Lịch cúp điện Bà Rịa - Vũng Tàu từ ngày 18/7-24/7/2021

Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu tạm ngưng cung cấp điện một số đường dây trung thế và trạm hạ thế từ ngày 18/7 đến ngày 24/7/2021
LỊCH CÚP ĐIỆN BÀ RỊA-VŨNG TÀU TỪ NGÀY 18/7-24/7/2021
Ngày Từ Đến Khu vực
ĐIỆN LỰC HUYỆN LONG ĐIỀN
20-7-21 7:30:00 10:15:00 Ấp An Thạnh , xã An Ngãi, Huyện Long Điền
20-07-21 10:30:00 12:00:00 KP Long Phượng , TT Long Điền , Huyện Long Điền
ĐIỆN LỰC TP BÀ RỊA
21-07-21 7:40:00 13:00:00 Một phần khu vực nhánh Gò Rùa , Xã Hòa Long
22-07-21 7:40:00 13:00:00 Một phần khu vực nhánh ấp Bắc 4 , Xã Hòa Long
29-07-21 7:40:00 15:00:00 Một phần khu vực nhánh T1 Đèn đường Trần Phú., P. Long Tâm
21-07-21 13:30:00 16:30:00 Một phần khu vực nhánh ấp Bắc 3,Xã Hòa Long
22-07-21 13:30:00 16:30:00 Một phần khu vực nhánh Đường 4 ấp Bắc , Xã Hòa Long
ĐIỆN LỰC HUYỆN CHÂU ĐỨC
30-07-21 7:30:00 16:30:00 Một phần khu vực TT.Ngãi Giao, Bàu Chinh ( dọc đường từ Tượng Đài Liệt Sỹ đi đến Trường Dân Tộc Nội trú)
26-7-21 8:00:00 16:30:00 toàn bộ khu vực thôn Bàu Điểm, xã Đá Bạc, một phân khu vực thôn 1, xã Suối Rao
29-07-21 7:30:00 16:30:00 Một phần TT. Ngãi Giao (từ Vòng xoay Ngãi Giao đi đến tượng Đài liệt Sỹ)
21-07-21 8:00:00 16:00:00 Một phần khu vực ấp đường cùng, xã Bàu Chinh
ĐIỆN LỰC THỊ XÃ PHÚ MỸ
18-07-21 7:30:00 16:30:00 Một phần KCN Phú Mỹ
20-07-21 8:00:00 14:30:00 Lai xá Tân Phước
21-07-21 8:00:00 15:00:00 Một phần Phường Hắc Dịch
18-07-21 7:30:00 16:30:00 Một phần KCN Phú Mỹ
30-07-21 8:00:00 15:00:00 Một phần Phường Hắc Dịch
19-07-21 8:00:00 15:00:00 Ấp cù bị xã Sông Xoài
21-07-21 8:00:00 15:00:00 Một phần Khu Phố quảng Phú, Vạn Hạnh Phú Mỹ, Khu phố Phước Thanh, Phú Hà, Phước Lập Mỹ Xuân
26-07-21 8:00:00 12:00:00 Một phần xã Tân Hòa
28-07-21 8:00:00 15:00:00 Một phần ấp Suối Nhum, ấp 5 xã Tóc Tiên
18-07-21 7:30:00 16:30:00 Một phần KCN Phú Mỹ
27-07-21 8:00:00 14:00:00 Một phần KP Vạn Hạnh P. Phú Mỹ
28-07-21 8:00:00 15:00:00 Khu Phố Vạn Hạnh Phường Phú Mỹ
18-07-21 7:30:00 16:30:00 Một phần KCN Phú Mỹ, Thị Vải
20-07-21 8:00:00 15:00:00 Một phần Phường Hăc Dịch
27-07-21 8:00:00 15:00:00 Một phần ấp Tân Sơn xã châu pha
18-07-21 7:30:00 16:30:00 Một phần KCN Phú Mỹ, Thị Vải
22-07-21 8:00:00 15:00:00 Một phần xã Sông Xoài
23-07-21 8:00:00 15:00:00 Một phần xã Sông Xoài
ĐIỆN LỰC HUYỆN XUYÊN MỘC
21-07-21 13:30:00 15:00:00 Một phần khu phố Thạnh Sơn, Kp Lang Sim
21-07-21 8:00:00 11:30:00 Một phần khu phố Thạnh Sơn, TT Phước Bửu
ĐIỆN LỰC HUYỆN ĐẤT ĐỎ
19-07-21 7:30:00 15:00:00 Ấp Mỹ Hòa Xã Long Mỹ huyện Đất Đỏ
22-07-21 7:30:00 16:30:00 KP Phước Điền TT Phước Hải Huyện Đất Đỏ
20-07-21 7:30:00 16:30:00 Ấp Tân Hội Xã Phước Hội; Ấp An Hòa Xã Lộc An Huyện Đất Đỏ
28-07-21 7:30:00 16:30:00 KP Hòa Hội, Hiệp Hòa TT Đất Đỏ Huyện Đất Đỏ
29-07-21 7:30:00 16:30:00 KP Hải Trung, Hải An, Lộc An, Hải Phúc, Phước An, Phước Điền, Hải Tân TT Phước Hải huyện Đất Đỏ
26-07-21 7:30:00 11:30:00 KP Hiệp Hòa TT Đất Đỏ Huyện Đất Đỏ
28-07-21 7:30:00 16:30:00 KP Hiệp Hòa TT Đất Đỏ Huyện Đất Đỏ
23-07-21 7:00:00 16:30:00 KP Thanh Long TT Đất Đỏ; KP Hải Tân Hải TT Phước Hải, Huyện Đất Đỏ

MAI UYÊN