Lịch cúp điện Bà Rịa - Vũng Tàu từ ngày 03/10-09/10/2021

Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu tạm ngưng cung cấp điện một số đường dây trung thế và trạm hạ thế từ ngày 03/10 đến ngày 09/10/2021
LỊCH CÚP ĐIỆN BÀ RỊA-VŨNG TÀU TỪ NGÀY 03/10-09/10/2021
Ngày Từ Đến Khu vực
ĐIỆN LỰC TP VŨNG TÀU
06-10-21 11:30:00 13:30:00 Một phần đường Nguyễn Trung Trực, Tôn Thất Thuyết, Trần Cao Vân, Lương Thế Vinh, Tăng Bạt Hổ, Nguyễn Bình, Ngô Gia Tự, Nguyễn Thị Tập, Ông Ích Khiêm thuộc phường 9
03-10-21 8:00:00 11:30:00 Một phần bên trái đường số 1 khu công nghiệp Đông Xuyên thuộc phường Rạch Dừa
08-10-21 11:30:00 13:30:00 Đường Bắc Sơn, một phần đường 2/9 thuộc phường 11
ĐIỆN LỰC BÀ RỊA
03-10-21 7:40:00 11:30:00 Nước đá Ngọc Hiệp - Phường Phước Nguyên - TTHC Tỉnh -TP Bà Rịa
03-10-21 13:00:00 15:30:00 Trường Chính Trị - Phường Phước Trung - TTHC Tỉnh -TP Bà Rịa
ĐIỆN LỰC THỊ XÃ PHÚ MỸ
03-10-21 7:30:00 16:30:00 Một phần KCN Phú Mỹ 1&2
03-10-21 8:00:00 16:30:00 Một phần xã Châu Pha
ĐIỆN LỰC HUYỆN CHÂU ĐỨC
03-10-21 7:30:00 16:30:00 Một phần khu vực TT.Ngãi Giao, Bàu Chinh ( dọc đường từ Tượng Đài Liệt Sỹ đi đến Trường Dân Tộc Nội trú)
ĐIỆN LỰC HUYỆN ĐẤT ĐỎ
03-10-21 7:30:00 16:30:00 Ấp Phước Thới Xã Phước Long Thọ Huyện Đất Đỏ
ĐIỆN LỰC HUYỆN CÔN ĐẢO
08-10-21 8:00:00 14:00:00 Đường CMT8, Khu DC số 1, H.Côn Đảo, Đơn vị C7, Sân Bay Côn Đảo, Đài kiểm sót Không lưu Cỏ Ống, Resot Cam Ly.
07-10-21 8:00:00 14:00:00 Đường 30/4 Khu DC số 10, Huyện Côn Đảo. Đơn Vị BQL Cảng Bến Đầm, Cảnh sát biển Vùng 3, Lử Đoàn 131, Trung Đoàn 131, Hải Quan Bến Đầm, Resot Việt Nga, Ụ Tàu Thu Tâm. NMNĐ Hợp Ý, NMNĐ Thu Tâm.

MAI UYÊN