Lịch cắt điện Hà Nội từ ngày từ 21/11 đến 28/11/2020

Thông báo lịch cắt điện từ ngày 21/10 đến 28/11/2020 của công ty điện lực Hà Nội, nhằm phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện trên địa bàn.
Công ty Điện lực Ngày Từ Đến Khu vực
TCT Điện lực Hà Nội 22/11/2020 12:00 AM 11:59 PM Không
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 21/11/2020 6:00 AM 10:00 AM Từ số 34 đến số 78; Từ số 41 đến số 83 phố Hàng Giấy. (mất điện khách hàng trong thời gian 15 phút chuyển tải hạ thế)
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 21/11/2020 6:00 AM 7:00 AM Từ số 5 đến số 37; từ số 14 đến số 46 phố Hàng Trống, số 119 phố Hàng Gai, Từ số 1 đến 3, từ số 2 đến số 10 phố Hàng Trống (mất điện khách hàng trong thời gian 15 phút chuyển tải hạ thế)
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 21/11/2020 7:00 AM 11:00 AM Từ số 1 đến số 39, từ số 2 đến số 64 phố Hàng Hòm, 17C2 phố Hàng Quạt, Ngõ Hàng Chỉ, từ số 84 đến số 116 phố Hàng Gai. (mất điện khách hàng trong thời gian 15 phút chuyển tải hạ thế)
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 21/11/2020 7:00 AM 11:00 AM Từ số nhà 60 đến số 92B phố Hàng Chiếu; ngõ chợ đồng xuân. (mất điện khách hàng trong thời gian 15 phút chuyển tải hạ thế)
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 21/11/2020 8:30 AM 11:30 AM Khách hàng Quận ủy Hoàn Kiếm (21 Bà Triệu) thuộc lộ 478E41.18
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 21/11/2020 8:30 AM 10:00 AM Khách hàng Trung tâm Công nghệ Thông tin - Ngân hàng TMCP đầu tư & phát triển Việt Nam (38 Hàng Vôi)
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 21/11/2020 9:00 AM 4:00 PM Khách hàng Công ty TNHH Một Thành viên Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam (81 Trần Hưng Đọa)
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 21/11/2020 9:00 AM 12:00 PM Khách hàng Công ty CP Hiền Đức (57 Trần Quốc Toản)
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 21/11/2020 1:30 PM 3:00 PM Khách hàng Trung tâm tập huấn và Cung ứng dịch vụ cơ sở 1 (20 Hàng Tre)
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 21/11/2020 3:00 PM 4:30 PM Khách hàng Tổng Công ty Lương thực Miền Bắc (6 Ngô Quyền)
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 22/11/2020 6:00 AM 10:00 AM Từ số 1 đến số 11, từ số 2 đến số 14 ngõ Đào Duy Từ. Từ số 2 đến số 50, từ số 13 đến số 45 phố Đào Duy Từ, từ số 1 đến số 33 phố Mã Mây; từ số 1 đến số 15 phố Chợ Gạo; Từ số 1 đến số 7, từ số 2 đến số 12 phố Đông Thái, từ số 2 đến số 54, từ số 1 đến số 55 phố Nguyễn Siêu. Từ số 1 đến số 9 phố Hàng Chiếu (mất điện khách hàng trong thời gian 15 phút chuyển tải hạ thế)
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 22/11/2020 7:00 AM 11:00 AM Từ số 30 đến số 66 phố Hàng Khoai; số 83 phố hàng giấy ; Ngõ hàng khoai 1; 2; Từ số 5 đến số 23 phố Gầm Cầu. (mất điện khách hàng trong thời gian 15 phút chuyển tải hạ thế)
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 22/11/2020 8:30 AM 4:00 PM Tòa nhà Công ty Liên doanh Tháp Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (194 Trần Quang Khải)
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 22/11/2020 8:30 AM 10:00 AM Khách hàng Viện Dược liệu Bộ Y Tế (3B Quang Trung)
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 22/11/2020 10:00 AM 12:00 PM Khách hàng Trung tâm Văn hoá Kim Đồng (19 Hàng Bải)
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 22/11/2020 1:30 PM 3:00 PM Khách hàng Công ty Cổ phần In và Thương mại Thống Nhất (136 Hàng Bông)
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 22/11/2020 3:00 PM 4:30 PM Khách hàng Văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông (18 Nguyễn Du)
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 23/11/2020 7:00 AM 11:00 AM Từ 9 đến số 47 phố Phùng Hưng (mất điện khách hàng trong thời gian 15 phút chuyển tải hạ thế)
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 23/11/2020 7:15 AM 11:00 AM Từ số 35 đến 71 phố Bát Đàn, Từ số 1 đến số 43, từ số 2 đến số 50 phố Hàng Điếu; 121 phố Phùng Hưng, 125 phố Phùng Hưng; Từ số 1 đến số 31, từ số 2 đến số 10 phố Nhà Hỏa (mất điện khách hàng trong thời gian 15 phút chuyển tải hạ thế)
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 24/11/2020 7:00 AM 11:00 AM Từ 2 đến số 16 phố Phùng Hưng, Từ số 1 đến số 13; từ 2 đến số 16 phố Lê Văn Linh (mất điện khách hàng trong thời gian 15 phút chuyển tải hạ thế)
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 24/11/2020 7:00 AM 12:00 PM Từ số 1 đến số 29. từ số 2 đến số 90 phố Đồng Xuân; Từ số 21 đến số 31, từ số 76 đến số 86 phố Hàng Khoai ( Bao gồm ngõ 82 Hàng Khoai).
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 24/11/2020 7:15 AM 11:00 AM Từ số 1 đến số 15B , từ số 2 đến số 18B phố Hàng Cót; (mất điện khách hàng trong thời gian 15 phút chuyển tải hạ thế)
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 24/11/2020 12:00 PM 4:00 PM Từ số 24 đến số 70 phố Hàng Cót. (mất điện khách hàng trong thời gian 15 phút chuyển tải hạ thế)
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 25/11/2020 7:00 AM 11:00 AM Số nhà 5 phố Thuốc Bắc. Từ số nhà 1 đến số nhà 33, từ số nhà 2 đến số nhà 32 phố Hàng Mã . Từ số nhà 1 đến số nhà 19, từ số nhà 2 đến số nhà 20 phố Chả Cá. Từ số nhà 1 đến số nhà 37 , từ số nhà 2 đến số nhà 38 phố Hàng Cá. Từ số nhà 23 đến số nhà 75, từ số nhà 2 đến số nhà 78 phố Hàng Đường. (mất điện khách hàng trong thời gian 15 phút chuyển tải hạ thế)
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 25/11/2020 7:15 AM 11:00 AM Từ số 18 đến số 52, từ số 33 đến số 77 phố Hàng Gà; (mất điện khách hàng trong thời gian 15 phút chuyển tải hạ thế)
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 25/11/2020 8:00 AM 12:00 PM Từ số 12 đến số 40, từ số 7 đến số 9 phố Đinh Liệt, ngõ chợ Gia Ngư (mất điện khách hàng trong thời gian 15 phút chuyển tải hạ thế)
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 25/11/2020 8:30 AM 11:00 AM Từ số 58 đến số 80 phố Hàng Mã; từ số 15B đến số 67 phố Hàng Cót; từ số 6 đến số 8, từ 7 đến số 41A phố Hàng Chai
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 25/11/2020 11:00 AM 1:00 PM Khách hàng Tổng Công ty giấy Việt Nam - Công ty TNHH (25 Lý Thường Kiệt)
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 26/11/2020 6:00 AM 10:00 AM Từ số 22 đến số 88, số 53 phố Hàng Bồ, từ số 86 đến số 96, từ số 91 đến số 115 phố Thuốc Bắc. (mất điện khách hàng trong thời gian 15 phút chuyển tải hạ thế)
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 26/11/2020 6:15 AM 12:30 PM Từ số 72 đến số 76, từ số 1 đến số 79 phố Hàng Buồm; Số 1, 2 phố Tạ Hiện (mất điện khách hàng trong thời gian 15 phút chuyển tải hạ thế)
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 26/11/2020 6:30 AM 12:30 PM Từ số 2 đến số 70 phố Hàng Buồm (mất điện khách hàng trong thời gian 15 phút chuyển tải hạ thế)
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 27/11/2020 6:00 AM 12:30 PM Từ 1 đến số 57 phố Hàng Đậu, từ số 23 đến số 27 phố Nguyễn Thiệp; Số 2 phố Hàng Giấy; Từ 13 Hàng Đậu (34 Nguyễn Thiệp) đến số 50 phố Nguyễn Thiệp (mất điện khách hàng trong thời gian 15 phút chuyển tải hạ thế)
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 27/11/2020 6:15 AM 12:30 PM Từ số 1 đến số 53, từ số 2 đến số 42, từ số 64 đến số 70 phố Lãn Ông, từ số 3 đến số 5, 15,20 phố Hàng Cân.
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 27/11/2020 6:30 AM 12:30 PM Từ số 1 đến số 17, từ số 2 đến số 36 phố Hàng Vải; số 35 phố Hàng Đồng ; từ số 55 đến số 71, từ số 44 đến số 62 và số 70 phố Lãn Ông (mất điện khách hàng trong thời gian 15 phút chuyển tải hạ thế)
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 27/11/2020 8:00 AM 12:00 PM Từ số nhà 7 đến số nhà 9, từ số nhà 10 đến số nhà 36 Đinh Liệt. Từ số nhà 12 đến số nhà 60, từ số nhà 17 đến số nhà 49 Gia Ngư. Từ số nhà 98 đến số nhà 102 phố Cầu Gỗ. (mất điện khách hàng trong thời gian 15 phút chuyển tải hạ thế)
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 27/11/2020 11:00 PM 6:00 AM Khách hàng Công ty TNHH Cao ốc VIETCOMBANK 198 (198 Trần Quang Khải)
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 28/11/2020 6:30 AM 2:00 PM Từ số 22 đến số 28 phố Hàng Khoai. Từ số 52 đến số 74; Từ số 31 đến số 35 phố Nguyễn Thiệp. Tập thể số 1 phố Gầm Cầu (mất điện khách hàng trong thời gian 15 phút chuyển tải hạ thế)
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 28/11/2020 7:00 AM 2:00 PM Tập thể Thuỷ Lợi 23 phố Hàng Tre, từ số 1 đến số 5 phố Cầu Gỗ, số 61 phố hàng Bè, từ số 1 đến số 15, từ số 6 đến số 16 phố Hàng Mắm, từ số 6 đến số 40, từ số 3 đến số 23 phố Hàng Muối (mất điện khách hàng trong thời gian 15 phút chuyển tải hạ thế)
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 28/11/2020 8:00 AM 12:00 PM Từ số nhà 1 đến số nhà 23, từ số nhà 44 đến số nhà 46 phố Cầu Gỗ. Từ số nhà 1 đến số nhà 15, từ số nhà 2 đến số nhà 4 Ngõ phố Cầu Gỗ. Từ số nhà 2 đến số nhà 10, từ số nhà 1 đến số nhà 19, số nhà 39, số nhà 43 phố Gia Ngư (mất điện khách hàng trong thời gian 15 phút chuyển tải hạ thế)
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 28/11/2020 8:30 AM 2:00 PM Khách hàng Văn phòng Hội Cựu chiến binh Việt Nam (34 Lý Nam Đế)
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 28/11/2020 9:30 AM 12:00 PM Khách hàng Ban Chỉ huy Quân sự Quận Hoàn Kiếm (12 ngõ 160 Bạch Đằng)
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 28/11/2020 6:00 PM 6:00 AM Khách hàng Công ty TNHH Cao ốc VIETCOMBANK 198 (198 Trần Quang Khải)
Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 21/11/2020 12:00 AM 6:00 AM Từ số 151 - 169, 171 - 247 phố Huế, từ 180 - 236 phố Huế, từ 73 – 81và 32 - 38 phố Nguyễn Công Trứ
Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 21/11/2020 8:00 AM 12:00 PM Không
Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 21/11/2020 8:00 AM 12:00 PM Không
Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 21/11/2020 8:00 AM 12:00 PM Không
Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 21/11/2020 8:00 AM 12:00 PM Không
Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 21/11/2020 8:00 AM 12:00 PM Không
Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 22/11/2020 12:00 AM 8:00 AM Không (Chuyển Minh Khai 14 cấp hạ thế Thi Công Cơ Giới.)
Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 22/11/2020 1:00 AM 9:00 AM Không (Chuyển Mai Hương D cấp hạ thế Mai Hương 1)
Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 22/11/2020 8:00 AM 1:00 PM Tòa nhà 926 Bạch Đằng
Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 23/11/2020 7:00 AM 4:00 PM Bơm nước Công Viên Lê Nin
Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 24/11/2020 12:00 AM 8:00 AM Toàn bộ ngõ Bà Triệu; Một phần khu Liên cơ Vân Hồ; Từ số nhà 165 đến số nhà 187 Bà Triệu; Ngân hàng công thương 306 Bà Triệu; Cty KFC 292 Bà Triệu
Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 24/11/2020 12:00 AM 8:00 AM Không (Chuyển Bạch Mai 11 cấp hạ thế Đình Đại 2)
Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 24/11/2020 1:00 AM 9:00 AM Không (Chuyển Mai Hương 1 cấp hạ thế Mai Hương D)
Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 26/11/2020 12:00 AM 8:00 AM Không (Chuyển Thúy Ái 1A cấp hạ thế Thúy Ái 2)
Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 26/11/2020 1:00 AM 9:00 AM Không (Chuyển Bạch Mai 1 cấp hạ thế XN Điện Thông)
Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 28/11/2020 12:00 AM 6:00 AM KS Nikko - 84 Trần Nhân Tông
Công ty Điện lực Ba Đình 21/11/2020 7:00 AM 5:00 PM Nhà B1, B4 Bộ Quốc phòng
Công ty Điện lực Ba Đình 21/11/2020 7:00 AM 9:00 AM Không mất điện
Công ty Điện lực Ba Đình 21/11/2020 7:00 AM 9:00 AM Không mất điện
Công ty Điện lực Ba Đình 21/11/2020 8:00 AM 12:00 PM Không mất điện phụ tải
Công ty Điện lực Ba Đình 21/11/2020 8:00 AM 12:00 PM Không mất điện
Công ty Điện lực Ba Đình 21/11/2020 9:00 AM 11:00 AM Không mất điện
Công ty Điện lực Ba Đình 21/11/2020 9:00 AM 11:00 AM Không mất điện
Công ty Điện lực Ba Đình 22/11/2020 7:00 AM 5:00 PM TT Lưu trữ Bộ Quốc phòng
Công ty Điện lực Ba Đình 23/11/2020 7:00 AM 9:00 AM Không mất điện
Công ty Điện lực Ba Đình 23/11/2020 7:00 AM 9:00 AM Không mất điện
Công ty Điện lực Ba Đình 23/11/2020 9:00 AM 11:00 AM Không mất điện
Công ty Điện lực Ba Đình 23/11/2020 9:00 AM 11:00 AM Không mất điện
Công ty Điện lực Ba Đình 23/11/2020 1:00 PM 3:00 PM Không mất điện
Công ty Điện lực Ba Đình 23/11/2020 1:00 PM 3:00 PM Không mất điện
Công ty Điện lực Ba Đình 23/11/2020 3:00 PM 5:00 PM Không mất điện
Công ty Điện lực Ba Đình 23/11/2020 3:00 PM 5:00 PM Không mất điện
Công ty Điện lực Ba Đình 24/11/2020 7:00 AM 9:00 AM Không mất điện
Công ty Điện lực Ba Đình 24/11/2020 7:00 AM 9:00 AM Không mất điện
Công ty Điện lực Ba Đình 24/11/2020 9:00 AM 11:00 AM Không mất điện
Công ty Điện lực Ba Đình 24/11/2020 9:00 AM 11:00 AM Không mất điện
Công ty Điện lực Ba Đình 24/11/2020 1:00 PM 3:00 PM Không mất điện
Công ty Điện lực Ba Đình 24/11/2020 1:00 PM 3:00 PM Không mất điện
Công ty Điện lực Ba Đình 24/11/2020 3:00 PM 5:00 PM Không mất điện
Công ty Điện lực Ba Đình 24/11/2020 3:00 PM 5:00 PM Không mất điện
Công ty Điện lực Ba Đình 25/11/2020 7:00 AM 9:00 AM Không mất điện
Công ty Điện lực Ba Đình 25/11/2020 7:00 AM 9:00 AM Không mất điện
Công ty Điện lực Ba Đình 25/11/2020 9:00 AM 11:00 AM Không mất điện
Công ty Điện lực Ba Đình 25/11/2020 9:00 AM 11:00 AM Không mất điện
Công ty Điện lực Ba Đình 25/11/2020 1:00 PM 3:00 PM Không mất điện
Công ty Điện lực Ba Đình 25/11/2020 1:00 PM 3:00 PM Không mất điện
Công ty Điện lực Ba Đình 25/11/2020 3:00 PM 5:00 PM Không mất điện
Công ty Điện lực Ba Đình 25/11/2020 3:00 PM 5:00 PM Không mất điện
Công ty Điện lực Ba Đình 26/11/2020 7:00 AM 9:00 AM Không mất điện
Công ty Điện lực Ba Đình 26/11/2020 7:00 AM 9:00 AM Không mất điện
Công ty Điện lực Ba Đình 26/11/2020 9:00 AM 11:00 AM Không mất điện
Công ty Điện lực Ba Đình 26/11/2020 9:00 AM 11:00 AM Không mất điện
Công ty Điện lực Ba Đình 26/11/2020 1:00 PM 3:00 PM Không mất điện
Công ty Điện lực Ba Đình 26/11/2020 1:00 PM 3:00 PM Không mất điện
Công ty Điện lực Ba Đình 26/11/2020 3:00 PM 5:00 PM Không mất điện
Công ty Điện lực Ba Đình 26/11/2020 3:00 PM 5:00 PM Không mất điện
Công ty Điện lực Ba Đình 27/11/2020 7:00 AM 9:00 AM Không mất điện
Công ty Điện lực Ba Đình 27/11/2020 7:00 AM 9:00 AM Không mất điện
Công ty Điện lực Ba Đình 27/11/2020 9:00 AM 11:00 AM Không mất điện
Công ty Điện lực Ba Đình 27/11/2020 9:00 AM 11:00 AM Không mất điện
Công ty Điện lực Ba Đình 27/11/2020 1:00 PM 3:00 PM Không mất điện
Công ty Điện lực Ba Đình 27/11/2020 1:00 PM 3:00 PM Không mất điện
Công ty Điện lực Ba Đình 27/11/2020 3:00 PM 5:00 PM Không mất điện
Công ty Điện lực Ba Đình 27/11/2020 3:00 PM 5:00 PM Không mất điện
Công ty Điện lực Ba Đình 28/11/2020 7:00 AM 9:00 AM Không mất điện
Công ty Điện lực Ba Đình 28/11/2020 7:00 AM 9:00 AM Không mất điện
Công ty Điện lực Ba Đình 28/11/2020 9:00 AM 11:00 AM Không mất điện
Công ty Điện lực Ba Đình 28/11/2020 9:00 AM 11:00 AM Không mất điện
Công ty Điện lực Đống Đa 24/11/2020 5:00 AM 8:00 AM Ngõ 126 Đê La Thành 120 đến 134 Đê La Thành
Công ty Điện lực Đống Đa 27/11/2020 8:00 AM 5:00 PM Không mất điện khách hàng
Công ty Điện Lực Nam Từ Liêm 21/11/2020 7:00 AM 2:00 PM Trường Lomoloxop - Phường Mỹ Đình 2 - Quận Nam Từ Liêm
Công ty Điện Lực Nam Từ Liêm 23/11/2020 7:00 AM 2:00 PM Không mất điện phụ tải
Công ty Điện Lực Nam Từ Liêm 23/11/2020 8:00 AM 4:00 PM 1 phần TDP Hạnh - Phường Tây Mỗ - Quận Nam Từ Liêm
Công ty Điện Lực Nam Từ Liêm 23/11/2020 8:30 AM 4:00 PM Đài truyền dẫn tín hiệu - Phường Mễ Trì - Quận Nam Từ Liêm
Công ty Điện Lực Nam Từ Liêm 23/11/2020 8:30 AM 4:00 PM Đường Sa Đôi - Phường Đại Mỗ - Quận Nam Từ Liêm
Công ty Điện Lực Nam Từ Liêm 24/11/2020 5:00 AM 1:00 PM Một phần tổ dân phố số 6 - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm
Công ty Điện Lực Nam Từ Liêm 24/11/2020 7:00 AM 2:00 PM Một phần tổ dân phố số 3 - Phường Mễ Trì - Quận Nam Từ Liêm
Công ty Điện Lực Nam Từ Liêm 24/11/2020 8:00 AM 4:30 PM Cty TNHH Thương Mại SX và Dịch vụ Việt Hương - Phường Phúc Diễn - Quận Nam Từ Liêm
Công ty Điện Lực Nam Từ Liêm 24/11/2020 8:00 AM 4:30 PM Chiếu sáng Lê Văn Lương - Phường Trung Văn - Quận Nam Từ Liêm
Công ty Điện Lực Nam Từ Liêm 25/11/2020 7:00 AM 2:00 PM Đường Láng-Hòa Lạc - Phường Mễ Trì - Quận Nam Từ Liêm
Công ty Điện Lực Nam Từ Liêm 25/11/2020 7:00 AM 2:00 PM Đường Lê Đức Thọ - Phường Cầu Diễn - Quận Nam Từ Liêm
Công ty Điện Lực Nam Từ Liêm 25/11/2020 8:00 AM 3:00 PM Một phần TDP số 3 - Phường Xuân Phương - Quận Nam Từ Liêm
Công ty Điện Lực Nam Từ Liêm 25/11/2020 8:00 AM 3:00 PM Một phần TDP số 3 - Phường Xuân Phương - Quận Nam Từ Liêm
Công ty Điện Lực Nam Từ Liêm 25/11/2020 8:30 AM 3:00 PM Khu chức năng Đô Thị Thành Phố Xanh - Phường Cầu Diễn - Quận Nam Từ Liêm
Công ty Điện Lực Nam Từ Liêm 26/11/2020 8:00 AM 3:00 PM Một phần TDP số 2 Phường Phú Đô - Quận Nam Từ Liêm
Công ty Điện Lực Nam Từ Liêm 26/11/2020 8:30 AM 3:30 PM Khu chức năng Đô thị Thành Phố Xanh - Phường Cầu Diễn - Quận Nam Từ Liêm
Công ty Điện Lực Nam Từ Liêm 26/11/2020 8:30 AM 3:30 PM Khu chức năng Đô thị Thành Phố Xanh - Phường Cầu Diễn - Quận Nam Từ Liêm
Công ty Điện Lực Nam Từ Liêm 27/11/2020 8:00 AM 3:00 PM Một phần TDP số 8 Đình Thôn - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm
Công ty Điện Lực Nam Từ Liêm 27/11/2020 8:30 AM 3:30 PM Khu nhà ở Hateco 6 Phường Phương Canh - Quận Nam Từ Liêm
Công ty Điện Lực Nam Từ Liêm 27/11/2020 9:00 AM 12:00 PM Tòa Nhà Sky Lake - Đường Phạm Hùng - Quận Nam Từ Liêm
Công ty Điện lực Thanh Trì 21/11/2020 7:30 AM 3:30 PM Một phần thôn Quỳnh Đô, đường Phan Trọng Tuệ - xã Vĩnh Quỳnh
Công ty Điện lực Thanh Trì 21/11/2020 7:30 AM 3:30 PM Một phần các thôn Hồng Tiến, Tranh Khúc, Thanh Bình - xã Vạn Phúc
Công ty Điện lực Thanh Trì 22/11/2020 7:00 AM 4:00 PM Trạm Cơ Khí Thủy Lợi
Công ty Điện lực Thanh Trì 23/11/2020 7:30 AM 3:30 PM Một phần thôn Cổ Điển A - xã Tứ Hiệp
Công ty Điện lực Thanh Trì 24/11/2020 7:30 AM 3:30 PM Một phần thôn Mỹ Ả - xã Đông Mỹ
Công ty Điện lực Thanh Trì 25/11/2020 7:30 AM 3:30 PM Không
Công ty Điện lực Thanh Trì 26/11/2020 7:30 AM 3:30 PM Một phần các thôn Bắc Hà, Văn Khúc - xã Đông Mỹ
Công ty Điện lực Thanh Trì 27/11/2020 7:30 AM 3:30 PM Không
Công ty Điện lực Gia Lâm 23/11/2020 5:00 AM 8:00 AM Không mất điện phụ tải
Công ty Điện lực Gia Lâm 23/11/2020 5:00 AM 8:00 AM Một phần KĐT Vincity
Công ty Điện lực Gia Lâm 24/11/2020 5:00 AM 8:00 AM Một phần KĐT Vincity
Công ty Điện lực Gia Lâm 24/11/2020 7:00 AM 1:00 PM Một phần xã Cổ Bi
Công ty Điện lực Gia Lâm 25/11/2020 6:00 AM 8:00 AM Một phần xã Lệ Chi
Công ty Điện lực Gia Lâm 25/11/2020 6:00 AM 8:00 AM Một phần xã Lệ Chi
Công ty Điện lực Gia Lâm 26/11/2020 7:00 AM 1:00 PM Một phần xã Dương Xá
Công ty Điện lực Gia Lâm 28/11/2020 7:00 AM 1:00 PM Một phần xã Cổ Bi
Công ty Điện lực Đông Anh 21/11/2020 8:00 AM 5:00 PM Một phần Khu Công Nghiệp Bắc Thăng Long.
Công ty Điện lực Đông Anh 22/11/2020 5:30 AM 2:30 PM Một Thị Trấn Đông Anh, xã Nguyên Khê.
Công ty Điện lực Đông Anh 22/11/2020 7:30 AM 5:00 PM Một phần Khu Công Nghiệp Bắc Thăng Long.
Công ty Điện lực Đông Anh 23/11/2020 8:00 AM 4:00 PM Không.
Công ty Điện lực Đông Anh 25/11/2020 5:30 AM 1:30 PM Một phần xã Dục Tú.
Công ty Điện lực Đông Anh 28/11/2020 5:00 AM 7:00 AM Một phần Thị Trấn Đông Anh, xã Uy Nỗ.
Công ty Điện lực Đông Anh 28/11/2020 7:00 AM 3:00 PM Một phần Thị Trấn Đông Anh, xã Uy Nỗ.
Công ty Điện lực Đông Anh 28/11/2020 3:00 PM 5:00 PM Một phần Thị Trấn Đông Anh, xã Uy Nỗ.
Công ty Điện lực Sóc Sơn 23/11/2020 6:00 AM 2:00 PM Một phần xã Phù Linh
Công ty Điện lực Sóc Sơn 25/11/2020 6:00 AM 2:00 PM Một phần xã Hồng Kỳ
Công ty Điện lực Sóc Sơn 26/11/2020 6:00 AM 2:00 PM Một phần xã Minh Trí
Công ty Điện lực Sóc Sơn 27/11/2020 6:00 AM 2:00 PM Một phần xã Nam Sơn, Bắc Sơn
Công ty Điện lực Tây Hồ 23/11/2020 5:00 AM 5:30 AM Không
Công ty Điện lực Tây Hồ 23/11/2020 5:45 AM 6:15 AM Không
Công ty Điện lực Tây Hồ 23/11/2020 6:30 AM 7:00 AM Không
Công ty Điện lực Tây Hồ 23/11/2020 7:15 AM 7:45 AM Không
Công ty Điện lực Tây Hồ 23/11/2020 8:00 AM 8:30 AM Không
Công ty Điện lực Tây Hồ 23/11/2020 8:45 AM 9:15 AM Không
Công ty Điện lực Tây Hồ 24/11/2020 5:00 AM 5:30 AM Không
Công ty Điện lực Tây Hồ 24/11/2020 5:45 AM 6:15 AM Không
Công ty Điện lực Tây Hồ 24/11/2020 6:30 AM 7:00 AM Không
Công ty Điện lực Tây Hồ 24/11/2020 7:15 AM 7:45 AM Không
Công ty Điện lực Tây Hồ 24/11/2020 8:00 AM 8:30 AM Không
Công ty Điện lực Tây Hồ 24/11/2020 8:45 AM 9:15 AM Không
Công ty Điện lực Tây Hồ 25/11/2020 5:00 AM 5:30 AM Không
Công ty Điện lực Tây Hồ 25/11/2020 5:45 AM 6:15 AM Không
Công ty Điện lực Tây Hồ 25/11/2020 6:30 AM 7:00 AM Không
Công ty Điện lực Tây Hồ 25/11/2020 7:15 AM 7:45 AM Không
Công ty Điện lực Tây Hồ 25/11/2020 8:00 AM 8:30 AM Không
Công ty Điện lực Tây Hồ 25/11/2020 8:45 AM 9:15 AM Không
Công ty Điện lực Tây Hồ 26/11/2020 5:00 AM 5:30 AM Không
Công ty Điện lực Tây Hồ 26/11/2020 5:45 AM 6:15 AM Không
Công ty Điện lực Tây Hồ 26/11/2020 6:30 AM 7:00 AM Không
Công ty Điện lực Tây Hồ 26/11/2020 7:15 AM 7:45 AM Không
Công ty Điện lực Tây Hồ 26/11/2020 8:00 AM 8:30 AM Không
Công ty Điện lực Tây Hồ 26/11/2020 8:40 AM 9:10 AM Không
Công ty Điện Lực Thanh xuân 21/11/2020 6:30 AM 9:30 AM Công ty cổ phần thiết bị giáo dục 1 - Số 6 Phan Đình Giót, P.Phương Liệt, Q.Thanh Xuân, Tp. Hà Nội
Công ty Điện Lực Thanh xuân 21/11/2020 7:00 AM 3:00 PM Trụ sở Công an quận Thanh Xuân, từ số nhà 58 đến số nhà 64 đường Vũ Trọng Phụng, ngõ 51, ngõ 58, ngõ 63, ngõ 78, ngõ 92, ngõ 98 đường Vũ Trọng Phụng
Công ty Điện Lực Thanh xuân 23/11/2020 12:00 AM 8:00 AM Trường Đại Học Đại Nam số 51 đường Vũ Trọng Phụng, Ngõ 53 đường Vũ Trọng Phụng
Công ty Điện Lực Cầu Giấy 24/11/2020 8:30 AM 2:30 PM Không (chuyển toàn bộ phụ tải hạ thế Tái Định Cư Láng Hạ Thanh Xuân sang Trung Hòa 31 cấp)
Công ty Điện Lực Cầu Giấy 25/11/2020 8:30 AM 2:30 PM Không (chuyển toàn bộ phụ tải hạ thế Doãn Kế Thiện 1, Làng Trẻ SOS sang Đường Birla cấp)
Công ty Điện Lực Cầu Giấy 26/11/2020 8:30 AM 2:30 PM Không (chuyển toàn bộ phụ tải hạ thế T2 N05 sang T1.2 N05 cấp)
Công ty Điện lực Hoàng Mai 22/11/2020 7:00 AM 4:00 PM Một phần phường Thịnh Liệt
Công ty Điện lực Hoàng Mai 22/11/2020 8:00 AM 11:00 AM Khách hàng Công ty TNHH Tuấn Nghĩa, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai
Công ty Điện lực Hoàng Mai 23/11/2020 8:30 AM 11:30 AM Một phần phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai
Công ty Điện lực Hoàng Mai 23/11/2020 8:30 AM 11:30 AM Một phần lô 2,3,4,5,6 Khu Công nghiệp Vĩnh Hoàng, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai
Công ty Điện lực Hoàng Mai 25/11/2020 8:30 AM 11:30 AM Khách hàng Trường Mầm non Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai
Công ty Điện lực Hoàng Mai 26/11/2020 2:00 PM 4:30 PM Không
Công ty Điện lực Hoàng Mai 27/11/2020 6:00 AM 2:00 PM Một phần phường Tân Mai
Công ty Điện lực Hoàng Mai 27/11/2020 2:00 PM 4:30 PM Không
Công ty Điện lực Hoàng Mai 28/11/2020 2:00 PM 4:30 PM Không
Công ty Điện lực Long Biên 22/11/2020 6:00 AM 2:00 PM khách hàng công ty Pentax
Công ty Điện lực Long Biên 24/11/2020 8:00 AM 10:00 AM tổ 1+ tổ 5 Phường Bồ Đề
Công ty Điện lực Long Biên 24/11/2020 8:00 AM 11:00 AM Không
Công ty Điện lực Long Biên 24/11/2020 10:00 AM 1:00 PM Không
Công ty Điện lực Long Biên 24/11/2020 2:00 PM 5:00 PM Không
Công ty Điện lực Long Biên 25/11/2020 9:00 AM 11:00 AM Tổ 23 phường Long Biên
Công ty Điện lực Long Biên 25/11/2020 1:00 PM 4:00 PM Tổ 1+3 phường Thạch Cầu
Công ty Điện lực Long Biên 26/11/2020 7:30 AM 10:30 AM Tổ 13 phường Cự Khối
Công ty Điện lực Long Biên 26/11/2020 8:00 AM 10:00 AM tổ 12 Phường Bồ Đề
Công ty Điện lực Long Biên 26/11/2020 10:30 AM 2:00 PM Không
Công ty Điện lực Long Biên 26/11/2020 1:30 PM 5:00 PM Tổ 5 phường Cự Khối, Từ số nhà 1 đến số nhà 51 đường Độc lập, Từ số nhà 2 đến số nhà 50 đường Độc lập
Công ty Điện lực Long Biên 27/11/2020 7:30 AM 10:00 AM Từ số nhà 710 đến số nhà 720 đường Nguyễn Văn Cừ
Công ty Điện lực Long Biên 27/11/2020 8:00 AM 10:00 AM tổ 12 và tổ 13 Phường Ngọc Lâm
Công ty Điện lực Long Biên 27/11/2020 10:00 AM 12:30 PM Không
Công ty Điện lực Long Biên 28/11/2020 7:30 AM 10:00 AM Trường Phổ thông trung học Thạch Bàn
Công ty Điện lực Long Biên 28/11/2020 8:00 AM 10:00 AM tổ 7 + 8 + 12 Phường Bồ Đề
Công ty Điện lực Long Biên 28/11/2020 10:00 AM 2:00 PM Không
Công ty Điện Lực Mê Linh 24/11/2020 8:30 AM 10:00 AM Không mất phụ tải
Công ty Điện Lực Mê Linh 24/11/2020 10:30 AM 12:00 PM Không mất phụ tải
Công ty Điện lực Hà Đông 23/11/2020 6:00 AM 7:30 AM Phố Phúc Thịnh, Khu tập thể Sông Đà 10 - Cầu Bươu - Phường Kiến Hưng, Cty CP bê tông XD Hà Tây, Công ty thủy lợi Sông Nhuệ, Công ty CP xe khách, Công ty CP Cúc Phương, Tổ dân phố 11, 13 phường Kiến Hưng
Công ty Điện lực Hà Đông 23/11/2020 7:30 AM 9:00 AM Khu di dân 4A, Ngõ 12 Đường Quang Trung - Phường Quang Trung. Tổ dp 7 P. La Khê.
Công ty Điện lực Hà Đông 23/11/2020 9:00 AM 10:30 AM Khu dãn dân 4B - Quang Trung- Phường Quang Trung.
Công ty Điện lực Hà Đông 24/11/2020 6:00 AM 7:30 AM Công ty TNHH MTV máy kéo và máy NN, Phố tiểu Công nghệ, dãy bờ sông p. Yết Kiêu.
Công ty Điện lực Hà Đông 24/11/2020 7:30 AM 9:00 AM Trường BDCB Lê Hồng Phong, Dọc đường Thanh Bình, Ngõ 2,3,4 Thanh Bình, tổ dân phố 9 phường Mỗ Lao, Trường Tiểu học Trần Phú, Ngõ 1 Trần Phú sau khách sạn Anh Quân.
Công ty Điện lực Hà Đông 24/11/2020 9:00 AM 10:30 AM Phố Tây Sơn, Phan Huy Chú, Phố Nguyễn Thượng Hiền phường Yết Kiêu.
Công ty Điện lực Hà Đông 25/11/2020 6:00 AM 7:30 AM Phố Bế Văn Đàn, phố Quang Trung từ số 10 Quang Trung – 208 Quang Trung.
Công ty Điện lực Hà Đông 25/11/2020 7:30 AM 9:00 AM Trường tiểu học Trần Phú (Phân hiệu 2), Tổ dân phố 7, 8, 9 Mỗ lao.
Công ty Điện lực Hà Đông 25/11/2020 9:00 AM 10:30 AM Khách sạn Sông Nhuệ.
Công ty Điện lực Hà Đông 26/11/2020 6:00 AM 7:30 AM Ngõ 1 Trần Phú, tổ dân phố 8 phường Mỗ Lao, Rượu cồn Tân Thịnh, TT điều khiển đèn tín hiệu giao thông, Cục thi hành án Hà Nội, Nhà nghỉ Tân Thịnh.
Công ty Điện lực Hà Đông 26/11/2020 7:30 AM 9:00 AM Tổ dân phố 5, xóm bờ sông phường La Khê
Công ty Điện lực Hà Đông 26/11/2020 9:00 AM 10:30 AM Khu TT Xe khách đường Ngô Quyền - Phường Quang Trung.
Công ty Điện lực Hà Đông 27/11/2020 7:30 AM 9:00 AM Đường Lý Tự Trọng, ngõ 14 Ngô Quyền, Khu Tập thể Chùa Ngòi - Phường Quang Trung.
Công ty Điện lực Hà Đông 27/11/2020 9:00 AM 11:00 AM Công ty TNHH một thành viên đầu tư phát triển thủy lợi Sông Nhuệ.
Công ty Điện lực Hà Đông 27/11/2020 9:00 AM 11:00 AM Công ty TNHH một thành viên đầu tư phát triển thủy lợi Sông Nhuệ.
Công ty Điện Lực Sơn Tây 24/11/2020 7:00 AM 3:00 PM Khu dân cư Đồng Láng
Công ty Điện Lực Sơn Tây 26/11/2020 7:00 AM 3:00 PM Khu dân cư Đồng Dinh, Thôn Lễ Khê
Công ty Điện lực Chương Mỹ 22/11/2020 7:00 AM 11:00 AM Phương Biên Giang Công ty cổ phần nội thất Thăng Long.
Công ty Điện lực Chương Mỹ 24/11/2020 7:00 AM 11:00 AM Phương Biên Giang Công ty cổ phần nội thất Thăng Long.
Công ty Điện lực Chương Mỹ 25/11/2020 7:00 AM 10:00 AM Xã Ngọc Hòa Thôn Cả, một phần Thôn Chúc Lý Cty CP chất lượng, Cty Dương Châu, Cty Đại Yên, Cục CSBV 1+2 Xã Đại Yên Một phần Thôn Dền Khê
Công ty Điện lực Chương Mỹ 26/11/2020 7:00 AM 12:00 PM Khu Công nghiệp Phú Nghĩa – Xã Phú nghĩa Công ty VMEP, Công ty Châu AaU, Cty Khải Đăng, Cty chiếu sáng thiết bị đô thị, Cty Kfoood, Cty Dược Thăng Long, Cty Thuận Phát.
Công ty Điện lực Chương Mỹ 27/11/2020 7:00 AM 9:30 AM Xã Quảng Bị Trừ một phần Thôn 1, trừ một phần thôn Liên Hợp Xã Hợp Đồng Thôn Đồng Lệ, Thôn Thái Hòa, Một phần thôn Đạo Ngạn
Công ty Điện lực Chương Mỹ 27/11/2020 8:00 AM 9:30 AM Xã Tiên phương Một phần thôn Sơn Đồng, Một phần thôn Cao Sơn
Công ty Điện lực Chương Mỹ 28/11/2020 7:30 AM 9:00 AM Xã Hợp Đồng Thôn Đạo ngạn
Công ty Điện lực Chương Mỹ 28/11/2020 10:00 AM 11:30 AM Xã Quảng Bị Xóm Lò
Công ty Điện lực Chương Mỹ 28/11/2020 2:00 PM 3:30 PM Thị trấn Chúc Sơn Một phần khu Yên Sơn
Công ty Điện Lực Thạch Thất 21/11/2020 6:00 AM 11:00 AM Một phần xã Hữu Bằng
Công ty Điện Lực Thường Tín 23/11/2020 5:00 AM 8:00 AM Xã Duyên Thái
Công ty Điện Lực Thường Tín 23/11/2020 6:00 AM 2:00 PM Xã Liên Phương
Công ty Điện Lực Thường Tín 24/11/2020 5:00 AM 6:30 AM Xã Duyên Thái
Công ty Điện Lực Thường Tín 24/11/2020 6:30 AM 2:30 PM TBA Bơm Duyên
Công ty Điện Lực Thường Tín 24/11/2020 2:30 PM 4:00 PM Xã Duyên Thái
Công ty Điện Lực Thường Tín 26/11/2020 5:00 AM 6:30 AM Xã Minh Cường
Công ty Điện Lực Thường Tín 26/11/2020 6:30 AM 2:30 PM Bơm Đỗ Xá
Công ty Điện Lực Thường Tín 26/11/2020 2:30 PM 4:00 PM Xã Minh Cường
Công ty Điện Lực Thường Tín 28/11/2020 5:00 AM 6:30 AM Xã Chương Dương
Công ty Điện Lực Thường Tín 28/11/2020 6:30 AM 12:30 PM 1/2 Xã Chương Dương
Công ty Điện Lực Thường Tín 28/11/2020 12:30 PM 2:00 PM Xã Chương Dương
Công ty Điện lực Ba Vì 24/11/2020 8:00 AM 12:00 PM không
Công ty Điện lực Ba Vì 25/11/2020 6:00 AM 8:00 AM Một phần xã Tản Lĩnh và các cơ quan đơn vị đóng tại địa bàn trên
Công ty Điện lực Ba Vì 26/11/2020 6:00 AM 9:00 AM Một phần xã Ba Trại và các cơ quan đơn vị đóng tại địa bàn trên
Công ty Điện lực Ba Vì 27/11/2020 6:00 AM 8:00 AM Một phần xã Tiên Phong và các cơ quan đơn vị đóng tại địa bàn trên
Công ty Điện lực Ba Vì 28/11/2020 6:00 AM 8:00 AM Một phần xã Minh Quang, Khánh Thượng và các cơ quan đơn vị đóng tại địa bàn trên
Công ty Điện lực Đan Phượng 24/11/2020 7:30 AM 12:00 PM Không
Công ty Điện lực Đan Phượng 25/11/2020 7:30 AM 12:00 PM Không
Công ty Điện lực Đan Phượng 26/11/2020 7:30 AM 12:00 PM Không
Công ty Điện lực Đan Phượng 27/11/2020 7:30 AM 12:00 PM Không
Công ty Điện lực Hoài Đức 22/11/2020 7:00 AM 3:00 PM Một phần xã Di Trạch, Kim Chung; Các công ty, đơn vị đóng trên địa bàn.
Công ty Điện lực Hoài Đức 23/11/2020 7:00 AM 3:00 PM Một phần xã Sơn Đồng; Các công ty, đơn vị đóng trên địa bàn.
Công ty Điện lực Hoài Đức 24/11/2020 7:00 AM 3:00 PM Một phần xã Vân Canh; Các công ty, đơn vị đóng trên địa bàn.
Công ty Điện lực Hoài Đức 25/11/2020 7:00 AM 3:00 PM Một phần xã Vân Canh.
Công ty Điện Lực Phú Xuyên 21/11/2020 7:00 AM 3:00 PM Thôn Ngọ Hạ - Xã Chuyên Mỹ
Công ty Điện Lực Phú Xuyên 21/11/2020 8:00 AM 11:30 AM Thôn Phong Triều- Xã Nam Triều
Công ty Điện Lực Phú Xuyên 24/11/2020 7:00 AM 1:00 PM Xã Nam Triều
Công ty Điện Lực Phú Xuyên 24/11/2020 7:00 AM 1:00 PM Xã Bạch Hạ, Xã Tri Thủy
Công ty Điện Lực Phú Xuyên 24/11/2020 8:00 AM 11:00 AM Thôn Sảo Hạ - Xã Quang Lãng
Công ty Điện Lực Phú Xuyên 25/11/2020 8:00 AM 10:00 AM Thôn Phúc Lâm - Xã Phúc Tiến
Công ty Điện Lực Phú Xuyên 26/11/2020 7:00 AM 1:00 PM Xã Đại Xuyên , Xã Phúc Tiến
Công ty Điện Lực Phú Xuyên 26/11/2020 7:00 AM 1:00 PM Xã Phúc Tiến
Công ty Điện Lực Phú Xuyên 28/11/2020 7:00 AM 1:00 PM Xã Văn Hoàng
Công ty Điện Lực Phú Xuyên 28/11/2020 7:00 AM 1:00 PM Xã Bạch Hạ, Xã Minh Tân
Công ty Điện lực Phúc Thọ 24/11/2020 6:00 AM 7:00 AM Không
Công ty Điện lực Phúc Thọ 24/11/2020 6:00 AM 7:00 AM Cụm 6 Thị Trấn, Cụm 7 Thị Trấn, xã Thọ Lộc
Công ty Điện lực Phúc Thọ 24/11/2020 7:00 AM 2:00 PM Cụm 6 Thị Trấn, Cụm 7 Thị Trấn
Công ty Điện lực Phúc Thọ 24/11/2020 7:00 AM 3:00 PM Không
Công ty Điện lực Phúc Thọ 24/11/2020 3:00 PM 4:00 PM Không
Công ty Điện lực Phúc Thọ 25/11/2020 7:30 AM 8:30 AM Không
Công ty Điện lực Phúc Thọ 25/11/2020 8:30 AM 3:00 PM Thôn Trạch Lôi xã Trạch Mỹ Lộc
Công ty Điện lực Phúc Thọ 25/11/2020 9:00 AM 2:00 PM Không
Công ty Điện lực Phúc Thọ 25/11/2020 3:00 PM 4:00 PM Không
Công ty Điện lực Phúc Thọ 26/11/2020 7:30 AM 8:30 AM Không
Công ty Điện lực Phúc Thọ 26/11/2020 8:30 AM 3:00 PM Xã Thọ Lộc, Cụm 6, cụm 7 Thị Trấn
Công ty Điện lực Phúc Thọ 26/11/2020 9:00 AM 2:00 PM Không
Công ty Điện lực Phúc Thọ 26/11/2020 3:00 PM 4:00 PM Không
Công ty Điện Lực Quốc Oai 24/11/2020 7:00 AM 12:00 PM Xã Tân Hòa, Xã Cộng Hòa, Xã Tân Phú
Công ty Điện Lực Thanh Oai 21/11/2020 7:00 AM 11:00 AM Một phần xã Bình Minh
Công ty Điện Lực Thanh Oai 22/11/2020 7:00 AM 10:00 AM Một phần xã Cao Viên
Công ty Điện Lực Thanh Oai 23/11/2020 7:00 AM 11:00 AM Một phần xã Thanh Cao
Công ty Điện Lực Thanh Oai 24/11/2020 6:00 AM 2:00 PM Tổ 1-2 TT Kim Bài
Công ty Điện Lực Thanh Oai 25/11/2020 7:00 AM 9:30 AM Thôn Canh Hoạch, Võ Lăng
Công ty Điện Lực Thanh Oai 26/11/2020 6:00 AM 7:30 AM Thôn Rùa Thượng, Từ Am
Công ty Điện Lực Thanh Oai 26/11/2020 7:30 AM 3:00 PM Thôn Từ Am
Công ty Điện Lực Thanh Oai 26/11/2020 3:00 PM 4:00 PM Thôn Rùa Thượng, Từ Am
Công ty Điện Lực Thanh Oai 28/11/2020 7:00 AM 12:00 PM  
Công ty Điện Lực Ứng Hoà 21/11/2020 7:00 AM 8:00 AM Một phần thị trấn Vân Đình
Công ty Điện Lực Ứng Hoà 21/11/2020 7:00 AM 11:00 AM Một phần thị trấn Vân Đình
Công ty Điện Lực Ứng Hoà 24/11/2020 8:00 AM 11:00 AM Một phần xã Hòa Nam
Công ty Điện Lực Ứng Hoà 24/11/2020 8:00 AM 11:00 AM Một phần xã Hòa Xá
Công ty Điện Lực Ứng Hoà 24/11/2020 8:00 AM 12:00 PM Một phần xã Trung Tú
Công ty Điện Lực Ứng Hoà 28/11/2020 8:00 AM 10:00 AM xã Đồng Tiến, Sơn Công, một phần xã Cao Thành
Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm 22/11/2020 12:00 AM 8:00 AM Không
Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm 22/11/2020 8:00 AM 2:00 PM Công ty KLEVE khu Công Nghiệp Minh Khai phường Minh Khai
Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm 23/11/2020 7:00 AM 2:00 PM Không (Chuyển phụ tải hạ thế Đông Ngạc 7 sang Đông Ngạc 19 cấp)
Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm 25/11/2020 7:00 AM 2:00 PM Không (Chuyển phụ tải hạ thế Phú Diễn 25 sang Phú Diễn 4 cấp)

PHƯƠNG PHƯƠNG