hàng không cho biết, theo chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải, từ 12g ngày 26/10/2021 ngoài việc không duy trì yêu cầu hành khách phải hoàn thành Bản cam kết, các yêu cầu khác sẽ tiếp tục thực hiện. Chẳng hạn phải tuân thủ 5K; thực hiện khai báo điện tử (khai báo di chuyển nội địa trên ứng dụng PC-COVID) hoặc bằng hình thức phù hợp khác theo hướng dẫn của nhân viên hàng không tại cảng hàng không.

Hành khách cung cấp thông tin theo mẫu được đăng tải trên Website/App của các hãng hàng không hoặc kê khai tại quầy làm thủ tục hàng không; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực của các thông tin khai báo.

khai-bao-y-te.jpg
Theo quy định mới, hành khách đi máy bay vẫn phải khai báo y tế, nhưng  không còn phải viết cam kết

Các hãng hàng không cũng phải chủ động hướng dẫn hành khách thực hiện khai báo điện tử (Khai báo di chuyển nội địa trên ứng dụng PC-COVID); trường hợp hành khách chưa thực hiện khai báo, các hãng hàng không có trách nhiệm bố trí nhân viên hỗ trợ, hướng dẫn hành khách cài đặt, khai báo trên ứng dụng PC-COVID hoặc các hình thức phù hợp khác trong quá trình làm thủ tục hàng không.

Hãng bay yêu cầu hành khách cung cấp hoặc kê khai thông tin theo mẫu tại quầy làm thủ tục hàng không; tổng hợp danh sách hành khách đến theo từng địa phương và chuyển cho Cảng vụ hàng không để thông báo cho địa phương có hành khách đến cư trú, lưu trú sau chuyến bay; lưu trữ thông tin của hành khách để phục vụ công tác giám sát sau chuyến bay của các cơ quan Nhà nước và địa phương có liên quan.

Mặt khác, hãng hàng không có trách nhiệm đăng tải mẫu trên Website/App của mình và cung cấp mẫu này tại quầy làm thủ tục hàng không. Hãng hàng không, các đại lý chính thức của hãng có trách nhiệm cung cấp các thông tin liên quan đến điều kiện đi lại bằng đường hàng không cho hành khách, hướng dẫn khách mua vé, kê khai các thông tin liên quan theo quy định.

Cục yêu cầu các Cảng vụ hàng không tiếp tục bố trí bộ phận tổ chức tiếp nhận thông tin hành khách từ hãng hàng không và thông báo tới đầu mối tiếp nhận tại các địa phương đến trước khi chuyến bay khởi hành.

Tăng cường theo dõi, giám sát chặt chẽ việc thực hiện của các cơ quan, đơn vị theo quy định của Bộ Giao thông vận tải, đảm bảo các chuyến bay được khai thác an toàn, không xảy ra tình trạng ùnứ tại các cảng hàng không, đảm bảo hiệu quả phòng chống dịch Covid-19. Đồng thời xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có)

Đ.KHẢI