Hơn 10 triệu liều vắc xin Covid-19 tồn kho

Nếu tình hình tiêm chủng không cải thiện sẽ không thể hoàn thành mục tiêu theo chỉ đạo của Thủ tướng.

Theo số liệu của Bộ Y tế, cả nước đã tiêm trên 228,6 triệu liều vắc xin phòng Covid-19. Tuy nhiên, Bộ Y tế đánh giá tỷ lệ tiêm mũi 3 (liều nhắc lại lần 1) cho người từ 18 tuổi trở lên mới đạt khoảng 62%; tỷ lệ tiêm mũi 1, mũi 2 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi mới đạt 34,4% và 3,5%.

Nếu không cải thiện tình hình chung sẽ khó hoàn thành mục tiêu theo chỉ đạo của Thủ tướng là “hoàn thành tiêm vắc xin mũi 3 cho người cần tiêm trong quý 2/2022” và “hoàn thành việc tiêm mũi 2 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trong quý 2/2022 cho các đối tượng cần tiêm, để các cháu đến trường an toàn trong các tháng học hè và bắt đầu năm học mới an toàn vào tháng 9/2022”.

Hơn 10 triệu liều vắc xin Covid-19 tồn kho

Số lượng vắc xin đã có Quyết định phân bổ hiện tồn nhiều tại các tuyến (khoảng 8,8 triệu liều tại khu vực và 2,7 triệu liều tại tỉnh), cùng với số vắc xin dự trữ tại tuyến quốc gia có nguy cơ cao dư thừa và hết hạn phải hủy bỏ, nếu các địa phương không đẩy mạnh tiếp nhận vắc xin và triển khai tiêm chủng.

Bộ Y tế đề nghị các tỉnh, thành phố báo cáo về số ca mắc Covid-19; theo dõi và tổng hợp thông tin về số trẻ mắc Covid-19, tổng hợp số liệu và báo cáo Bộ Y tế. Tiếp tục chỉ trì, phối hợp các Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur khu vực tổ chức họp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật các tỉnh, thành phố có tỷ lệ tiêm chủng mũi 3, mũi 4 cho người từ 18 tuổi trở lên và tiêm liều cơ bản cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi thấp để tăng cường việc tiếp nhận vắc xin, triển khai tiêm chủng.

Lãnh đạo Bộ Y tế cho biết đã giao Cục Y tế dự phòng Chủ trì, phối hợp Viện Vệ sinh dịch tễ (NIHE) dự thảo và trình Bộ Y tế ký ban hành báo cáo Thủ tướng về việc tiếp nhận, phân bổ và triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19, dự kiến các khả năng có thể xảy ra (thừa, hủy vắc xin...); NIHE tiếp tục đốc thúc các tỉnh, thành báo cáo kịp thời số lượng đối tượng cần tiêm mũi 3 (mũi nhắc lại lần 1), mũi 4 (mũi nhắc lại lần 2).

Trên cơ sở số lượng đối tượng và tiến độ triển khai tiêm chủng của các địa phương để xây dựng kế hoạch và khẩn trương phân bổ vắc xin. Đồng thời NIHE cũng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Cục Vận tải, Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng để vận chuyển ngay vắc xin đến các tỉnh, thành phố; báo cáo Bộ Y tế (về việc tiếp nhận, phân bổ và triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19, dự kiến các khả năng có thể xảy ra (thừa, hủy vắc xin…).

Thanh Mai