Lịch cúp điện Bà Rịa - Vũng Tàu từ ngày 30/4 - 6/5/2022

Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu tạm ngưng cung cấp điện một số đường dây trung thế và trạm hạ thế từ ngày 30/4 - 6/5/2022.

LỊCH CÚP ĐIỆN BÀ RỊA-VŨNG TÀU TỪ NGÀY 30/4 - 6/5/2022

Ngày

Từ

Đến

Khu vực

ĐIỆN LỰC TP VŨNG TÀU

5/5/2022

8:00:00

15:00:00

Một phần đường Nguyễn Du, Lê Lai, Trương Công Định thuộc phường 3

5/5/2022

8:00:00

15:00:00

Một phần đường Lê Hồng Phong (khu nhà ở Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh) thuộc phường 4

6/5/2022

8:00:00

15:00:00

Đường Bình Giã ( Từ Lê Hồng Phong đến đường 2/9), Một phần đường Trần Bình Trọng, Chu Mạnh Trinh, Nguyễn Viết Xuân, Nguyễn Trọng Quản, Lê Phụng Hiểu, Nguyễn Thị Minh Khia thuộc phường 8

ĐIỆN LỰC BÀ RỊA

30/04/2022

6:30:00

6:33:00

SCADA

30/04/2022

6:30:00

6:33:00

SCADA

30/04/2022

6:30:00

6:32:00

SCADA

30/04/2022

6:30:00

6:33:00

SCADA

30/04/2022

6:30:00

6:33:00

SCADA

30/04/2022

6:30:00

6:33:00

SCADA

30/04/2022

6:30:00

6:33:00

SCADA

30/04/2022

6:30:00

6:33:00

SCADA

30/04/2022

6:30:00

6:33:00

SCADA

30/04/2022

6:30:00

6:33:00

SCADA

30/04/2022

6:30:00

6:33:00

SCADA

30/04/2022

6:30:00

6:33:00

SCADA

30/04/2022

6:30:00

6:33:00

SCADA

30/04/2022

6:30:00

6:33:00

SCADA

30/04/2022

6:30:00

6:33:00

SCADA

30/04/2022

6:30:00

6:33:00

SCADA

6/5/2022

7:40:00

15:00:00

Một phần khu vực nhánh Phạm Ngọc Thạch , Phường Phước Hưng.

ĐIỆN LỰC LONG ĐIỀN

5/5/2022

7:30:00

12:00:00

Một phần KP Long Sơn - TT Long Điền

6/5/2022

7:30:00

11:30:00

Một phần KP Long Phượng - TT Long Điền

ĐIỆN LỰC THỊ XÃ PHÚ MỸ

30/04/2022

7:22:00

7:59:00

Phường Mỹ Xuân

30/04/2022

7:22:00

7:22:00

Một phần KDC Phường Phú Mỹ

4/5/2022

7:30:00

16:30:00

Xã Long Sơn

4/5/2022

8:00:00

16:00:00

Ấp Trảng Cát Phường Hắc Dichj

5/5/2022

8:00:00

16:00:00

Một phâng Phường Tân Phước

6/5/2022

8:00:00

16:00:00

Ấp Thị Vải Phường Mỹ Xuân

6/5/2022

8:00:00

15:00:00

Thôn 8 Long Xơn

ĐIỆN LỰC CHÂU ĐỨC

4/5/2022

8:00:00

16:00:00

Toàn bộ khu vực ấp Quảng tây, xã Nghĩa Thành

6/5/2022

8:00:00

16:00:00

toàn bộ khu vực ấp Liên Hiệp Nghĩa Địa, xã Xà Bang.

6/5/2022

8:00:00

16:00:00

Một phần khu vực ấp Cây Đa, xã Nghĩa Thành

ĐIỆN LƯC XUYÊN MỘC

5/5/2022

7:30:00

16:30:00

Một phần KP Phước Tiến, TT Phước Bửu

TRUNG HIẾU