Lịch cúp điện Bà Rịa - Vũng Tàu từ ngày 18/1/2021 đến 24/1/2021

Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu tạm ngưng cung cấp điện một số đường dây trung thế và trạm hạ thế, để bảo trì lưới điện từ ngày 18/1/2021 đến 24/1/2021.

Lịch cúp điện  TP. Vũng Tàu

Điện lực Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
Điện lực thành phố Vũng Tàu 18/01/2021 8:00:00 15:00:00 Đường Lê Quang Định, Lê Thánh Tông, Phạm Văn Dinh, Tiền Cảng, Võ Văn tần, một phần đường Nguyễn Thiện Thuật. thuộc phường Thắng Nhất Khách hàng đề nghị cắt điện
Điện lực thành phố Vũng Tàu 19/01/2021 8:00:00 15:00:00 Đường Đô Lương, một phần đường 2/9 thuộc phường 11, 12 Khách hàng đề nghị cắt điện
Điện lực thành phố Vũng Tàu 19/01/2021 8:00:00 15:00:00 Một phần đường Nguyễn Hữu Cảnh, Nguyễn Thiện Thuật, 30/4 thuộc phường Thắng Nhất Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực thành phố Vũng Tàu 20/01/2021 8:00:00 15:00:00 Một phần đường Thùy Vân, Trần Quý Cáp thuộc phường Thắng Tam Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
Điện lực thành phố Vũng Tàu 21/01/2021 8:00:00 15:00:00 Đường 3/2 ( từ Đô Lương đến Vòng Xoay Của lấp). Đường Võ Nguyên Giáp ( từ Vòng Xoay Cửa lấp đến Ẹo Ông Từ). Một phần đường Nguyễn Gia Thiều, hẻm 1216 đường 30/4, hẻm 155 Đô Lương. Đường Chi Lăng thuộc phường 12 Khách hàng đề nghị cắt điện
Điện lực thành phố Vũng Tàu 22/01/2021 8:00:00 15:00:00 Một phần đường Nguyễn An Nịnh, Trần Bình Trọng, 3/2 thuộc phường 8 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực thành phố Vũng Tàu 22/01/2021 8:00:00 15:00:00 Một phần đường Bình Giã thuộc phường 8 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực thành phố Vũng Tàu 22/01/2021 8:00:00 15:00:00 Một phần đường Cô Bắc, Tú Xương, Tô Hiến Thành, Lê Hồng Phong thuộc phường 4 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực thành phố Vũng Tàu 25/01/2021 8:00:00 15:00:00 Đường Thi Sách thuộc phường 8 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực thành phố Vũng Tàu 25/01/2021 8:00:00 15:00:00 Một phần đường Nguyễn Du, Lý Thường Kiệt, Lê Lai thuộc phường 3 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực thành phố Vũng Tàu 25/01/2021 8:00:00 15:00:00 Một phần đường Lương Thế Vinh, Phạm Ngọc Thạch Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực thành phố Vũng Tàu 26/01/2021 8:00:00 15:00:00 Một phần đường Võ Thị sáu thuộc phường Thắng Tam Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực thành phố Vũng Tàu 26/01/2021 8:00:00 15:00:00 Một phần đường Trần Phú thuộc phường 5 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực thành phố Vũng Tàu 26/01/2021 8:00:00 15:00:00 Một phần đường Trần Phú thuộc phường 5 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực thành phố Vũng Tàu 27/01/2021 8:00:00 15:00:00 Một phần đường Bình Giã thuộc phường Nguyễn An Ninh, phường Thắng Nhất Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực thành phố Vũng Tàu 28/01/2021 8:00:00 15:00:00 Một phần thôn 9 Gò Găng Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên

Lịch cúp điện Bà Rịa

Điện lực Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
Điện lực Bà Rịa 20/01/2021 7:40:00 16:30:00 Khu vực đình long xuyên Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Bà Rịa 27/01/2021 7:40:00 16:30:00 Khu vực Hòa Long 9 Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Bà Rịa 28/01/2021 7:40:00 16:30:00 Khu vực từ ngã 4 Hòa long đến ngã 5 Long Điền Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

Lịch cúp điện Long Điền

Điện lực Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
Điện lực Long Điền 19/01/2021 7:40:00 15:00:00 Ấp tam an - Xã Tam Phước - Huyện Long Điền Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
Điện lực Long Điền 19/01/2021 7:40:00 16:00:00 Ấp Phước Thắng - Xã Phước Tỉnh - Huyện Long Điền Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
Điện lực Long Điền 20/01/2021 7:20:00 17:00:00 KP Hải Hà, Hải Lộc, Hải Điền , Hải Phong, Hải Sơn - TT Long Hải - Huyện Long Điền Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
Điện lực Long Điền 20/01/2021 7:30:00 10:30:00 KP Long Liên , Long Lâm - TT Long Điền - Huyện Long Điền Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
Điện lực Long Điền 21/01/2021 7:40:00 16:00:00 KP Hải Bình, Hải Điền - TT Long Hải - Huyện Long Điền Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Long Điền 21/01/2021 14:00:00 16:00:00 Ấp tân Phước - Xã Phước Tỉnh - Huyện Long Điền Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên

Lịch cúp điện Thị xã Phú Mỹ

Điện lực Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
Điện lực thị xã Phú Mỹ 18/01/2021 8:00:00 12:00:00 Thôn 3 Rạch Già, xã Long Sơn, TP Vũng Tàu Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực thị xã Phú Mỹ 19/01/2021 8:00:00 12:00:00 tổ 7 Thôn 1, xã Long Sơn, TP Vũng Tàu Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực thị xã Phú Mỹ 20/01/2021 8:00:00 12:00:00 Tổ 11, KP Tân Lộc, phường Phước Hòa Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực thị xã Phú Mỹ 20/01/2021 8:00:00 16:30:00 Một phần Khu dân cư KP Phước Lộc, phường Tân Phước Khách hàng đề nghị cắt điện
Điện lực thị xã Phú Mỹ 22/01/2021 8:00:00 12:00:00 Tổ 7, Thôn 10, Xã Long Sơn, TP Vũng Tàu. Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực thị xã Phú Mỹ 23/01/2021 8:00:00 16:30:00 Một phần Phường Mỹ Xuân, Phường Phú Mỹ Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
Điện lực thị xã Phú Mỹ 23/01/2021 8:00:00 16:30:00 Một phần Phường Mỹ Xuân, Phường Phú Mỹ Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
Điện lực thị xã Phú Mỹ 24/01/2021 8:00:00 16:30:00 Một phần Xã Tóc Tiên Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực thị xã Phú Mỹ 25/01/2021 8:00:00 12:00:00 1 phần phường Phước Hòa Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực thị xã Phú Mỹ 25/01/2021 13:30:00 16:30:00 KP Phước Sơn, phường Phước Hòa Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực thị xã Phú Mỹ 25/01/2021 13:30:00 16:30:00 1 phần phường Phước Hòa Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực thị xã Phú Mỹ 26/01/2021 8:00:00 16:30:00 Tổ 2 Ấp 1 Tóc Tiên TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực thị xã Phú Mỹ 27/01/2021 8:00:00 16:30:00 Một phần Khu dân cư TĐ 21 ấp Sông Xoài 1 xã Sông Xoài Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực thị xã Phú Mỹ 27/01/2021 8:00:00 16:30:00 1 phần Xã Sông Xoài-Cù Bị Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực thị xã Phú Mỹ 27/01/2021 8:00:00 16:30:00 1 phần Xã Sông Xoài-Cù Bị Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực thị xã Phú Mỹ 28/01/2021 8:00:00 16:30:00 Tổ 2 Ấp 2 Sông Xoài TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực thị xã Phú Mỹ 31/01/2021 7:00:00 17:00:00 1 phần Khu công nghiệp Cái Mép TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực thị xã Phú Mỹ 31/01/2021 7:00:00 17:00:00 1 phần Khu công nghiệp Cái Mép TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực thị xã Phú Mỹ 31/01/2021 7:00:00 17:00:00 1 phần Khu công nghiệp Cái Mép TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực thị xã Phú Mỹ 31/01/2021 7:00:00 17:00:00 1 phần Khu công nghiệp Cái Mép TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực thị xã Phú Mỹ 31/01/2021 7:00:00 17:00:00 1 phần Khu công nghiệp Cái Mép TBA: Sửa chữa thường xuyên

Lịch cúp điện Châu Đức

Điện lựcNgàyThời Gian TừThời Gian ĐếnKhu VựcLý Do
Điện lực Châu Đức 19/01/2021 08:00:00 16:00:00 ấp cây Đa xã Nghĩa Thành Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Châu Đức 20/01/2021 08:00:00 16:00:00 một phần khu vực thôn Sông Xoài 1, xã Láng Lớn (khu vực đường vào khu du lịch Green Farm Sông xoài 1, Láng Lớn) Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Châu Đức 21/01/2021 07:30:00 09:00:00 một phần khu vực Tân Hòa , xã Bàu Chinh Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Châu Đức 21/01/2021 08:00:00 11:00:00 một phần khu vực ấp Trung Sơn, xã Suối Nghệ Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Châu Đức 21/01/2021 09:25:00 11:00:00 một phần khu vực thôn Thành Long , xã Kim Long Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Châu Đức 21/01/2021 13:30:00 15:00:00 Một phần khu vực Dốc 30 Kim Long , xã Kim Long Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Châu Đức 21/01/2021 13:30:00 16:00:00 Một phần khu vực thôn Suối Nghệ xã Suối Nghệ Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Châu Đức 22/01/2021 08:00:00 16:00:00 toàn bộ khu vực ấp Xà Bang 1, 2, 3, ấp Bông Sen, xã Xà Bang Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
Điện lực Châu Đức 22/01/2021 08:00:00 08:45:00 TBA ĐÀO THỊ RIỆP CS 250KVA TRỤ 475NG/224/68/9 TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Châu Đức 22/01/2021 08:00:00 09:30:00 Khu vực Đường mòn HCM, xã Xà bang Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Châu Đức 22/01/2021 08:45:00 09:30:00 TBA HKD DIỆP ANH CS 750KVA TRỤ 475NG/224/69A/30/1 TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Châu Đức 22/01/2021 09:30:00 10:20:00 TBA CÔNG TY TNHH HÙNG MẠNH CS 160KVA TRỤ 475NG/224/81/22/1 TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Châu Đức 22/01/2021 10:30:00 11:30:00 TBA CTY THỌ PHÁT LỘC A CS 320 KVA TRỤ 475G/224/69A/62/23 TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Châu Đức 22/01/2021 13:30:00 14:20:00 TBA LÊ ĐÌNH VĂN (CTy TNHH Đầu Tư Phát Triển Đông Nam Toàn Cầu) CS 160KVA TRỤ 475NG/224/81/23/1 TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Châu Đức 22/01/2021 14:30:00 15:15:00 TBA CTY DV HOA ANH ĐÀO CS250KVA TRỤ 475NG/224/81/33A/1 TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Châu Đức 22/01/2021 15:15:00 16:30:00 Nguyễn Thị Ngọc Bông ( Hoàng Lâm ) xã Suối Rao TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Châu Đức 22/01/2021 16:20:00 17:00:00 Công ty TNHH Chăn Nuôi Đức Mạnh ( phạm Hùng), xã Suối Rao TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Châu Đức 26/01/2021 08:00:00 09:30:00 Toàn bộ khu vực ấp Hậu cần, xã Quảng Thành Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Châu Đức 27/01/2021 08:00:00 09:30:00 Một phần Khu vực ấp Xuân Tân , xã Xuân Sơn Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Châu Đức 27/01/2021 09:40:00 11:10:00 Một phần Khu vực thôn 3, xã Suối Rao Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Châu Đức 27/01/2021 13:30:00 14:30:00 Một phần Khu vực Liên Hiệp 1, xã Xà Bang Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Châu Đức 27/01/2021 13:30:00 15:30:00 Một phần Khu vực ấp Sơn Lập, xã Sơn Bình Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Châu Đức 27/01/2021 15:00:00 16:30:00 Một phần Khu vực Liên Hiệp 1, xã Xà Bang Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Châu Đức 28/01/2021 08:00:00 11:00:00 MMột phần khu vực ấp Tân Giao, xã Láng Lớn ( khu vực cây xăng, ấp Tân Giao, xã Láng Lớn) TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Châu Đức 28/01/2021 08:00:00 11:00:00 Một phần khu vực ấp Hiệp Thành, xã Quảng Thành) Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Châu Đức 28/01/2021 08:00:00 11:30:00 Một phần khu vực ấp Phước Trung, xã Đá bạc Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Châu Đức 28/01/2021 13:30:00 15:00:00 Toàn bộ khu vực Chợ Láng Lớn Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Châu Đức 28/01/2021 13:30:00 16:00:00 Toàn bộ khu vực ấp Tân Thành , xã Quảng Thành Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Châu Đức 28/01/2021 13:30:00 16:00:00 Một phần khu vực ấp Phước Trung, xã Đá bạc Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Châu Đức 29/01/2021 08:00:00 11:30:00 Khu vực TT y Tế, Trường Mầm Non, Trường THCS, Quang Trung ,xã Quảng Thành Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Châu Đức 29/01/2021 08:00:00 11:30:00 Nhà máy Nước Quảng Thành TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Châu Đức 29/01/2021 08:00:00 08:45:00 TBA Nguyễn Thị Điệp, Suối Rao TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Châu Đức 29/01/2021 08:50:00 09:30:00 TBA Nguyễn Thị Điệp, Suối Rao TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Châu Đức 29/01/2021 09:30:00 10:20:00 TBA Lưu Trường Thọ, Suối Rao TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Châu Đức 29/01/2021 10:30:00 11:30:00 Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Châu Đức TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Châu Đức 29/01/2021 13:30:00 14:20:00 TBA 3*50kva CTY TNHH XDTMDV QUỐC NAM (75NG/224/126/18/1), Suối Rao TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Châu Đức 29/01/2021 14:30:00 15:15:00 TTBA Nguyễn Hoàng Lãm, xã Suối Rao TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Châu Đức 29/01/2021 15:20:00 16:30:00 TBA Công Ty TNHH TM-DV Hưng Giang, xã Suối Rao TBA: Sửa chữa thường xuyên

Lịch cúp điện Xuyên Mộc

Điện lựcNgàyThời Gian TừThời Gian ĐếnKhu VựcLý Do
Điện lực Xuyên Mộc 19/01/2021 07:30:00 17:30:00 xã Bưng Riềng,Một phần Bình Châu Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
Điện lực Xuyên Mộc 20/01/2021 08:00:00 11:30:00 Một phần Ấp Nhân Tấm, xã Xuyên Mộc Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Xuyên Mộc 20/01/2021 08:00:00 15:30:00 Một phần ấp Nhân Thuận, xã Xuyên Mộc Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Xuyên Mộc 20/01/2021 13:30:00 15:00:00 Một phần Ấp Nhân Tấm, xã Xuyên Mộc Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Xuyên Mộc 21/01/2021 08:00:00 15:30:00 Một phần ấp Phú Thiện, xã Hòa Hiệp Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Xuyên Mộc 21/01/2021 08:00:00 15:30:00 Một phần ấp Thạnh Sơn, xã Phước Thuận Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Xuyên Mộc 22/01/2021 08:00:00 11:30:00 Một phần Ấp Nhân Trung, xã Xuyên Mộc Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Xuyên Mộc 22/01/2021 13:30:00 16:00:00 Một phần Thạnh Sơn 2B, xã Phước Tân Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Xuyên Mộc 23/01/2021 08:00:00 16:00:00 Kp Phước Tiến Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Xuyên Mộc 23/01/2021 08:00:00 16:00:00 Kp Phước Tiến Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên

Lịch cúp điện Đất Đỏ

Điện lực Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
Điện lực Đất Đỏ 20/01/2021 7:30:00 16:30:00 KP Hải Lạc, Hải Phúc, Hải Trung, Hải An, Lộc An, Phước Điền, Hải Tân, Hải Sơn TT Phước Hải Huyện Đất Đỏ Khách hàng đề nghị cắt điện

Lịch cúp điện Côn Đảo

Điện lực Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
Điện lực Côn Đảo 20/01/2021 8:00:00 12:00:00 Đường Trần Phú, Phạm Văn Đồng, Dương Văn Mạnh, Khu 6, Côn Đảo; Đơn vị Chi cục thế côn Đảo, Tường THPT Võ Thị Sáu, Trường TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Côn Đảo 21/01/2021 8:00:00 12:00:00 Đường Bến Đầm, Khu 10, Côn Đảo, Đơn vị cảng Bến Đầm, Trung đoàn 131, Lữ đoàn 131, Hải Quân Vùng 3, Cảng sát Biển, Xăng Dầu Thu Tâm. Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Côn Đảo 22/01/2021 8:00:00 12:00:00 Đường Cỏ Ống, Khu 1, Côn Đảo, Đơn vị C7, C9, C10; Resot Sixsen Côn Đảo,Resot Cam Ly. Sn Bay Côn Đảo, Đài Kiểm soát không lưu Cỏ Ống. Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Côn Đảo 27/01/2021 8:00:00 12:00:00 Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Duẫn, Nguyễn Huệ, Khu DC Số 6, Huyện Côn Đảo. Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
Điện lực Côn Đảo 28/01/2021 8:00:00 12:00:00 Đường Bến Đầm, Khu 10, Côn Đảo, Đơn vị cảng Bến Đầm, Trung đoàn 131, Lữ đoàn 131, Hải Quân Vùng 3, Cảng sát Biển, Xăng Dầu Thu Tâm Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
Điện lực Côn Đảo 29/01/2021 8:00:00 12:00:00 Đường Cỏ Ống, Khu 1, Côn Đảo, Đơn vị C7, C9, C10; Resot Sixsen Côn Đảo,Resot Cam Ly. Sn Bay Côn Đảo, Đài Kiểm soát không lưu Cỏ Ống. Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn

PHƯƠNG LÊ