Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2020: Sẽ cơ bản ổn định như 2019.

Bộ Giáo dục và Đạo tạo vừa có chỉ đạo hướng dẫn nhiệm vụ quản lý chất lượng năm học 2019 - 2020, trong đó có kỳ thi THPT Quốc gia

 Theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), năm 2020 vẫn lấy điểm kỳ thi THPT Quốc gia để tuyển sinh đại học.

Bộ GDĐT vừa công bố hướng dẫn nhiệm vụ quản lý chất lượng năm học 2019 - 2020, trong đó lưu ý cụ thể đối với kỳ thi THPT quốc gia năm 2020. Theo đó, kỳ thi THPT quốc gia năm 2020 sẽ được tổ chức theo hướng giữ ổn định về cơ bản như năm 2019, nhằm đánh giá chính xác kết quả học tập của học sinh sau 12 năm học ở mức độ học vấn phổ thông.

Kết quả thi có độ tin cậy và sự phân hóa để xét công nhận tốt nghiệp THPT cho thí sinh và cung cấp thông tin để đánh giá chất lượng giáo dục, điều chỉnh quá trình dạy học nhằm nâng cao chất lượng dạy học trong các trường phổ thông; làm cơ sở cho tuyển sinh giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp theo tinh thần tự chủ tuyển sinh đã được quy định trong Luật Giáo dục đại học sửa đổi, bổ sung.

Trong các nhiệm vụ trọng tâm, Bộ GDĐT yêu cầu các sở GDĐT tăng cường chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra, đánh giá thường xuyên, định kỳ ở trường phổ thông theo định hướng đánh giá năng lực, bảo đảm sự đồng bộ và góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức kỳ thi THPT quốc gia.

Chuẩn bị điều kiện để thí điểm xây dựng các ngân hàng câu hỏi chuẩn hóa phục vụ cho kiểm tra đánh giá thường xuyên các môn học ở cấp THPT.

Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2020 sẽ cơ bản ổn định như 2019
Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2020 sẽ cơ bản ổn định như 2019

Bộ GDĐT cũng chỉ đạo các sở trực thuộc làm tốt công tác lựa chọn nhân sự tham gia thi, tăng cường quán triệt quy chế thi. Trong đó, các đơn vị cần đặc biệt chú trọng tập huấn kỹ nghiệp vụ cho cán bộ làm nhiệm vụ thanh tra, giám sát.

Ngoài ra, để đảm bảo kỳ thi minh bạch, kết quả chính xác, Bộ chỉ đạo đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo và tổ chức thi. Bộ chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo để bảo đảm kết nối thông tin thông suốt, chính xác, kịp thời phục vụ công tác chỉ đạo và tổ chức thi. Các sở chuẩn bị sớm, đầy đủ các điều kiện để tổ chức tốt Kỳ thi, xây dựng các phương án dự phòng để xử lý các rủi ro có thể xảy ra trong quá trình tổ chức thi.

Để nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, học sinh, học viên và toàn xã hội về Kỳ thi Bộ lưu ý các cơ sở giáo dục đẩy mạnh công tác truyền thông. Các sở tăng cường chức năng quản lý nhà nước, thanh tra, kiểm tra, giám sát và gắn kết trách nhiệm chỉ đạo, quản lý tổ chức thi của lãnh đạo địa phương với các hội đồng thi.

Phạm Ngọc

Vai trò của hứng thú và trải nghiệm trong giáo dục

Vai trò của hứng thú và trải nghiệm trong giáo dục

Các nghiên cứu giáo dục đều rất coi trọng vai trò của hứng thú trong việc học của con trẻ. Nếu không có hứng thú sẽ không có đam mê, sáng tạo.

Đọc nhiều nhất